Slachtoffers van letsel hebben het al moeilijk genoeg. Door een snelle en faire afhandeling wordt leed en (schade)last beperkt. Dit kan alleen maar als de krachten gebundeld worden en de sector haar kennis en expertise met elkaar deelt en inzet op innovatie.

Het PIV wil samen met haar deelnemers het leed door letsel voor slachtoffers en hun naasten zoveel mogelijk beperken.

Wat doet het PIV?

  • Het PIV is toonaangevend op het gebied van letselschade, heeft visie op en geeft richting aan het vakgebied;
  • Het PIV is het innovatie centrum van de letselschade: het leidt op en zorgt voor continue innovatie en ontwikkeling van en in het vakgebied voor alle deelnemers op verschillende niveaus;
  • Het PIV onderzoekt, objectiveert, toetst, adviseert en stimuleert de letselschadeverzekeraars, zodat zij hun dienstverlening continue blijven verbeteren;
  • Het presenteert en verzamelt vakkennis en -data op het gebied van letselschade;
  • Het PIV verbindt de sector en zorgt voor draagvlak.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey