Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: rugklachten gevolg van werkzaamheden? Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:5470

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk voor rugklachten. De rechtbank overweegt dat van algemene bekendheid is dat rugklachten een veelvoorkomend probleem vormen en dat deze klachten vaak velerlei oorzaken kunnen hebben. Werkgever heeft gesteld dat de rugklachten van werknemer een multicausale oorzaak kunnen hebben. De rechtbank concludeert dat het verband tussen de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: rugklachten geen ongevalsgevolg, voorschot BGK toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8267

Verzoekster stelt dat zij rugklachten heeft als gevolg van het ongeval van 2010. De rechtbank stelt vast dat de op gezamenlijk verzoek aangezochte orthopedisch chirurg pre-existente afwijkingen heeft geconstateerd en dat deze afwijkingen de oorzaak zijn van de geconstateerde beperkingen en dat geen sprake is van getraumatiseerde artrose. Het antwoord… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet aansprakelijk voor letsel na schouderklop door collega
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:1589

Hoger beroep na deelgeschil. Werknemer valt tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, nadat een collega hem een vriendschappelijke schouderklop gaf. Hij loopt een rugwervelfractuur op. Het hof wijst de vorderingen ex art. 7:658, 7:611, 6:170 BW af. Evenals de kantonrechter is het hof van oordeel dat de in art. 7:658… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen beroep op Waarborgfonds, want onvoldoende inspanning ter vaststelling van identiteit aanpsrakelijke persoon
 • Rechtbank Oost-Nederland
 • ECLI:NL:RBONE:2013:3324

Benadeelde is tijdens een georganiseerde fietstocht met haar fiets ten val gekomen en heeft een rugwervelbreuk opgelopen. Benadeelde heeft het Waarborgfonds ex art. 25 WAM aansprakelijk gesteld, stellende dat het ongeval is veroorzaakt door een vrachtwagen die na het ongeval is doorgereden en waarvan het kenteken onbekend is gebleven. De… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: militair invaliditeitspensioen mag worden verrekend met schadevergoeding
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:421

Benadeelde, beroepsmilitair, loopt bij arbeidsongeval rugletsel op. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat het militair invaliditeitspensioen dat hij van het ABP ontvangt niet voor verrekening met zijn schade wegens verlies aan verdienvermogen in aanmerking komt (art 6: 100 BW; HR 1 oktober 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BM7808)). De rechtbank overweegt dat verrekening aan… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop-staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop/staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: rugklachten ongevalsgevolg, maar beperkingen niet geobjectiveerd
 • Rechtbank Den Bosch
 • BZ8252

De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure niet is bedoeld voor het indienen van een verzoek tot een deskundigenonderzoek. Op basis van het op gezamenlijk verzoek uitgebrachte deskundigenrapport bestaat causaal verband tussen de rugklachten en het ongeval. Dat de rugklachten leiden tot alle genoemde beperkingen staat niet vast. De rechtbank is… Lees verder →

1
Rb: rugklachten ongevalsgevolg? Doorslaggevend of benadeelde rugklachten direct na ongeval heeft aangegeven
 • Rechtbank Arnhem
 • BX8738

Vonnis na deskundigenbericht. Bezwaren van benadeelde- onder meer dat deskundige hem niet zelf had onderzocht- afgewezen. De deskundige is hij tot de conclusie gekomen dat het ongeval niet als bepalende factor voor het beloop van de wervelkolomaandoening is te beschouwen. Hij komt tot deze conclusie, omdat er bij benadeelde er… Lees verder →

1
Rb: werkgeversaansprakelijkheid, gewrichtsklachten niet in uitoefening werkzaamheden ontstaan
 • Rechtbank Zutphen

Werkneemster (schoonmaakster) raakt arbeidsongeschikt door gewrichtsklachten in de polsen, de nek, de rug en benen en stelt werkgever aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat werkneemster onvoldoende heeft aangetoond dat zij schade heeft geleden in de uitoefening van haar werkzaamheden. Voor zover kan worden uitgegaan van de door de werknemer geschetste feiten… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots