Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: rekenrente langere termijn 3%, eerste vijf jaar 1%
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland

Verlies van arbeidsvermogen, toekomstschade. 1. De kantonrechter verwijst naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 31 maart 2015. De kantonrechter acht het ook in deze zaak redelijk dat voor de langere termijn een rekenrente van 3% wordt toegepast. Wat op lange termijn het gemiddelde rendement en de gemiddelde inflatie zal… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: zorgplicht werkgever ex art 7:658 BW strekt zich uit tot trappenhuis kantoorpand
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:7395

Verzoekster is in het trappenhuis van het kantoorpand uitgegleden en van de trap gevallen, waarbij zij hersenletsel heeft opgelopen. Zij stelt dat de zorgplicht van de werkgever 7:658 lid 1 BW zich uitstrekt tot het trappenhuis. 1. De kantonrechter oordeelt dat, nu vaststaat dat verzoekster een arbeidsongeval is overkomen en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht ongeval tussen (zit)grasmaaier en auto niet bewezen met rapport ongevallenanalist; kantoorkosten advocaat afgewezen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2018:2860

Bestuurder (zit)grasmaaier is stuk de weg op gereden en wordt aangereden door naderende auto. Hij stelt de bestuurder van de grasmaaier aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat het rapport van de ongevallenanalist onvoldoende bewijs vormt van de stelling van verzoeker dat het ongeval is veroorzaakt door nalatig van de bestuurder.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: eenzijdig ongeval, geen omkeringsregel, bewijs niet geleverd
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2017:4161

Verzoeker, passagier (destijds 16 jaar oud) in auto die die van de weg raakt, vraagt verklaring voor recht dat de WAM-verzekeraar van de (overleden) bestuurder aansprakelijk is. 1. De rechtbank oordeelt dat de omkeringsregel niet van toepassing is. 2. De rechtbank oordeelt dat verzoeker dient te stellen en eventueel te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: smartengeld dwarslaesie 62-jarige racefietsster (91% b.i.): € 150.000,-
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2018:822

Benadeelde, 62 jarige actieve vrouw, loopt bij ongeval met racefiets een dwarslaesie (4e borstwervel, 91% b.i.) op. Zij vraagt verklaring voor recht dat de verzekeraar gehouden is € 200.000,- te voldoen ter zake van immateriële schade. 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat, gelet op alle omstandigheden van het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkneemster dient arbeidsongeval te bewijzen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:GHARL:2018:220

Appellante diende voor haar schoonmaakwerkzaamheden in het trappenhuis onder meer gebruik te maken van een door de werkgever beschikbaar gestelde stofzuiger. Zij stelt met de stofzuiger van de trap te zijn gevallen, waarvoor zij werkgever aansprakelijk stelde. Na plaatsopneming, wees de kantonrechter de vorderingen af. Bij wijze van veronderstelling ging… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: op autoweg achteruitrijden bij vrijstelling van het verbod daarvan niet onrechtmatig
 • Rechtbank Noord-Nederland

De ANWB-medewerker maakte noodzakelijk gebruik van de vrijstelling voor de onmiddellijke uitvoering van hulpverleningswerkzaamheden. Hij handelde overeenkomstig de geldende richtlijn door zijn auto eerst vóór het incident te plaatsen met alarmlichten aan. De omstandigheden noopten tot het snel treffen van maatregelen door daar vervolgens achter te gaan staan. Hij controleerde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitleg bepaling over letselschade in echtscheidingsconvenant
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2017:4925

In het echtscheidingsconvenant van partijen is een bepaling opgenomen over een nog uit te keren letselschadebedrag n.a.v. het ongeval van de man. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de bepaling. De rechtbank . De rechtbank stelt de zgn Haviltex-formule voorop. De rechtbank is van oordeel dat een uitsluitend… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: 13-jarige jongen steekt met mes, beroep op wapenclausule AVP afgewezen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2017:3560

Een 13-jarige jongen steekt leeftijdgenoot met een mes, die daardoor ernstig letsel oploopt. De dader doet een beroep op de AVP van zijn ouders. De verzekeraar beroept zich op uitsluitingsclausule voor wapens en stelt dat de wapenclausule helder is: alle schade in verband met het bezit of gebruik van wapens… Lees verder →

Rb: smartengeld € 125.000,-; rechtbank in bodemprocedure gehouden aan beslissing in deelgeschil
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2017:1058

Benadeelde heeft bij ongeval hoge dwarslaesie opgelopen en is na drie maanden overleden. In deelgeschil is een smartengeld billijk geacht van € 125.000,-. Verzekeraar spant een bodemprocedure aan en vordert dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de te smartengeldvergoeding dient te worden begroot op € 25.000,- vanwege de… Lees verder →

Jurisprudentie
NAM aansprakelijk immateriële schade inwoners Groningen na aardbevingen
 • Rechtbank Noord-Nederland

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is aansprakelijk voor de door inwoners van het Groningenveld geleden en/of nog te lijden immateriële schade, als gevolg van de aardbevingen. 127 eisers vorderden een verklaring voor recht. De rechtbank oordeelt dat voor het deel van het Groningenveld, waar regelmatig aardbevingen worden gevoeld en schade… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: veroorzaker struikelt door achillespeesblessure en is aansprakelijk ex art 6:165 BW
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2017:240

Verweerder struikelt op verjaarsfeestje over afstapje en valt tegen de gastvrouw aan, die daardoor haar heup breekt. Verweerder was op dat moment nog herstellende van een achillespeesoperatie, waardoor hij slecht ter been was. 1. De rechtbank leidt uit de feiten af dat het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden als bij… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: wolven vallen bezoekers aan, letselschade valt niet onder dekking AVB
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2016:5555

Moeder en kinderen van 5 en 8 lopen letsel op als zij worden aangevallen door wolven in kooi in familiepark/kinderboerderij Oikos. 1. De rechtbank acht het park als bezitter van de wolven (risico-)aansprakelijk voor eventuele schade die de wolven hebben toegebracht. 2. De rechtbank oordeelt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar geen dekking… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: comparitie en deskundigengericht in zaak MoM-heupprothese
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2016:4839

Benadeelde stelt orthopedisch chirurg en ziekenhuis aansprakelijk voor de schade als gevolg van de implantatie van MoM-heupprothese in 2003. Vanaf 2006 heeft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging artsen gewaarschuwd voor de protheses. De rechtbank gaat er, vanuit dat de MoM-heupprothese een (hulp)zaak is als bedoeld in artikel 6:77 BW. Op grond… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: val van paard niet veroorzaakt door eigen energie dier, maar door ruitersfout
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2016:4641

Ongeval 2012, destijds 18-jarig meisje valt van pony tijdens paardrijles, als de pony weigert een hindernis te nemen. Zij stelt verweerders aansprakelijk ex art 6:179 BW. 1. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een ruitersfout en is geen sprake van een onberekenbaar element dat in de eigen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: sport en spelrisico, letsel door sliding tijdens voetbalwedstrijd niet onrechtmatig
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2016:1502

Benadeelde loopt tijdens voetbalwedstrijd een beenbreuk op en stelt de veroorzakende speler van de tegenpartij ex art. 6:162 BW aansprakelijk. Hij stelt hierbij dat hij van achteren en met gestrekt been werd neergehaald, waarmee hij geen rekening behoefte te houden. 1. De rechtbank overweegt dat voetbal is een contactsport en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, beperkte looptijd schade zelfstandig onderneemster, nu zij ander passend werk had kunnen verrichten
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland

Whiplash, ongeval 1997. De rechtbank oordeelde bij eerder tussenvonnis dat benadeelde haar eigen werk als onderneemster van een kinderkledingzaak niet meer kan doen. De rechtbank oordeelt in het kader van de schadebeperkingsplicht dat het redelijk was dat benadeelde aanvankelijk probeerde haar eigen bedrijf voort te zetten. Zij was destijds net… Lees verder →

Jurisprudentie
RB: PIV-staffel biedt handvat voor beoordeling BGK, hoe meer de BGK boven PIV–staffel uitkomt, hoe meer eiser moet onderbouwen / bewijzen dat dit redelijk is
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:3120

Verzekeraar is met eiser een schadevergoeding van € 45.531,20 overeengekomen. De BGK maakten geen onderdeel uit van de vaststellingsovereenkomst. De verzekeraar heeft € 20.000 aan BGK betaald. Eiser vordert aan BGK een aanvullend bedrag van € 4.831,88, waarmee het bedrag aan BGK komt op totaal € 24.831,88. De kantonrechter is… Lees verder →

Rb: veehouder aansprakelijk voor letselschade bedreigde ambtenaar
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:2449

De Staat stelt veehouder aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de bedreiging van twee ambtenaren (inspecteurs) van de A.I.D tijdens de uitoefening van hun controlefunctie. De veehouder is strafrechtelijk veroordeeld. De Staat vordert de uitkeringen die de Staat heeft betaald aan de twee ambtenaren in verband met hun arbeidsongeschiktheid… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: kapitalisatiedatum schadeberekening niet in het verleden
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:793

Benadeelde verzoekt rechtbank een nieuwe overlijdensschadeberekening te laten maken met als kapitalisatiedatum de datum van het ongeval. Verzekeraar stelt dat de kapitalisatiedatum zo dicht mogelijk bij het moment van berekening dient te liggen. 1. De rechtbank overweegt dat gesteld noch gebleken is dat de geleden schade niet concreet kan worden… Lees verder →

1
Rb: € 40.000 Shockschade voor vader die getraumatiseerd is geraakt bij confrontatie stoffelijk overschot van vermoorde dochter
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:507

De dochter van eiser werd op zestienjarige leeftijd door de dader verkracht en vermoord. De rechtbank overweegt dat de vader getraumatiseerd is geraakt bij de confrontatie met het stoffelijk overschot van zijn dochter. De gevolgen van dit geestelijk letsel dienen volledig te worden toegerekend aan de dader. Bij de vaststelling… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verklaringen van motorrijders niet consequent, onvoldoende als bewijs
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2015:297

In een bocht op een smalle weg rijden motorrijders een fietster en een auto tegemoet. De auto zou volgens de motorrijders al dan niet de fietster ingehaald hebben en links gereden hebben. Op motorijder rust de bewijslast van de omschreven toedracht. Voor de beantwoording van het verzoek zijn de getuigenverklaringen… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: betrokkenheid scooter niet aangetoond, Waarborgfonds niet aansprakelijk
 • Rechtbank Noord-Nederland

Verzoeker stelt dat hij met zijn fiets ten val is gekomen, doordat een achterop komende scooter hem in het voorbij rijden heeft geraakt. De identiteit van de bestuurder van de scooter is onbekend. Een vriend die samen met verzoeker fietste heeft de aanrijding zelf niet gezien. Verzoeker vraagt een verklaring… Lees verder →

1
Rb: uitzendbureau dat schade zonder erkenning aansprakelijkheid vergoedt heeft geen regres op inlener
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:6361

Uitzendkracht loopt handletsel op bij arbeidsongeval. AVB-verzekeraar van uitzendbureau vergoedt schade zonder erkenning van aansprakelijkheid en neemt regres op de inlener. AVB-verzekeraar beroept zich op NBBU-voorwaarden, waarin het uitzendbureau aansprakelijkheid uitsluit en waarin staat dat de inlener het uitzendbureau dient te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van de uitzendkracht. De rechtbank… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots