Jurisprudentie
Rb: botsing hard rijdende, voorrangsgerechtigde politieauto en auto van benadeelde: 2/3-1/3; eigen schuld ook toegepast op kosten deelgeschil
  • Rechtbank Middelburg
  • ECLI:NL:RBMNE:2020:2901

Botsing tussen auto van benadeelde, die geen voorrang verleende voorrangsgerechtigde politieauto, die met hoge snelheid (tussen 72 en 82 km/uur waar 50 km/uur was toegestaan) onderweg was naar spoedmelding. Politieauto was niet herkenbaar als politievoertuig. 1. De rechtbank oordeelt dat niet is voldaan aan de eisen voor de vrijstelling van… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: twijfel en onduidelijkheid over getuigenverklaringen, vordering afgewezen.
  • Rechtbank Middelburg

Benadeelde reed op een voorrangsweg. Hij stelt te zijn afgesneden, waardoor hij tegen een boom is gereden. Voorafgaand aan het deelgeschil heeft op verzoek van de WA-verzekeraar een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. In het deelgeschil verzoekt benadeelde de rechtbank: I te verklaren voor recht dat de verzekeraar volledig aansprakelijk is voor… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aansprakelijkheidsvraag voor ooglaserbehandeling te complex voor deelgeschilprocedure
  • Rechtbank Middelburg
  • BY4585

Benadeelde verzoekt om verklaring voor recht t.a.v. de aansprakelijkheid van de oogarts voor een ooglaserbehandeling De rechtbank oordeelt dat de aansprakelijkheidsvraag een aanzienlijke investering in tijd en geld vergen. Nu niet alleen het verwijtbaar handelen van de arts, maar ook het causaal verband tussen het verweten nalaten en de klachten… Lees verder →

1
Rb: deelgeschil niet bedoeld voor gelasten van voorlopig deskundigenbericht
  • Rechtbank Middelburg
  • BW6490

De rechtbank oordeelt dat, gelet op het karakter van de deelgeschilprocedure en mede gelet op de wetsgeschiedenis het verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek met benoeming van een deskundige en veroordeling van de aansprakelijke partij tot betaling van de kosten van het deskundigenonderzoek buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure… Lees verder →

1
Rb: bewijs over promotiekansen niet geschikt voor deelgeschil
  • Rechtbank Middelburg

Verlies van arbeidsvermogen. Benadeelde stelt dat hij zonder het ongeval headoperator zou zijn geworden. De kantonrechter is van oordeel dat nadere onderzoekshandelingen, in de vorm van getuigenverhoren, vereist zijn. De investering in tijd, geld en moeite die daarmee gepaard zou gaan, weegt niet op tegen het geringe belang van de… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey