Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: Geen eigen schuld ZZP-er die plotseling in gevaar kwam
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6804

De reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW is niet beperkt tot de werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- en bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever kunnen worden gerekend. De ZZP-er verkeerde in hoge mate in de situatie vergelijkbaar met die van een eigen werknemer. Niet gesproken kan worden van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: stilstand op moment botsing onvoldoende gemotiveerd, vordering afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:5610

Botsing tussen geparkeerd staande dan wel achteruitrijdende auto van eiseres en auto die in verkeerde rijrichting reed. De rechtbank is van oordeel dat eiseres, in het licht van de gemotiveerde betwisting van gedaagde, haar stelling dat zij op het moment van de botsing met de aanhanger van gedaagde nog stil… Lees verder →

Rb, deelgeschil: discotheek niet aansprakelijk voor val in trapgat
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3752

16 jarig meisje is - na gebruik van alcohol- op muurtje naast discotheek gaan zitten en is in het daarnaast liggende trapgat gevallen. Zij stelt de discotheek aansprakelijk. 1. De rechtbank toetst aan de Kelderluikcriteria en het Wilnisarrest en komt tot het oordeel dat de discotheek een situatie in het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor beslissing over fraude en melding CIS, kosten gematigd
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3764

Benadeelde loopt beenbreuk op bij ongeval. Er ontstaat discussie met verzekeraar of hij een tweede ongeval heeft verzwegen. Benadeelde verzoekt om voor recht te verklaren dat hij niet heeft gefraudeerd en te beslissen dat frauderegistratie wordt ingetrokken. 1. De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure niet bedoeld is voor de verzekeringsrechtelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: deskundigenrapport niet consistent en inzichtelijk, verzekeraar niet gebonden aan rapport
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:4408

Bedrijfsongeval. Verzoeker verzoekt voor recht te verklaren dat verzekeraar gebonden is aan het uitgebrachte expertiserapport. 1. De kantonrechter stelt vast dat de deskundige, ondanks het daartoe strekkende verzoek van partijen de door verzekeraar gestelde vragen naar aanleiding van het rapport en zijn antwoorden daarop niet in het rapport heeft verwerkt.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzekeraar heeft bevrijdend betaald aan in vso vermelde belangenbehartiger
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam

Verzekeraar betaalt slotbetaling van op het inde vaststellingsovereenkomst vermelde bankrekeningnummer van belangenbehartiger. Eiser vordert het bedrag van € 210.000,- van de verzekeraar en stelt dat de verzekeraar onzorgvuldig heeft gehandeld door in strijd met art 7 van de GBL het bedrag aan de belangenbehartiger te betalen. De rechtbank wijst de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW voor overlijden werknemer door beet hondsdolle hond, mogelijk eigen schuld werknemer
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:9024

Werknemer die voor zijn werk een aantal dagen verbleef op compound in Haïti, wordt –tijdens wandeling over de compound- gebeten door met hondsdolheid (rabiës) geïnfecteerde hond en overlijdt. Zijn vrouw stelt de werkgever aansprakelijk voor de overlijdensschade. 1. De rechtbank stelt vast het ongeval niet tijdens de uitoefening van zijn… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: botsing inhalende motor en linksaf slaande auto: 40%-60%
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:8165

Een links inhalende motorrijder (verzoeker) komt in botsing met een links afslaande autobestuurder (verzekerde). 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat verzekerde een verkeersfout heeft gemaakt en dat verzoeker eigen schuld heeft aan het ongeval. De stelling dat er sprake is van 100% eigen schuld aan de zijde van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verjaring niet gestuit door ingetrokken verzoekschrift tot deelgeschil
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:8339

In 2005 heeft eiser letsel opgelopen door misslag van collega met hamer op knie. Aansprakelijkheid is erkend. In 2010 heeft de eiser de verjaring uitdrukkelijk gestuit. In 2012 heeft eiser een verzoekschrift ingediend tot het nemen van een beslissing in een deelgeschil. Dit verzoekschrift kwalificeert als een eis als bedoeld… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: causaal verband tussen mishandeling en PTSS, smartengeld € 7000,-
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:7444

Eiseres is mishandeld door gedaagden; zij heeft hierbij fysieke klachten en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen. De rechtbank verwerpt het verweer dat er geen causaal verband is tussen de mishandeling en klachten. De rechtbank overweegt dat eiseres meerdere keren medisch is onderzocht en dat op basis van dat onderzoek klachten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: schade aan scooter toegewezen, letselschade onvoldoende onderbouwd
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:7355

Eisers vorderen vergoeding van schade aan scooter en letselschade na scooterongeval. De WAM-verzekeraar stelt dat eisers hun opzettelijk heeft misleid en voert aan dat het gaat om een lichte aanrijding, zodat de schade aan de scooter niet zo omvangrijk kan zijn als wordt geclaimd. Naar het oordeel van de kantonrechter… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Zwitserse piste-exploitant aansprakelijk voor ski-ongeval door onvoldoende markering van piste
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:6957

Ski- ongeval in Zwitserland. Benadeelde loopt dwarslaesie op, als hij in plaats van de bocht naar links te nemen rechtdoor skiet. Wengernalpbahn exploiteert het skigebied. Om gebruik te kunnen maken van het skigebied heeft benadeelde een skipas aangeschaft. Benadeelde heeft de piste-exploitant Wengernalpbahn aansprakelijk gesteld. De rechtbank oordeelt dat piste-exploitant… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: letselschadezaak tegen beter weten in in volle omvang voorgelegd: verzoek en kosten afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam

Benadeelde verzoekt de kantonrechter een uitspraak te doen over het causaal verband en de klachten, de kosten van psychologische hulp, arbeidsdeskundige begeleiding, studievertraging etc. (in totaal 11 punten, A t/m K). De kantonrechter stelt vast dat van een onderhandelingstraject tussen partijen geen sprake meer is. Het verzoek van benadeelde strekt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: letsel bij gevecht honden, art. 6:99 BW van toepassing nu niet vast staat welke hond heeft gebeten
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:5141

Joey, de niet aangelijnde labrador van de vriend van eiseres, wordt aangevallen door de aangelijnde hond van gedaagde, Jip. Eiseres probeert Joey te bevrijden, waarbij haar vingerkootje wordt afgebeten. Zij stelt de bezitter van Jip aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de betwisting door gedaagde, niet vast staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, strafzaak: bezitter hond heeft schuld aan bijten van jong meisje
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:4885

De buurvrouw wist dat de hond niet gesocialiseerd was en opgepast moest worden met kinderen. Toch heeft zij hem onaangelijnd en zonder muilkorf in de niet openbare tuin die niet volledig afgesloten was laten lopen. Het is aan haar schuld te wijten dat de hond het kind beet. Strafoplegging 180… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht ongeval staat niet vast, geen aansprakelijkheid
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:3760

Botsing tussen scooter (verzoeker) en motorfiets (verweerder). 1. Naar het oordeel van de rechtbank is de door verzoeker gestelde toedracht van het ongeval niet vast komen te staan. Met verzoeker is de rechtbank van oordeel dat het een ernstig feit is dat verweerder tijdens het getuigenverhoor een onjuist beeld heeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: oogarts aansprakelijk voor letsel wegens niet uitvoeren halfjaarlijkse controles
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:3782

Bij benadeelde zijn in 2005 implantlenzen geplaatst. In 2007 zijn deze lenzen (tijdelijk) van de markt gehaald. De door de rechtbank ingeschakelde deskundige concludeert dat van de lenzen (in ieder geval vanaf 2007) bekend was dat deze ondeugdelijk waren en dat de oogarts benadeelde vanaf 2008 halfjaarlijks had behoren te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik gebrekkige PIP-borstimplantaten (1)
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:3491

In 1999 heeft benadeelde borstvergrotende operatie ondergaan waarbij PIP-borstimplantaten zijn gebruikt. 1. De rechtbank overweegt dat de hoofdregel van art. 6:77 BW houdt in dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar, tenzij dit onredelijk zou zijn. Een hulpverlener mag er in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: “whiplash-jurisprudentie” niet van toepassing op hondenbeet
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:1538

Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat hand- en polsklachten het gevolg zijn van de hondenbeet in 2010. 1. De rechtbank constateert dat de stelling van benadeelde dat het conditio sine qua non-verband is gegeven, aangezien zij voor de hondenbeet geen klachten had, een alternatieve oorzaak niet is gegeven en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: pizzakoerier botst op betonblokken; eigen schuld 50%, na billijkheidscorrectie 25%
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:1475

Pizzakoerier op brommer rijdt tegen de richting in en botst op onverlichte betonblokken op de weg, die door gemeente waren geplaatst bij wegwerkzaamheden en breekt beide polsen. 1. De rechtbank stelt vast dat verzoeker zijn snelheid onvoldoende heeft aangepast aan de omstandigheden. De rechtbank oordeelt komt tot een causaliteitsverdeling van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor knieletsel door struikelen over gereedschap op bodem bak hoogwerker
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:8451

Werknemer struikelt over gereedschap op de grond in bak van hoogwerker en loopt knieletsel op. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Vast staat dat werknemer werkte met verschillende gereedschappen, waaronder de accuboor, die hij nergens anders kwijt kon dan op de grond van de bak. Dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen eigen schuld wegens vastpakken loslopende hond in aanlijngebied
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:4523

Art 6:179 BW. Tijdens uitlaten van haar hond in een aanlijngebied wordt verzoekster geconfronteerd met een loslopende hond die haar hond probeert te benaderen. Om dit te voorkomen pakt verzoekster de halsband van de voor haar onbekende hond vast. Zij komt daarbij ten val en breekt haar heup heeft. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: bodemprocedure na deelgeschil over whiplash: rechtbank vraagt neuroloog om nadere toelichting
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3753

Whiplash; bodemprocedure na deelgeschil over causaal verband. In het deelgeschil is beslist dat het bewijs van causaal verband niet geleverd is. Omdat het deelgeschil zich naar haar aard niet leent voor (nadere) bewijslevering, leidde die beslissing tot afwijzing van het verzochte. Dat betekent niet dat sprake is van een bindende… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Whiplashzaak, verzoek verzekeraar voor voorlopig getuigenverhoor afgewezen.
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3405

Benadeelde heeft een ruim een jaar voor het ongeval een arbeidsconflict met zijn werkgever gehad. Om de vraag te kunnen beoordelen hoe het zou zijn gegaan in de hypothetische situatie zonder ongeval, vindt de verzekeraar het van belang te weten waarom benadeelde wekenlang uit de running was. Hiervoor wil de… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots