Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: Vaststelling schade zonder deskundigen bij verlies vingerkootje
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:7861

De rechtbank achtte het benoemen van een deskundige niet aangewezen. In geval van letselschade zullen de daardoor noodzakelijke kosten van huishoudelijke hulp door de aansprakelijke partij aan de benadeelde moeten worden vergoed ook als die werkzaamheden in feite worden verricht door personen die daarvoor geen kosten in rekening brengen. Eiseres… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: licht tot matig letsel geen reden voor billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:7396

Verzoekster is als voetganger aangereden door een snorfiets op een fietspad. Een blijvende invaliditeit van 8% wordt verwacht. Een snorfiets is een motorrijtuig. De eigenaar is in beginsel o.g.v. art. 185 WVW aansprakelijk. Omdat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van overmacht, en er wel een fout van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Partijen zijn gebonden aan deskundigenbericht, een mogelijkheid is onvoldoende voor hogere verdiencapaciteit
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6066

Partijen zijn in beginsel gebonden aan de inhoud van een deskundigenbericht dat op hun gezamenlijk verzoek is opgesteld, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn in te brengen tegen dat bericht. Bezwaar tegen de vraagstelling ruim 11 jaar na dato rapport is te laat. Nieuwe omstandigheden zullen wel moeten worden meegenomen. Verzoekster… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen eigen schuld ZZP-er die plotseling in gevaar kwam
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6804

De reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW is niet beperkt tot de werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- en bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever kunnen worden gerekend. De ZZP-er verkeerde in hoge mate in de situatie vergelijkbaar met die van een eigen werknemer. Niet gesproken kan worden van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, strafzaak: bezitter hond heeft schuld aan bijten van jong meisje
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:4885

De buurvrouw wist dat de hond niet gesocialiseerd was en opgepast moest worden met kinderen. Toch heeft zij hem onaangelijnd en zonder muilkorf in de niet openbare tuin die niet volledig afgesloten was laten lopen. Het is aan haar schuld te wijten dat de hond het kind beet. Strafoplegging 180… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Whiplashzaak, verzoek verzekeraar voor voorlopig getuigenverhoor afgewezen.
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3405

Benadeelde heeft een ruim een jaar voor het ongeval een arbeidsconflict met zijn werkgever gehad. Om de vraag te kunnen beoordelen hoe het zou zijn gegaan in de hypothetische situatie zonder ongeval, vindt de verzekeraar het van belang te weten waarom benadeelde wekenlang uit de running was. Hiervoor wil de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: zonder bepaling van het forum geen forumkeuze vlg. art. 108 Rv
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:230

In de overeenkomst is bedongen dat een "nader te bepalen rechter" bij uitsluiting bevoegd is. Dit beding wijst geen rechter aan voor de kennisneming van het geschil en bepaalt niet welke rechter bevoegd is, of hoe dat moet worden bepaald. Het beding is geen forumkeuzebeding zoals bedoeld in artikel 108… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil, vordering tot regeling op grond van voorliggende stukken afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:3649

De Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) geldt het beginsel van proportionaliteit, belang bij inzage in de medische gegevens de legitieme belangen van de benadeelde sluit opvragen medische documenten meer dan twee jaar voor ongeval niet uit. Een nader deskundigenonderzoek kan nodig zijn. Een deskundige zal behoefte hebben… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek te bepalen dat verzekeraar medische gegevens over pre-existente situatie niet mag opvragen afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

Whiplash, ongeval 2013, benadeelde is vanaf 2000 arbeidsongeschikt. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het UWV dossier en het patiënten journaal van de huisarts vanaf 2000 te ontvangen. De rechtbank overweegt dat op basis van de Medische Paragraaf bij de GBL het beginsel… Lees verder →

1
Rb: Beautycenter niet aansprakelijk voor brandwonden na bezoek zonnebank
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:2073

Benadeelde stelt dat zij na bezoek aan zonnebank brandwonden heeft opgelopen. Zij stelt het Beautycenter aansprakelijk. Het Beautycenter heeft de zonnebank laten onderzoeken en stelt dat de zonnebank maximaal 0,33 Watt per vierkante meter aan straling geeft, wat niet voldoende is om het letsel veroorzaakt te kunnen hebben. Door benadeelde… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash; geen functieverlies op neurologische gebied, geen toetsing aan criteria ZA/De Greef
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:925

Whiplash? 1. Benadeelde verzoekt verklaring voor recht dat causaal verband bestaat tussen het ongeval van 2009 en de klachten en beperkingen. De in 2011 op gezamenlijk verzoek ingeschakelde neuroloog heeft geconcludeerd dat alle klachten een aandoening op psychiatrisch gebied suggereren en dat er geen reden is functieverlies op neurologisch vakgebied… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: 50%-regel art. 185 WVW, omkeringsregelsregel van toepassing op dronken fietser
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:8085

Aanrijding bij nacht op kruising in Amsterdam, tussen een (onopvallende) politieauto, die auto achtervolgt en een fietser, die onder invloed van alcohol is en geen voorrang verleent. Verzekeraar heeft aansprakelijkheid ex art. 185 WVW erkend en stelt eigen schuld op 50%. De rechtbank overweegt dat vast staat dat fietser onder… Lees verder →

1
Rb: ziekenhuis aansprakelijk voor achtergebleven stuk glas in schouder
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:3763

Meisje valt op 12-jarige leeftijd door een glazen deur. Op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wordt zij behandeld vanwege een glasverwonding aan haar rechterschouder; de wond wordt na onderzoek door middel van twee hechtingen gesloten. Na aanhoudende klachten en diverse bezoeken aan het ziekenhuis wordt acht jaar later op… Lees verder →

1
Rb: KLM niet aansprakelijk voor shock passagier met notenallergie na eten couscous
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:4230

Passagier krijgt tijdens vlucht een anafylactische shock na het eten van een couscousgerecht. Hij had het cabinepersoneel gewaarschuwd dat hij allergisch was voor noten en schaaldieren. De rechtbank oordeelt dat de gebeurtenis niet kan worden aangemerkt als een ongeval in de zin van de op internationaal luchtverkeer toepasselijke verdragen van… Lees verder →

1
Rb, deelgeschilprocedure niet geschikt voor beslechting complex geschil over lozen afvalstoffen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:4063

Deelgeschil over schade als gevolg van lozen afvalstoffen afkomstig van schip; het verzoek is ingediend door Stichting die optreedt namens slachtoffers. De rechtbank wijst het verzoek af, omdat het verzoek voldoet niet aan de daaraan door de wet gestelde eisen. De charteraar van het schip heeft bij herhaling aangegeven niet… Lees verder →

1
Rb; deelgeschil: Verzoek tot deelgeschil wordt afgewezen, beslissing zou onvoldoende bijdragen aan totstandkoming vaststellingsovereenkomst
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:3529

Verzoekster heeft in theater een beamer op haar hoofd gekregen. De aansprakelijkheid is door de verzekeraar erkend. In het deelgeschil verzoekt verzoekster om een verklaring voor recht dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en beperkingen en het ongeval. Een rechterlijke uitspraak over dit geschilpunt zal partijen verder… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bromfiets wijkt uit voor achteruitrijdende bestelbus en valt: ongelukkige samenloop
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam

Benadeelde rijdt op bromfiets door winkelstraat en wijkt uit voor bestelbus, die achteruit rijdt en komt ten val. Uit de getuigenverklaringen blijkt dat de bestelbus, op de stoep achteruit reed, dat benadeelde daarvan schrok en is uitgeweken naar links waarna hij op de (als gevolg van de regen gladde) trambaan… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onvoldoende betwist dat geen voorrang is verleend , aansprakelijkheid aangenomen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:2363

Aanrijding tussen twee auto’s. Benadeelde stelt dat wederpartij geen voorrang heeft verleend. De verzekeraar van de wederpartij stelt dat benadeelde van rijstrook gewisseld, waarbij hij geen vrije doorgang heeft verleend aan de wederpartij. De rechtbank oordeelt dat de door benadeelde gestelde toedracht is door de verzekeraar onvoldoende gemotiveerd is betwist,… Lees verder →

1
Rb: WAM-verzekeraar moet volledige schade vergoeden aan SVI-verzekeraar
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

De bestuurder van een bij de WAM-verzekeraar verzekerde vrachtauto is aansprakelijk voor de gevolgen van een aanrijding in 2003. De SVI-verzekeraar regelt de schade met (de belangenbehartiger) van betrokkene in 2008 voor € 80.351,83. SVI-verzekeraar is gesubrogeerd in de vorderingsrechten en voert regres uit op de WAM-verzekeraar. De WAM-verzekeraar heeft… Lees verder →

1
Rb: Vliegramp Faro: beroep op dwaling t.a.v. vaststellingsovereenkomsten met Martinair afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:832

Procedure van 25 (nabestaanden van) passagiers van vliegtuigongeval in Faro in 1992 tegen Martinair. Tussen de eisers en Martinair zijn vaststellingsovereenkomsten gesloten. Eisers stellen dat zij de vaststellingsovereenkomsten onder een onjuiste voorstelling van zaken te hebben gesloten. Zij willen wijziging van de vaststellingsovereenkomsten en vergoeding van alle door hen geleden… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor letsel door vallend sealapparaat
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:830

Werkneemster breekt haar teen, als bij het verwisselen van een stickerrol een sealmachine van het bureau waaraan zij werkt op haar voet valt. 1. De kantonrechter acht de werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW. Werkgever stelt dat zij instructies heeft gegeven t.a.v. het vervangen van de stickerrol; werkneemster betwist dit.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor val patiënt van trolley op SEH
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:794

Verwarde patiënt valt op de afdeling spoedeisende hulp van een trolley gevallen. De rechtbank concludeert, met inachtneming van de ‘Richtlijn vrijheidsbeperkende interventies’ van het ziekenhuis en alles overwegende , dat ten opzichte van deze patiënt niet de zorgvuldigheid in acht is genomen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend… Lees verder →

1
Rb: gemeente niet aansprakelijk voor ongeval op onbewaakte spoorwegovergang, ondanks kuil in de weg
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:9444

Botsing auto met trein op onbewaakte spoorwegovergang, waarbij bestuurster van auto overlijdt. Is de gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 BW? De vraag die moet worden beantwoord, is of de spoorwegovergang uit het oogpunt van veiligheid voldoet aan de eisen die aan de weg gesteld kunnen worden. De rechtbank toetst de… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots