Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Verkeerde partij betrokken; zonder onderhandelingen geen deelgeschil
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:8362

Verzoeker erkent bedoeld te hebben om niet de Stichting, maar Keppel Verolme in de procedure te betrekken. Een wijziging van de tenaamstelling is niet uitgesloten, maar ook als Keppel Verolme de verweerster zou zijn is sprake van niet ontvankelijkheid omdat Keppel Verolme de oude statutaire naam is van Damen Verolme.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arbeidsongeval, verjaring gestuit door vermelding dagvaarding in voetnoot en reactie daarop
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:4343

Arbeidsongeval in 2005, polsletsel vrachtwagenmonteur. 1. Verjaring gestuit (art. 3:317 lid 1 BW)? Het hof overweegt dat de advocaat van benadeelde in maart 2010 heeft geschreven, dat hij ervan uitgaat dat aansprakelijkheid wordt erkend en in een voetnoot dat - wanneer er geen regeling tot stand komt - er geen… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: stuitende werking van een brief is mede afhankelijk van de context
 • Hoge Raad
 • cassatieblog.nl, Juliette Fluttert
 • ECLI:NL:HR:2015:2741

De Hoge Raad oordeelt –in een niet-letselschadezaak- dat bij de beoordeling of een stuitingsmededeling aan de in artikel 3:317 lid 1 BW gestelde eisen voldoet, niet alleen gelet moet worden op de formulering daarvan, maar ook op de context waarin de mededeling wordt gedaan en op de overige omstandigheden van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mesothelioom, beroep op verjaring na toetsing aan gezichtspuntencatalogus niet onaanvaardbaar
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2015:2438

Werknemer is van 1953 tot 1969 werkzaam geweest bij werkgever; in 2010 is diagnose mesothelioom gesteld, 2 maanden later is werknemer overleden, in 2011 hebben de nabestaanden de werkgever aansprakelijk gesteld. 1. Het hof wijst het verzoek tot het stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, n.a.v. EHRM Moor c.s/Zwitserland… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vordering benadeelde op WAM-verzekeraar en veroorzaker verjaard na aanvankelijke stuiting verjaring
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2015:7098

Verkeersongeval 2005, verjaring gestuit? Het hof oordeelt dat de vordering van benadeelde op (beweerdelijk) veroorzaker van het ongeval is verjaard. Weliswaar is de verjaring gestuit door als onderhandelingen aan te merken correspondentie tussen de benadeelde en de verzekeraar van de veroorzaker (art. 10 lid 5 WAM), maar nadien zijn zowel… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: voorbehoud artrose, 20-jarige verjaringstermijn gaat lopen op moment bekendheid schade
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:2085

Tandheelkundestudent heeft in 1980 knieletsel opgelopen; in 1985 is schade geregeld d.m.v. vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor artrose. In 2008 raakt hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt als tandarts en doet hij beroep op voorbehoud. Verzekeraar stelt dat de vordering is verjaard op grond van de twintig jaarstermijn van art 3:307 lid 2 BW.… Lees verder →

1
Rb: asbest, beroep op verjaring niet in strijd met EVRM en niet onaanvaardbaar
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:5507

Werknemer is van 1956 tot 1970 in dienst geweest bij werkgever en daarbij blootgesteld aan asbest. In 2011 is mesothelioom vastgesteld; in 2013 heeft hij werkgever aansprakelijk gesteld en is hij overleden. Werkgever beroep zich op verjaring. 1. De kantonrechter oordeelt dat een beroep op verjaring niet in strijd is… Lees verder →

1
Hof: voor een aanmaning geldt niet de eis van een ondubbelzinnig voorbehoud
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:7499

In art. 3:317 lid 1 BW is bepaald dat stuiting plaatsvindt door ofwel een aanmaning, ofwel een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht nakoming voorbehoudt. De verzonden brieven zijn aan te merken als aanmaningen, waarvoor de eis dat [appellant] zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt, niet… Lees verder →

1
Hof: WAM-verjaring na 3 jaar laat 5-jarige verjaringstermijn jegens veroorzaker onverlet, ook na doorstuiting WAM-verjaring
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2014:3050

Ongeval 1996. WAM-verjaring is gestuit door onderhandelingen met verzekeraar (art 10 lid 1 WAM) , totdat verzekeraar de onderhandelingen in 2004 heeft afgebroken. Niet ter discussie staat dat onderhandelingen met verzekeraar ook stuitende werking hebben richting aansprakelijke partij (doorstuiting). Verzekeraar en aansprakelijke partij stellen dat de nieuwe termijn die in… Lees verder →

1
Hof: blootstelling aan asbest ná 1979 niet bewezen, voor periode vóór 1979 beroep op verjaring niet onaanvaardbaar
 • Hof Den Bosch

Asbest. Bij tussenarrest heeft het hof aan appellante (weduwe/erfgename) opgedragen te bewijzen dat de overleden werknemer tijdens zijn werkzaamheden bij werkgever na 1979 blootgesteld is geweest aan asbest. Het hof oordeelt dat appellante niet is geslaagd in bewijslevering; slechts één getuige heeft een verklaring heeft afgelegd over de periode na… Lees verder →

2
Beantwoording kamervragen over uitspraak EHRM over verjaringstermijn asbestzaken
 • Tweede Kamer

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie beantwoordt kamervragen over de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over de verjaringstermijn van civiele vorderingen van asbestslachtoffers en de toegang tot het recht. Hij geeft aan dat de Nederlandse wet- en regelgeving verschilt van de Zwitserse en wél… Lees verder →

1
Rb: Vliegramp Faro: vordering jegens Staat niet verjaard, deskundigenonderzoek over juistheid rapport Raad voor de Luchtvaart nodig
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:2342

Procedure 30 (nabestaanden van de) passagiers van vliegtuigongeval in Faro in 1992 tegen de Staat. Zij stellen dat Raad voor de Luchtvaart in 1994/1995 (en daarmee de Staat) een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, op grond waarvan zij hebben ingestemd met een schadevergoeding van Martinair. 1. De rechtbank oordeelt… Lees verder →

1
Hof: vordering op werkgever wegens gehoorbeschadiging door afwasmachine verjaard? Bekendheid Bedrijfsgezondheidsdienst
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:9683

Werknemer, medewerkster in keuken, stelt in 2004 werkgever aansprakelijk voor gehoorbeschadiging door geluidsbelasting van afwasmachine. Klachten doofheid bestonden sinds 1989. Vordering verjaard? Werkneemster stelt dat zij pas in 2004 bekend was met onderzoek Bedrijfsgezondheidsdienst, waaruit bleek dat geluidsbelasting de normen overschreed. Het hof is van oordeel dat, indien werkneemster niet… Lees verder →

1
Rb: vordering in 2009 wegens geboorteletsel in 1996 verjaard
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2013:10570

Direct na de geboorte in 1996 is gebleken dat de arm van de zoon van eisers niet goed functioneerde (Erbse parese). Eisers stellen in 2009 de arts en het ziekenhuis aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat de verjaringstermijn gaat lopen zodra de patiënt voldoende zekerheid heeft dat de schade/het letsel (mede)… Lees verder →

2
Bekendheidscriteria van de verjaring – Twee uitspraken nader besproken – Bekendheidscriteria …
 • PIV-bulletin
 • Mr. A.N.L. de Hoogh

Uit een tweetal recente uitspraken blijkt dat de aangesproken schuldenaar onder bepaalde omstandigheden met succes het verjaringsverweer kan voeren2. Het ging in deze zaken om de aansprakelijkheid van respectievelijk een psychiater en een ziekenhuis. Deze uitspraken en het leerstuk van verjaring zullen in deze bijdrage nader worden besproken. Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots