Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: comparitie na neuropsychologische deskundigenbericht in whiplashzaak
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3698

Whiplash, kapster. Vonnis na neuropsychologische deskundigenbericht. 1. Voor de periode na 2016 leidt de rechtbank uit het deskundigenrapport af dat eiseres objectief gezien thans geen cognitieve en/of neuropsychologische stoornissen heeft. Wel blijkt uit het deskundigenrapport dat sprake is van (pre-existente) psychologische factoren die het functioneren van [eiseres] (nog) nadelig beïnvloeden.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitblijven herstel is niet toe te rekenen aan benadeelde, rekenrente 3% (6% en 3%)
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:1907

Benadeelde loopt zwaar letsel bij ongeval. 1. Predispositie. De rechtbank oordeelt dat het uitblijven van herstel niet is toe te rekenen aan benadeelde,, geen beperking van de looptijd. 2. Smartengeld: fracturen rib, borstbeen, pols, scheuring ooglid verwonding gezicht en pijnsyndroom, volledig arbeidsongeschikt: € 20.000,- (gevorderd € 40.000,-. 3. Verlies van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad laat oordeel hof over beperking looptijd tot 5 jaar vanwege predispositie in stand (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:311

Whiplash, ongeval 1996. Bij benadeelde hebben zich na het ongeval zowel psychische klachten als bepaalde somatische klachten geopenbaard. Sinds het ongeval heeft benadeelde geen betaald werk meer verricht. Het hof heeft de periode waarover arbeidsvermogensschade moet worden vergoed, beperkt tot vijf jaar na het ongeval vanwege de psychische predispositie (schizofrenie).… Lees verder →

Vaknieuws
Dirkzwager: Werkgeveraansprakelijkheid: kenbaarheid van een verhoogd risico op psychische schade
 • Assurantie Magazine
 • Pauline Janssen
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803

Dirkzwager advocaten bespreekt het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 31 augustus 2017. Uit dit vonnis volgt dat een werkgever niet bedacht behoeft te zijn op een eventuele bijzondere psychische kwetsbaarheid van een werknemer teneinde werkgeversaansprakelijkheid te voorkomen. Zolang een werknemer niet op een of andere wijze kenbaar heeft… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: studievertraging na seksueel misbruik toegerekend, behoudens tegenbewijs
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:1847

Benadeelde vordert schade, waaronder studievertraging - na seksueel misbruik. Appellant betwist het causaal verband. Het hof overweegt dat het een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik tot aanzienlijke schadelijke gevolgen – zowel lichamelijk als geestelijk – voor het slachtoffer kunnen leiden. Die schade moet in beginsel als gevolg van… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: oordeel hof over carrièreverloop en persoonlijkheidsstructuur benadeelde onbegrijpelijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:273

Benadeelde heeft in 1989 whiplashletsel opgelopen. Vóór het ongeval had benadeelde molen van ouders overgenomen. Uit bedrijfseconomisch onderzoek bleek dat molen niet rendabel was. Benadeelde stelde aanvankelijk dat de molen zijn lust en zijn leven was; in hoger beroep stelde hij (23 jaar na het ongeval) dat hij een diploma… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: elektrocutieongeval, aanknoping bij whiplashjurisprudentie, klachten plausibel en toegerekend
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:5157

Werknemer heeft hoofdpijn,vermoeidheid en concentratieproblemen na elektrocutieongeval op het werk. 1. De kantonrechter overweegt dat uit de deskundigenberichten blijkt dat er geen medisch-wetenschappelijk bewijs dat een elektrocutie leidt tot klachten en beperkingen. Dit betekent niet dat de beperkingen niet in causaal verband kunnen staan met het ongeval. De kantonrechter zoekt,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplashklachten ongevalsgevolg ondanks bestaande ADHD; verzekeringsgeneeskundige ter vaststelling beperkingen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:5344

Whiplash 1. De rechtbank oordeelt dat het causaal verband niet doorbroken door de pre-existente ADHD problematiek bij verzoeker. De discussie tussen partijen komt neer op de vraag of, doordat voor het ongeval reeds ADHD klachten bestonden, sprake is van relevante pre-existentie of predispositie. Naar het oordeel van de rechtbank kan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, beperkte looptijd schade zelfstandig onderneemster, nu zij ander passend werk had kunnen verrichten
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland

Whiplash, ongeval 1997. De rechtbank oordeelde bij eerder tussenvonnis dat benadeelde haar eigen werk als onderneemster van een kinderkledingzaak niet meer kan doen. De rechtbank oordeelt in het kader van de schadebeperkingsplicht dat het redelijk was dat benadeelde aanvankelijk probeerde haar eigen bedrijf voort te zetten. Zij was destijds net… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: ernstige psychische reactie na ongeval geen reden voor beperking looptijd tot 55 wegens predispositie
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:3397

Werknemer, magazijnmedewerker krijgt bij twee arbeidsongevallen in 1995 een gewicht op zijn hoofd en/of schouders en raakt volledig arbeidsongeschikt. Het hof heet overwogen dat dient te worden beoordeeld of de predispositie van benadeelde, in casu de omstandigheid dat hij op een somatische wijze reageert en de klachten verergert, in die… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: causaal verband, “redelijke verwachtingen”, geen verlies van arbeidsvermogen vanwege predispositie van benadeelde
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg

Whiplash; twee ongevallen in 2008 en 2011. 1. De rechtbank oordeelt dat nu er geen sprake is van toegenomen letsel na het 2e ongeval er geen sprake is van mengschade en van alternatieve causaliteit. 2. Causaliteit 1e ongeval en verlies van arbeidsvermogen? De rechtbank acht postwhiplashsyndroom aannemelijk; de klachten zijn… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzekeraar niet gebonden aan eenzijdig uitgebracht expertiserapport
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:4760

Psychische klachten (angst, bedplassen) minderjarig meisje ongevalsgevolg? De ouders vragen verklaring voor recht dat (b.) de – eenzijdig – uitgebrachte expertiserapporten als bindend uitgangspunt hebben te gelden en (c.) dat PTSS aan het ongeval moet worden toegerekend. Ad b. De rechtbank oordeelt dat de rapporten niet tot uitgangspunt kunnen dienen… Lees verder →

1
Hof: 20% proportionele aansprakelijkheid voor klachten na ongeval vanwege voor rekening van benadeelde komende factoren
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1249

Werknemer heeft rugklachten na arbeidsongeval in 1997 en raakt volledig arbeidsongeschikt. Uit diverse deskundigenberichten – door orthopedisch chirurg, psychiater en verzekeringsarts - volgt onder meer dat werknemer pre-existente rugklachten had, dat hij behandeladviezen niet heeft opgevolgd, dat sprake was van Cannabisverslaving en dat er psychiatrische problemen zijn ontstaan. 1. Het… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: psychiatrische klachten na whiplash ongevalsgevolg; adequate behandeling o.g.v. schadebeperkingsplicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7324

Whiplash, ongeval 2004 (toen) 35-jarige man, somatische en psychiatrische klachten. Causaal verband met ongeval? 1. De rechtbank concludeert op basis van de rapportages van de deskundigen rechtbank dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Uit het rapport van neuroloog volgt dat hoewel de somatisatie stoornis… Lees verder →

1
Rb: proportionele aansprakelijkheid wel jegens benadeelde, niet jegens regresnemer; epilepsie voor 40% door mishandeling veroorzaakt
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2014:7276

Vaststelling causaal verband letsel en mishandeling in 1992. In 2011 is reeds vastgesteld dat geen causaal verband bestaat tussen psychiatrische klachten en ongeval. Over het causaal verband tussen de epilepsie en het ongeval heeft de neuroloog geantwoord dat hij het verband “denkbaar” acht, d.w.z. tussen de 40% en de 60%.… Lees verder →

1
Hof: mishandeling, veroorzaker niet aansprakelijk voor pre-existente psychische klachten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:1717

Schadevergoedingsvordering na mishandeling in 2003. Uitspraak na neurologische en psychiatrische expertise, ter beantwoording van de vraag of gestelde klachten (o.a. heftige stemmingswisselingen, concentratieverlies), zijn veroorzaakt door die mishandeling. Het hof overweegt dat de veroorzaker het slachtoffer dient te nemen zoals deze is, dus inclusief pre-existente klachten, persoonlijkheid en moeilijke privé-situatie.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop-staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: causaal verband kop/staartbotsing en rugklachten niet onderbouwd
 • Rechtbank Den Haag

Nek- en rugklachten gevolg van ongeval van mei 2011? 1. De rechtbank oordeelt dat de nekklachten tot november 2011 gevolg zijn van het ongeval; daarna ontbreekt medische informatie. 2. T.a.v de rugklachten oordeelt de rechtbank dat benadeelde het causaal verband onvoldoende heeft onderbouwd. De rechtbank stelt voorop dat een kop-staartbotsing,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen causaal verband hernia en ongeval, geen omkeringsregel, geen proportionele benadering
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNHO:2013:10407

Benadeelde verzoekt vast te stellen dat de in 2001 en in 2009 geconstateerde (nek)hernia's een gevolg zijn van het ongeval in 1999. Deskundigenberichten hebben geconcludeerd dat geen causaal verband met het ongeval valt vast te stellen. 1. De rechtbank neemt de conclusies van de deskundigen over. Hieraan voegt de rechtbank… Lees verder →

1
Hof: valpartij thuis na eerder bedrijfsongeval: geen toerekening aan aansprakelijke eerste ongeval (werkgever)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:2629

Benadeelde heeft in 2004 tenen gebroken bij bedrijfsongeval met heftruck waarvoor de werkgever aansprakelijk is. In 2006 struikelt benadeelde over deurmat, waarbij hij ernstig knieletsel oploopt. Benadeelde stelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van de val, omdat hij moeilijk liep door het bedrijfsongeval. Het hof neemt aan… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplashklachten zijn ongevalsgevolg, geen onderzoek naar fibromyalgie
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ8632

Whiplash, ongeval 2006. De rechtbank verklaart voor recht dat causaal verband bestaat tussen nog bestaande lichamelijke en psychische klachten en ongeval. De rechtbank verwerpt het verweer van verzekeraar dat nader onderzoek nodig is naar de – in de gegevens van de behandelend artsen genoemde -fibromyalgie, nu de looptijd van de… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bestaan whiplashklachten niet vastgesteld; mogelijke andere oorzaken uitval dus geen causaal verband aangenomen
 • Rechtbank Rotterdam
 • BZ5992

Whiplash, ongeval 2007; accountmanager, na werkhervatting in 2008 in 2010 weer uitgevallen. Benadeelde verzoekt om op basis van neurologisch expertiserapport, dat op gezamenlijk verzoek is aangevraagd, vast te stellen dat er causaal verband is tussen ongeval en whiplashklachten. De rechtbank oordeelt dat op grond van de ter beschikking staande stukken… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots