Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
HR: Beding in AOV t.a.v. eenzijdige vaststelling mate a.o. geen kernbeding, en niet oneerlijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:1800

Het begrip ‘consument’ is een objectief begrip. Niet van belang is over welke concrete kennis of informatie de betrokken persoon beschikt. Hier gaat het om een natuurlijke persoon die als zelfstandig ondernemer een beroep of bedrijf uitoefent en een verzekering afsluit met het doel bij arbeidsongeschiktheid in vervangend inkomen te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: beroep op voorbehoud t.a.v. eigen risico zorgverzekering afgewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:3805

Letselschade wordt in 2004 afgewikkeld d.m.v. vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor schadeposten die in direct causaal verband staan met het ongeval van 1996. In 2013 doet verzoeker beroep op voorbehoud. 1. De rechtbank is van oordeel dat verzoeker wat betreft de kosten van het in 2008 ingevoerde eigen risico (voor orthopedische… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzekeraar heeft bevrijdend betaald aan in vso vermelde belangenbehartiger
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Amsterdam

Verzekeraar betaalt slotbetaling van op het inde vaststellingsovereenkomst vermelde bankrekeningnummer van belangenbehartiger. Eiser vordert het bedrag van € 210.000,- van de verzekeraar en stelt dat de verzekeraar onzorgvuldig heeft gehandeld door in strijd met art 7 van de GBL het bedrag aan de belangenbehartiger te betalen. De rechtbank wijst de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: belangenbehartiger aansprakelijk voor schade door te beperkt voorbehoud in vaststellingsovereenkomst
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7784

Destijds 11 jarige jongen heeft in 2002 elleboogletsel opgelopen bij gymles. In 2010 is de schade geregeld in vaststellingsovereenkomst met voorbehoud m.b.t. het eventueel operatief corrigeren het ellebooggewricht binnen 5 jaar. Naar het oordeel van de rechtbank had, gelet op het functieverlies, het voorbehoud ook moeten zien op eventuele toekomstige… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin: 29e LSA Symposion. De punten en komma’s in de schadebegroting
 • PIV-bulletin
 • Peter van Steen

Professionals in de letselschadebranche kunnen het leed van slachtoffers niet wegnemen, maar moeten hen per slot van rekening tevredenstellen met de spreekwoordelijke zak met geld. Het 29e LSA Symposion, op vrijdag 26 januari 2018 in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, stond in het teken van dat geld. Kunnen… Lees verder →

Vaknieuws
PIV: model vaststellingsovereenkomst van De Letselschade Raad aanbevolen
 • Letselschade Raad, Letselschade Raad
 • M. Volker

De Letselschade Raad heeft op 16 februari 2018 de Aanbeveling Model Vaststellingsovereenkomst gepresenteerd. De teksten van de vaststellingsovereenkomsten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het PIV. Vanuit het PIV zijn de teksten opgesteld, waarna de Werkgroep Normering van de Letselschade het verder heeft opgepakt. Het PIV is groot… Lees verder →

Vaknieuws
Nieuw: Aanbeveling De Letselschade Raad: Model Vaststellingsovereenkomst
 • Letselschade Raad

Veel letselschades worden definitief geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO), met daarin al dan niet een belastinggarantie verdisconteerd. Veel verzekeraars hanteren daarbij hun eigen tekst. Voor belangenbehartigers betekent die verscheidenheid aan teksten extra werk om de inhoudelijke juistheid te toetsen. Om onnodige discussies over de VSO’s te voorkomen, is… Lees verder →

Jurisprudentie
ABRS: Belastingdienst dient deel smartengeld van lumpsum aannemelijk te maken
 • ABRS
 • ECLI:NL:RVS:2017:3091

Uit de toelichting bij artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van 29 augustus 2005 vloeit voort dat immateriële schadevergoedingen alleen voor zover het gedeelte dat daadwerkelijk als smartengeld is verstrekt voor de vermogenstoets op de rendementsgrondslag in mindering mag worden gebracht. Op grond van de vaststellingsovereenkomst is… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • NJF 2016/265 ECLI:NL:HR:2017:2621

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het door benadeelde ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van het hof dat haar letselschadeadvocaat niet aansprakelijk is voor het adviseren van een eindafwikkeling zonder voorbehoud. Benadeelde had in 1994 als 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil beenbreuk opgelopen bij ongeval. Vanaf… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vaststellingsovereenkomst zonder belangenbehartiger in zaak met zwaar letsel is misbruik van omstandigheden
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:1409

Benadeelde raakt in 1998 blind na longoperatie; ziekenhuis is hiervoor aansprakelijk. Benadeelde (in 2002-2004 opgenomen in psychiatrische inrichting) heeft zijn advocaat aan de kant gezet en in 2004 zelf een vaststellingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. Het hof oordeelt: “In een zaak als deze, waarin sprake is van ernstig lichamelijk en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank veroordeelt ouders tot betaling aan de zoon van de schadevergoeding
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:9796

De zoon is op 6 juli 1992 betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval en heeft hersenletsel opgelopen. De WAM-verzekeraar van de ouders heeft de volledige aansprakelijkheid erkend. In een vaststellingsovereenkomst werd de zoon een vergoeding van ƒ 350.000,- toegekend. Het bedrag is overgemaakt op de rekening van de wettelijke vertegenwoordigers,… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-4 Hoe open is de openeinderegeling?
 • PIV-bulletin
 • mr. dr. J.P. Quist en mw. mr. C.C. Janssen, Olie & De Jonge Advocaten

Wie de zoekterm ‘openeinderegeling’ googelt, komt in de eerste plaats uit bij informatie over subsidieregelingen. Bij deze regelingen kan iedereen die aan de daarin opgenomen voorwaarden voldoet aanspraak maken op de betreffende subsidie. In letselschadezaken kent men echter een volledig andere betekenis toe aan dit begrip. Het wordt gebruikt als… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: letselschadeadvocaat niet aansprakelijk voor adviseren eindafwikkeling zonder voorbehoud
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:1748

Destijds 12-jarige meisje met pre-existent beenlengteverschil loopt in 1994 beenbreuk op bij ongeval. Vanaf 2008 krijgt zij steeds meer last van enkel en raakt arbeidsongeschikt. Zij stelt letselschadeadvocaat aansprakelijk voor het adviseren van een vaststellingsovereenkomst zonder voorbehoud. Het hof oordeelt dat de advocaat niet heeft gehandeld in strijd met wat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): belangenbehartiger persoonlijk aansprakelijk voor niet doorbetalen schadevergoeding vanwege beslag
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:1381

De rechtbank veroordeelt gedaagde –bestuurder van [X] B.V- tot betaling van € 50.000,= aan eiser. [X] B.V trad op als belangenbehartiger van eiser na een bedrijfsongeval. In 2015 was tussen de verzekeraar van de werkgever en eiser een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin was bepaald dat door verzekeraar € 50.000,- zal worden… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2017-1 Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur.
 • PIV-bulletin
 • Brenda Fluit – WIJ Advocaten
 • ECLI:NL:HR:2016:2988

De Hoge Raad heeft op 23 december vorig jaar[1] een arrest gewezen met als uitkomst dat aan een benadeelde drieëntwintig jaar na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst nog een beroep toekwam op een in deze overeenkomst gemaakt voorbehoud. Ik zal deze uitspraak kort bespreken en het belang van deze uitspraak… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: belangenbehartiger heeft redelijk gehandeld door vaststellingsovereenkomst te adviseren
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2015:9824

Tussen benadeelde en aansprakelijke verzekeraar is een vaststellingsovereenkomst voor een bedrag van € 320.000,- tot stand gekomen. Benadeelde stelt haar belangenbehartiger aansprakelijk ex art 6:74 BW. Zij stelt dat de schade hoger is en dat belangenbehartiger er niet op aan moeten sturen om de letselschadezaak zonder voorbehoud en tegen finale… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen door aanvaarding van het aanbod door advocaat
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:3458

De advocaat van appellant heeft aan het aansprakelijke ziekenhuis bericht “ dat cliënt akkoord is. U kunt de vaststellingsovereenkomst dus opmaken”. Appellant weigert de vaststellingsovereenkomsten te ondertekenen, stellende dat de aangeboden schadevergoeding te laag is en dat partijen geen overeenkomst van finale kwijting zijn overeengekomen. Volgens jurisprudentie van de Hoge… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: vader tekortgeschoten als beheerder van gelden van kind met hersenletsel en aansprakelijk voor schade
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:5305

Eiser heeft als 8-jarig kind in 1996 hersenletsel opgelopen. Schade is geregeld met wettelijke vertegenwoordigers (ouders) en schadevergoeding is op bankrekening gestort met BEM-clausule. In deze procedure stelt eiser zijn vader als beheerder aansprakelijk en vordert hij een bedrag van € 164.029,36, omdat hij zich ongerechtvaardigd heeft verrijkt ten koste… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots