Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: shockschade: psychiatrische expertise gelast ter vaststelling PTSS na doodslag vader
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:1838

Vader van benadeelde is doodgestoken door geïntimeerde; zijn (destijds) 24 jarige dochter stelt geïntimeerde aansprakelijk. 1. Gederfd levensonderhoud toegewezen 2. Shockschade afgewezen, geen sprake van in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Het hof is van oordeel dat benadeelde onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van shockschade en niet van (louter)… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school aansprakelijk wegens schending zorgplicht t.a.v. leerling met dyslexie
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:592

Het geschil draait om de vraag of de leerling op de middelbare school adequaat onderwijs heeft gehad, rekening houdend met de bij hem al op de basisschool vastgestelde dyslexie. 1. De rechtbank verwijst ten aanzien van de zorgplicht naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 21 november 2017; naar het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: studievertraging na seksueel misbruik toegerekend, behoudens tegenbewijs
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:1847

Benadeelde vordert schade, waaronder studievertraging - na seksueel misbruik. Appellant betwist het causaal verband. Het hof overweegt dat het een feit van algemene bekendheid dat seksueel misbruik tot aanzienlijke schadelijke gevolgen – zowel lichamelijk als geestelijk – voor het slachtoffer kunnen leiden. Die schade moet in beginsel als gevolg van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gederfd levensonderhoud en shockschade toegewezen na doodsteken vader
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15321

De vader van eiseres (HBO-studente) is doodgestoken door de ex-echtgenoot van zijn nieuwe vriendin. Zij woonde bij haar vader en diens vriendin. 1. Eiseres vordert gederfd levensonderhoud (ex art. 6:108 BW) tot 2 ½ jaar na afstuderen. De rechtbank beperkt de vordering tot een half jaar na afstuderen en knoopt… Lees verder →

Rb: Richtlijn Studievertraging DLR toegepast is niet letselzaak
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2016:2674

Geen letselzaak. De rechtbank oordeelt dat de Erasmus Universiteit Rotterdam onrechtmatig heeft gehandeld jegens en aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Door het onrechtmatig handelen treedt eiseres een jaar later toe tot de arbeidsmarkt als afgestudeerd master Marketing. Bij het vaststellen van de schade wordt aansluiting gezocht bij de… Lees verder →

Vaknieuws
De Letselschade Richtlijn Studievertraging geïndexeerd, andere richtlijnen ongewijzigd
 • Letselschade Raad

De Letselschade Richtlijn Studievertraging is per 1 januari 2016 geïndexeerd. De bedragen van de overige Richtlijnen zijn ongewijzigd. Per 1 januari 2017 worden de normbedragen in De Letselschade Richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden. De normbedragen van de Richtlijn Licht letsel incl. smartengeld zullen per 1 januari 2017 worden aangepast. Lees verder →

1
Rb (in k.g.); schade wegens medische kosten en studievertraging niet aannemelijk gemaakt

Whiplash, lage botsingsnelheid. Benadeelde, voor het ongeval zonder werk en met bijstandsuitkering, wonend in België, vordert in kort geding o.a. vergoeding van medische kosten en schade wegens studievertraging conform Letselschade Richtlijn. Verzekeraar stelt dat onduidelijk is welke klachten ongevalsgevolg zijn. De voorzieningenrechter oordeelt dat benadeelde niet heeft aangetoond dat medische… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: twijfel en onduidelijkheid over getuigenverklaringen, vordering afgewezen.
 • Rechtbank Middelburg

Benadeelde reed op een voorrangsweg. Hij stelt te zijn afgesneden, waardoor hij tegen een boom is gereden. Voorafgaand aan het deelgeschil heeft op verzoek van de WA-verzekeraar een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden. In het deelgeschil verzoekt benadeelde de rechtbank: I te verklaren voor recht dat de verzekeraar volledig aansprakelijk is voor… Lees verder →

1
Rb: Studievertraging voor VWO € 500 p.m.
 • Rechtbank Amsterdam
 • BX2219

De hogeschool stelde in een brochure ten onrechte dat een Master-of-Arts degree kon worden behaald, terwijl die mogelijkheid alleen aan universiteit bestaat. Collegeld en gederfde inkomsten wegens studievertraging zijn schadeposten die voor vergoeding in aanmerking komen. Voor de studievertraging wordt geen verband gelegd met de letselschaderichtlijn maar met een rits… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots