Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Afweging nader bewijs t.o.v. belang verzoekster
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:8896

Het haar van verzoekster is na kleurbehandeling voor een deel uitgevallen en vanaf de hoogte van haar oren volledig afgebrand. Verweerster betwist dat het haar van beschadigd is tijdens de kleurbehandeling in haar beautysalon op 15 december 2017. Partijen verschillen van mening over de feitelijke gang van zaken Om aansprakelijkheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Partijen zijn gebonden aan deskundigenbericht, een mogelijkheid is onvoldoende voor hogere verdiencapaciteit
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6066

Partijen zijn in beginsel gebonden aan de inhoud van een deskundigenbericht dat op hun gezamenlijk verzoek is opgesteld, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn in te brengen tegen dat bericht. Bezwaar tegen de vraagstelling ruim 11 jaar na dato rapport is te laat. Nieuwe omstandigheden zullen wel moeten worden meegenomen. Verzoekster… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: zorgplicht werkgever ex art 7:658 BW strekt zich uit tot trappenhuis kantoorpand
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:7395

Verzoekster is in het trappenhuis van het kantoorpand uitgegleden en van de trap gevallen, waarbij zij hersenletsel heeft opgelopen. Zij stelt dat de zorgplicht van de werkgever 7:658 lid 1 BW zich uitstrekt tot het trappenhuis. 1. De kantonrechter oordeelt dat, nu vaststaat dat verzoekster een arbeidsongeval is overkomen en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: school niet tekortgeschoten in zorgplicht en niet aansprakelijk voor tandletsel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3678

Op schoolplein van basisschool heeft incident plaatsgevonden waarbij leerling tandletsel heeft opgelopen. De kantonrechter overweegt dat, zelfs als de leerling is geslagen door een andere leerling, de school niet is tekortgeschoten in het toezicht en er geen sprake is van onzorgvuldig handelen van de school. De school heeft gesteld dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht is niet vast komen te staan, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:9042

Ongeval auto en motorscooter, waarvan bestuurder geen rijbewijs had (verzoeker). 1. De rechtbank oordeelt dat het feitenrelaas van verzoeker over de toedracht van het ongeval tegenover dat van de WAM-verzekeraar van de auto staat. Verzoeker heeft tegenover de gemotiveerde betwisting van de WAM-verzekeraar, hoewel dat op zijn weg lag, geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek om medewerking aan eindregeling al te weinig concreet afgewezen, uurtarief deelgeschil hooguit € 100,-
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3403

Benadeelde verzoekt om verzekeraar te gelasten het regelingsvoorstel inhoudelijk te beoordelen en mee te werken aan het treffen van een adequate eindregeling. 1. De kantonrechter wijst het verzoek af, omdat het verzoek zo weinig concreet is dat onvoldoende bepaalbaar is tot welke rechten en verplichtingen van partijen toewijzing ervan aanleiding… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel tijdens jubileumfeest
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3387

Werknemer struikelt na afloop van jubileumfeest van werkgever op parkeerplaats, waar glas, puin en afval ligt en loopt blijvend letsel op. 1. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk ex art 7:658 BW. Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden moet een voldoende nauw verband bestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht ongeval tussen (zit)grasmaaier en auto niet bewezen met rapport ongevallenanalist; kantoorkosten advocaat afgewezen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2018:2860

Bestuurder (zit)grasmaaier is stuk de weg op gereden en wordt aangereden door naderende auto. Hij stelt de bestuurder van de grasmaaier aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat het rapport van de ongevallenanalist onvoldoende bewijs vormt van de stelling van verzoeker dat het ongeval is veroorzaakt door nalatig van de bestuurder.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: achterop-aanrijding, bewijslast op voorste auto als verzoekende partij
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2891

Vast staat dat militaire voertuig achterop auto van verzoeker is gebotst op snelweg; t.a.v. de toedracht lopen de lezingen uiteen. Verzoekster stelt dat militaire voertuig onvoldoende afstand hield; bestuurder militaire voertuig stelt dat auto vlak voor hem invoegde en plotseling remde. 1. De rechtbank oordeelt dat de stelplicht en de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: discotheek niet aansprakelijk voor val in trapgat
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3752

16 jarig meisje is - na gebruik van alcohol- op muurtje naast discotheek gaan zitten en is in het daarnaast liggende trapgat gevallen. Zij stelt de discotheek aansprakelijk. 1. De rechtbank toetst aan de Kelderluikcriteria en het Wilnisarrest en komt tot het oordeel dat de discotheek een situatie in het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld om volledig geschil voor te leggen, kosten afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3172

Ongeval met terreinauto tijdens evenement op strand Katwijk. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat verzekeraar van terreinauto aansprakelijk is. 1. Verzoek afgewezen. De toedracht van het incident is niet komen vast te staan. Deelgeschil is niet bedoeld om in feite het volledige geschil aan de rechtbank voor te leggen. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld voor beslissing over fraude en melding CIS, kosten gematigd
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:3764

Benadeelde loopt beenbreuk op bij ongeval. Er ontstaat discussie met verzekeraar of hij een tweede ongeval heeft verzwegen. Benadeelde verzoekt om voor recht te verklaren dat hij niet heeft gefraudeerd en te beslissen dat frauderegistratie wordt ingetrokken. 1. De rechtbank oordeelt dat de deelgeschilprocedure niet bedoeld is voor de verzekeringsrechtelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek voorschot ZZP-er afgewezen, verlies arbeidsvermogen en verrekening AOV nog onduidelijk
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2956

Ongeval 2007, zelfstandig lasser, blijvend pols- en elleboogletsel (14% b.i) en cognitieve stoornissen (10%). 1. Verzoek om nader voorschot. De rechtbank wijst het verzoek om een voorschot af. De rechtbank acht hierbij van belang: a. uit de medische expertiserapporten weliswaar blijkt dat sprake is van (blijvende) beperkingen, maar niet blijkt… Lees verder →

Vaknieuws
Orde van Advocaten: Eind 2018 duidelijkheid over experiment ‘no cure no pay’

De NOvA onderzoekt de ervaringen met resultaatgerelateerde beloning in letsel- en overlijdensschadezaken. Dit experiment is op 1 januari 2014 gestart en loopt eind van dit jaar af. Bij aanvang van het experiment is toegezegd dat aan het einde van de looptijd zal worden geëvalueerd of de beoogde doelstellingen zijn bereikt.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik ondeugdelijke PIP-implantaten
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3115

Verzoekster stelt ziekenhuis aansprakelijk voor de schade als gevolg van PIP-implantaten. 1. De rechtbank overweegt dat d hoofdregel van art. 6:77 BW inhoudt dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak ontstane tekortkoming wordt toegerekend aan de schuldenaar, tenzij dit (..) onredelijk zou zijn. Onder de gegeven omstandigheden (ziekenhuis… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: BGK, vordering belangenbehartiger op cliënt afgewezen vanwege ondoorzichtige beloningsstructuur
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1997

Belangenbehartiger vordert hoog honorarium van zijn cliënt. Het hof wijst de vordering om meerdere redenen af. Uitleg van de overeenkomst aan de hand van de Haviltexmaatstaf in afwijking van de letterlijke tekst, mede omdat de tekst moeilijk te doorzien is, de cliënt bovendien de Nederlandse taal nauwelijks beheerste en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoeken onnodig ingesteld, t.a.v. opgave BGK uurtarief hooguit € 100,-
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Whiplash, ongeval 2012, causaliteit. Verzoeker vraagt om: 1. adequate bevoorschotting, 2. Voorschot € 50.000,-, 3. medewerking aan verdere onderzoeken, 4. voorschot op de BGK, 5. kosten deelgeschil. De rechtbank wijst de verzoeken 1 t/m 3 volledig en 4 deels af. De rechtbank oordeelt dat geen medische gegevens voorhanden van behandelend… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek om voorschot afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:3124

Whiplash. 1. Verzoek om voorschot afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat de klachten die verzoeker]heeft gesteld te hebben niet zonder meer gerelateerd kunnen worden aan het ongeval. Dat sprake is van pre-existentie heeft verzoeker niet bestreden, terwijl uit niets blijkt dat deze klachten wel gerelateerd moeten worden aan het ongeval. Daarnaast… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: beroep op voorbehoud t.a.v. eigen risico zorgverzekering afgewezen
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2018:3805

Letselschade wordt in 2004 afgewikkeld d.m.v. vaststellingsovereenkomst met voorbehoud voor schadeposten die in direct causaal verband staan met het ongeval van 1996. In 2013 doet verzoeker beroep op voorbehoud. 1. De rechtbank is van oordeel dat verzoeker wat betreft de kosten van het in 2008 ingevoerde eigen risico (voor orthopedische… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onvoldoende informatie vóór en na ongeval te beoordelen, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:5839

Benadeelde (trappensteller van beroep) heeft ernstig letsel opgelopen bij ongeval in 2009. Enkele dagen na het ongeval liep zijn arbeidscontract af. Vanaf 2015 werk hij als operator bij 3D-printbedrijf. Benadeelde vordert schade wegens verlies van arbeidsvermogen, omdat de. functies die hij nu kan vervullen minder betalen dan de functie van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verlies van arbeidsvermogen en huishoudelijke hulp afgewezen, kosten deelgeschil bovenmatig
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:4865

Benadeelde heeft letsel opgelopen na val op parkeerterrein. 1. Verlies van arbeidsvermogen. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de overgelegde (financiële) bescheiden niet kan worden vastgesteld dat verzoekster voor haar werkzaamheden t.b.v. de webshop van haar man een maandelijkse beloning van € 1.000,-- bruto ontving. 2. Huishoudelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: bij verlies arbeidsvermogen uitgaan van netto gemaakte onkostenvergoedingen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:1599

Arbeidsongeval. Aan de orde is de vraag hoe bij de begroting van het verlies verdienvermogen moet worden omgegaan met onbelaste onkostenvergoedingen waar geen daadwerkelijke kosten tegenover staan. In de hypothetische situatie zonder ongeval moet rekening worden gehouden met genetteerde onkostenvergoedingen na aftrek van de werkelijk gemaakte kosten. Geen grond om… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Sporthogeschool aansprakelijk voor val van klimmuur buiten lesuren, 60% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6934

Benadeelde, tweedejaars student aan Sporthogeschool, valt tijdens oefening ter voorbereiding op de eindtoets van klimmuur 14 meter naar beneden en loopt zwaar letsel op. Tussen partijen staat vast dat het klimongeval niet tijdens lesuren en niet gedurende de stage van benadeelde heeft plaatsgevonden. 1.De rechtbank is van oordeel dat op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om deelgeschil over aansprakelijkheid afgewezen, toch kosten deelgeschil toegewezen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2015:922

Verzoeker stelt gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor val over oneffenheid op weg. 1. De kantonrechter wijst het verzoek af. Niet alleen is de feitelijke toedracht tussen partijen nog in geschil, ook verschillen partijen nog van mening over de aansprakelijkheid en de hoogte van de hobbels in de weg. Nadere bewijsvoering… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots