Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
ABRS: Letseluitkering betrekken bij recht op huurtoeslag
  • ABRS
  • ECLI:NL:RVS:2018:2919

De Belastingdienst heeft de letseluitkering, en het daaruit voortvloeiende voordeel uit sparen en beleggen, terecht niet buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van het recht op huurtoeslag over het jaar 2015. Artikel 9 van de Uitvoeringsregeling Awir biedt geen ruimte om naast de in dat artikel genoemde categorieën van gevallen… Lees verder →

Jurisprudentie
ABRS: Belastingdienst dient deel smartengeld van lumpsum aannemelijk te maken
  • ABRS
  • ECLI:NL:RVS:2017:3091

Uit de toelichting bij artikel 9 van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van 29 augustus 2005 vloeit voort dat immateriële schadevergoedingen alleen voor zover het gedeelte dat daadwerkelijk als smartengeld is verstrekt voor de vermogenstoets op de rendementsgrondslag in mindering mag worden gebracht. Op grond van de vaststellingsovereenkomst is… Lees verder →

Vaknieuws
Beantwoording kamervragen over letselschadeuitkeringen, box 3 en huurtoeslag
  • Tweede Kamer

Staatssecretaris Wiebes beantwoordt kamervragen n.a.v de uitzending van Radar van 10 april 2017 over letselschadeuitkeringen. De Staatssecretaris geeft onder meer aan dat voor de rendementsgrondslag (box 3) niet van belang is of een vergoeding vanwege letselschade een tegemoetkoming is om te kunnen voorzien in de kosten van levensonderhoud. Uitgangspunt bij… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof (belasting): letselschadevergoeding valt niet onder vrijstelling voor heffingsgrondslag BOX 3
  • Hof Amsterdam
  • ECLI:NL:GHAMS:2017:1782

Benadeelde heeft in verband met verkeersongevallen letselschadeuitkeringen ontvangen. In hoger beroep is in geschil of de rendementsgrondslag van BOX 3 mag worden verminderd met de bank- en spaartegoeden die betrekking heeft op de letselschadeschadevergoedingen. Eiser stelt dat schadevergoedingen niet als vermogen moeten worden gezien, aangezien deze bedragen specifiek bedoeld zijn… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: letselschadevergoedingen na 11-10-2010 meetellen in de vermogensinkomensbijtelling niet onredelijk
  • Centrale Raad van Beroep
  • ECLI:NL:CRVB:2016:3853

Het Besluit van 4 december 2013, houdende wijziging van het Bijdragebesluit zorg en het Besluit maatschappelijke ondersteuning, verzacht de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ en Wmo (Stb. 2013, 535). Het is tot stand gekomen om onder meer letselschadevergoedingen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 uit te… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots