Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: Geen aansprakelijkheid school voor geringe afwijking advies arbo-arts
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:3502

De docent solliciteerde op een voltijdse functie. Voor zijn aanstelling verstrekte hij geen en na zijn aanstelling amper informatie over zijn persoonlijke situatie, en aan de bedrijfsarts beperkte informatie. Reeds uit de beperkte medische informatie die hij verstrekte blijkt dat hij op grond van zijn persoonlijke/medische situatie niet in staat… Lees verder →

Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor stroomschok door losse kabel in airco-installatie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6946

Werknemer krijgt stroomschok als gevolg van losse kabel in airco-installatie.1. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever zijn zorgplicht ex art 7: 658 BW heeft geschonden vanwege de bekendheid met de gevaarlijke situatie en gebrek aan controle en het onvoldoende nemen van veiligheidsmaatregelen. 3. Kosten deelgeschil: € 5.388,95 (gevorderd: € 8.161,67):… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkneemster dient arbeidsongeval te bewijzen
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:GHARL:2018:220

Appellante diende voor haar schoonmaakwerkzaamheden in het trappenhuis onder meer gebruik te maken van een door de werkgever beschikbaar gestelde stofzuiger. Zij stelt met de stofzuiger van de trap te zijn gevallen, waarvoor zij werkgever aansprakelijk stelde. Na plaatsopneming, wees de kantonrechter de vorderingen af. Bij wijze van veronderstelling ging… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever niet bekend met gevaar van rugklachten door til- en duwwerk, zorgplicht niet geschonden
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3928

Werknemer heeft lage rugklachten opgelopen en stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof heeft in eerder arrest overwogen dat algemeen bekend is dat zwaar til- en duwwerk lage rugklachten kunnen veroorzaken. Daarmede is niet gezegd dat sprake is geweest van een blootstelling aan een zodanige mate van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever aansprakelijk voor visusklachten na smeltspat, deskundigenbericht ter vaststelling hoofdpijnklachten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3803

Werknemer - ovenoperator – krijgt in 2005 smeltspat in oog bij (schoon)werkzaamheden van de oven en loopt een hoornvliesbeschadiging op. Ondanks het herstel van het hoornvlies houdt werknemer visus- en hoofdpijnklachten en raakt hij volledig arbeidsongeschikt.1. Het hof acht de werkgever aansprakelijk voor de visusklachten. De omstandigheid dat de werkgever… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk wegens onvoldoende instructies aan werknemer die geen Nederlands spreekt
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:7743

Ingeleende werknemer loopt tijdens werkzaamheden bij betonbedrijf letsel op, doordat één of meer betonmatten op hem vallen. Hij stelt het betonbedrijf als materiele werkgever aansprakelijk. 1. De kantonrechter oordeelt dat wanneer die toedracht onduidelijk blijkt, dat niet voor rekening en risico van de werknemer komt, maar van de werkgever. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor letsel door omgevallen pallets
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:2812

Werknemer stelt werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW voor schade door bedrijfsongeval (een tweehoog gestapelde pallet valt op werknemer met een verbrijzeld onderbeen als gevolg). Of de toedracht is geweest zoals werkgever stelt (de stapel is omgevallen omdat deze instabiel was geworden) of zoals werknemer stelt (de stapel is omgevallen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: nu toedracht niet vast staat, kan werkgever ook niet aantonen dat aan zorgplicht is voldaan
 • Rechtbank Oost-Nederland
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:3039

Werknemer, ervaren betontimmerman, loopt in 2010 rugletsel op als tijdens het opruimen van losse stempels een houten balk op zijn rug valt. De exacte toedracht van het ongeval komt niet vast te staan. 1. De kantonrechter oordeelt dat het feit dat de oorzaak van het ongeval niet is vastgesteld en… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werknemer toegelaten tot bewijs dat collega werkgever heeft gevraagd om extra steiger
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:2057

Werknemer –dakdekker- loopt in 2009 schouderklachten op, als hij een draai maakt om vuilniszakken van het dak naar beneden te laten zakken. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art. 7:658 BW, omdat niet aan de zorgplicht is voldaan. Het hof neemt als vaststaand aan dat schouderklachten zijn opgelopen in de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor losmaken van afscherming
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:3461

Op een bouwplaats is in de betonnen vloer een opening aanwezig die door een plank die met meerdere spijkerpluggen door de werkgever was dichtgemaakt. Een onbekende heeft de afscherming met kracht losgemaakt en verlegd. De werknemer is in het gat gevallen. De werkgever kan geen schending van enige zorgplicht als… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werknemer valt op werk, bewijslast veiligheidsmaatregelen op werkgever
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:995

Werkneemster stelt dat zij is uitgegleden over plas water en stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Partijen verschillen van mening over de toedracht van het ongeval. De kantonrechter overweegt dat de exacte toedracht niet van belang is voor de aansprakelijkheidsvraag niet van belang is. Ingevolge art. 7:658 lid… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor val 7 meter door dak van schoonmaker
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7082

Werkgeversaansprakelijkheid; art 7:658 BW. Schoonmaker valt door lichtstraat (licht doorlatende golfplaten) 7 meter naar beneden door het dak. Werknemer was gewaarschuwd niet op de lichtstraat te gaan staan. 1. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet alleen verplicht is aanwijzingen te verstrekken om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis niet aansprakelijk ex art 7:658 BW voor uitglijden verpleegkundige over plasje water
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:2506

Verpleegkundige glijdt uit over een plasje water op de gang van ca. 10 x 10 cm; zij loopt enkelletsel op en stelt het ziekenhuis als haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht niet heeft geschonden. Werkgever voldoende heeft aangetoond dat een lekkage… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: instructie niet in vreemde taal, werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:4149

Hongaarse uitzendkracht heeft bij werkzaamheden op de slachtbaan van slachterij letsel opgelopen. 1. De kantonrechter gaat aan de betwisting van de ongevalstoedracht voorbij. Het had op de weg van de werkgever gelegen concreet te maken dat er sprake is van een andere toedracht. 2. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-4 Subrogatie en/of cessie; dat en waarom tijdig nadenken hierover kan lonen!
 • PIV-bulletin
 • mr. C. Banis en mr. L.K. de Haan van V&A Advocaten te Rotterdam

De aansprakelijkheidsverzekeraar komt nogal eens in beeld om te betalen wanneer zich een schadeveroorzakend evenement heeft voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan de AVB-verzekeraar die een bedrijf heeft verzekerd waar een arbeidsongeval plaatsvindt met letsel voor een werknemer tot gevolg. Als het betreffende bedrijf verzekeringsdekking heeft en de werknemer een claim indient… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW wegens onvoldoende toezicht op werkplek door chef-monteur
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:3167

Hoger beroep deelgeschil; ongeval 2009. destijds 23 jarige werknemer van installatiebedrijf knipt stroomdraad door die onder spanning blijkt te staan. Hij moet zich losrukken, valt daarbij van ladder en raakt arbeidsongeschikt. Het hof acht–anders dan de kantonrechter- de werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof weegt daarbij de volgende… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor uitglijden pakketbezorgster in sneeuw
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:2615

Pakketbezorgster glijdt uit in de sneeuw tijdens het bezorgen van een pakket. 1. De kantonrechter oordeelt dat vanwege de aard van de werkzaamheden een risico op uitglijden en/of vallen bestaat, wat een bedrijfsrisico vormt waarvoor een veiligheidsverplichting geldt voor de werkgever. Op grond van art. 7:658 BW is werkgever verplicht… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor mesothelioom, smartengeld € 65.000
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2016:2452

Werkgever aansprakelijk voor mesothelioom? 1. De kantonrechter is van oordeel dat werknemer is geslaagd in de bewijslevering van zijn stelling dat er in de koorden van de kijkluikjes van de oven van werkgever asbest zat en dat hij tijdens zijn dienstverband bij werkgever aan die asbest is blootgesteld. Dit betekent… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school als werkgever aansprakelijk voor val leraar tijdens schaatsactiviteit
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:1966

Werknemer, leraar aan ROC, komt ten val tijdens schaatsactiviteit met klas. 1. De kantonrechter oordeelt dat het als docent begeleiden van studenten bij een (schaats)activiteit die plaatsvindt tijdens reguliere lestijden valt onder het uitoefenen van zijn werkzaamheden in de zin van art 7:658 lid 1 BW. De kantonrechter wijst erop… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever en rioolbedrijf aansprakelijk voor val stagiaire in vetput
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2016:103

Werkneemster/stagiaire stelt dat zij vanaf haar werkplek achter de balie opzij is gestapt en in open staand luik van vetput is gevallen, waar rioolbedrijf bezig was met leegzuigen. 1. Het hof merkt op dat art 7:658 BW ook geldt voor stagiaires en acht de werkgever aansprakelijk. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: onvoldoende instructies, werkgever aansprakelijk voor beknelling werknemer bij lossen zware lading
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2015:9484

Werknemer –chauffeur- raakt tijdens lossen bekneld tussen lading en laadbak, als degene die hefkraan begint met heffen, terwijl werknemer in de laadbak staat. De kraandrijver had geen zicht op de chauffeur. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden. Vast staat dat de bundels 1000 kilo per bundel… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen omkeringsregel, causaliteit met werk onvoldoende onderbouwd
 • Rechtbank Noord-Holland
 • ECLI:NL:RBNHO:2015:10965

De gezondheidsschade van de naaister bestaat uit een inklemming en/of peesruptuur in haar linkerschouder. De werkneemster heeft onvoldoende onderbouwd dat dat het gevolg kan zijn van haar werkzaamheden. Het is geen feit van algemene bekendheid dat een inklemming of ruptuur van de schouderpees kan zijn ontstaan door naaiwerkzaamheden of het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werknemer heeft onvoldoende onderbouwd dat werkgever niet heeft voldaan aan zorgplicht
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:22

Werkneemster, coach bij UWV, heeft in 2005 herseninfarct gehad waardoor zij halfzijdig verlamd is geraakt. Zij wordt volledig arbeidsongeschikt bevonden in de zin van de WIA, maar werkt met aanpassingen nog enkele jaren door; zij meldt zich in 2011 ziek vanwege psychische klachten. Zij stelt dat werkgever niet haar zorgplicht… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: onvoldoende zorg jegens Libanon veteraan
 • Centrale Raad van Beroep
 • ECLI:NL:CRVB:2015:4336

Ook al zou worden uitgegaan van de stelling van de minister en het oordeel van de rechtbank dat vanwege het grote tijdsverloop aan het door de minister te leveren bewijs geen al te hoge eisen mogen worden gesteld, wat daar verder ook van zij, de minister geen begin van bewijs… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots