Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017- nr 3: over verjaring, BGK en de Wmo

 • PIV-bulletin
 • 17 juli 2017

In het derde PIV-Bulletin van 2017 zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. De dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) getoetst aan art. 6 EVRM, Laurien Dufour; 2. Een nieuwe episode in de serie ‘overgangsperikelen bij verjaring van verzekeringsvorderingen’ door Martine Kos; 3. Spiegelpaleis, over 30 jaar BGK, door Armand 4. Eigen bijdrage terug door convenant Wmo 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade? Door Linda Renders. 5. Afscheid van het primaat van verhuizen, door Matthijs Vermaat; 6. Interview met Henk Mulder over zijn leven en studie na een ernstig ongeval.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-2: over whiplash, ZA/De Greef, medisch advies en de PIV-jaarconferentie

 • PIV-bulletin
 • 9 mei 2017

In het 2e PIV-Bulletin dat op 9 mei 2017 is verschenen zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures; 2. Toepassing Zwolsche Algemeene/De Greef niet buiten whiplash; 3. Het medisch advies; 4. Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een (concept) expertiserapport? ; 5. Verslag 17e PIV Jaarconferentie ‘Veiligheid Voorop!’; 6. Letselschaderegeling en het medisch beroepsgeheim; 7. Verslag vijfde lezing VJPP.

Lees verder

Vaknieuws

Artikelen in PIV-Bulletin 2017 nr. 1

 • PIV-bulletin
 • 23 februari 2017

Het eerste PIV-Bulletin van 2017 is verschenen! In dit nieuwe PIV-Bulletin zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. Wat is redelijk in het kader van buitengerechtelijke kosten?; 2. Culturen van letselschadeafwikkeling: ervaringen in Engeland, Noorwegen en Nederland; 3. Hoge Raad 23 december 2016: een voorbehoud van behoorlijk lange duur; 4. Trajecten met één medisch adviseur zijn sneller en goedkoper; 5. Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…?; 6. Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld, verslag LSA symposion; 7. Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 LSA Symposion 2017 Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • P. van Steensel

Het 28e LSA Symposion, het jaarlijkse congres van de letselschadeadvocaten, ging dit jaar grotendeels over bewijsleer, bewijslast, bewijsrecht en de wijze van bewijzen in letselschadeprocessen. ‘Wie eist bewijst, wie stelt krijgt geld’ was min of meer de rode draad in zes presentaties van respectievelijk een advocaat, een hoogleraar, een kennismanager bij een verzekeraar, een rechter, een mediator en een oud-wereldkampioen debatteren. Circa 450 deelnemers waren op vrijdag 27 januari 2017 naar Huis ter Duin in Noordwijk gekomen voor een levendig en leerzaam congres.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Trajecten met één medisch adviseur zijn sneller en goedkoper

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • P van Steensel

Uitkomsten van empirisch onderzoek.
Een traject in letselschadezaken met één medisch adviseur kent kortere doorlooptijden en gaat met lagere kosten gepaard dan een traject met twee medisch adviseurs. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat slachtoffers in een traject met één medisch adviseur, ten opzichte van een traject met twee medisch adviseurs, positievere of negatievere ervaringen hebben of een hoger of lager schadebedrag ontvangen. Dit zijn de conclusies uit het onderzoek door prof. mr. Gijs van Dijck, hoogleraar Privaatrecht aan de School of Law van de Maastricht Universiteit. Deze uitkomsten werden op donderdag 19 januari 2017 gepresenteerd tijdens een symposium in het congrescentrum van Achmea, de opdrachtgever van het onderzoek.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Kansschade: wat zou er zijn gebeurd als de arts…?

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • August de Hoogh, KBS Advocaten
 • ECLI:NL:HR:2016:2987

Kansschade is niet het meest eenvoudige leerstuk dat ons Nederlands recht te bieden heeft. Dit leerstuk kan worden toegepast in situaties waarin onzeker is of en in hoeverre een op zichzelf vaststaande tekortkoming of onrechtmatige daad ook tot schade heeft geleid. Het standaardvoorbeeld is dat van de advocaat die heeft verzuimd om tijdig hoger beroep in te stellen[1] of dat van de belastingadviseur die onjuist heeft geadviseerd.[2] Vaststaat dat deze advocaat/belastingadviseur een norm heeft geschonden, maar of dit ook tot schade heeft geleid, zal altijd onzeker zijn. Het enige dat wel zeker is, is dat een kans op een betere uitkomst verloren is gegaan. Mocht blijken dat dit een reële (lees: een niet zeer kleine) kans is, dan kan het leerstuk van de kansschade een instrument zijn voor de vaststelling van de schade.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Symposium van de Erasmus School of Law Culturen van letselschadeafwikkeling

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • P. van Steensel

Ervaringen in Engeland, Noorwegen en Nederland  
Onder de vlag van het European Institute for Tort Law (vergelijkend aansprakelijkheidsrecht) in Wenen is in de afgelopen jaren sociaalwetenschappelijk onderzoek verricht naar de manier waarop letselschades worden afgewikkeld in drie Europese jurisdicties: Engeland (en Wales), Noorwegen en Nederland. Op 6 december 2016 werd tijdens het jaarlijkse symposium van de Erasmus School of Law op de uitkomsten van dit onderzoek ingegaan. Voor de pauze brachten Evelien Engelhard en Siewert Lindenbergh de resultaten over het voetlicht en na de pauze werd daar door Arno Akkermans en Cees van Dam op gereflecteerd. Een en ander werd door Mop van Tiggele in goede banen geleid.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2017-1 Wat is redelijk in het kader van buitengerechtelijke kosten?

 • PIV-bulletin
 • 1 februari 2017
 • mr. J.R. Meelker en mr. I.K. Verhoeks, Marree & Dijxhoorn Advocaten

Wat is “redelijk”? De Van Dale zegt het volgende hierover [1]:
“ 1. Met rede begaafd;= verstandelijk 2. Rechtvaardig, billijk: dat zijn redelijke voorstellen 3. Tamelijk: redelijk goed 4. Tamelijk groot, tamelijk goed enz.: een redelijk inkomen” In de juridische verhouding tussen aansprakelijk gestelde partij en de benadeelde partij zal naar onze mening de tweede definitie aan de orde zijn, hoewel cynici zullen opmerken dat de vierde definitie ook toepasselijk is in veel gevallen.

Lees verder

PIV-Bulletin 2016-5: over de wegbeheerder, medische aansprakelijkheid en letselvrouwen

 • PIV-bulletin
 • 15 december 2016

In het laatste nummer van 2016 van het PIV-Bulletin zijn de volgende artikelen opgenomen: 1. Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?; 2. Medische aansprakelijkheid nader belicht; 3. Herstelgerichte dienstverlening kan veel voor ouderen betekenen; 4. Voordeelstoerekening: de verhuller onthuld; 5. Verslag derde bijeenkomst Letselvrouwen en 6. Verslag tienjarig jubileum-event OSR- MzL.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Tienjarig jubileum-event OSRMZL. Voorkomen en doorbreken van impasses in de letselschaderegeling, verslag

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • Mr. Elke Vroemen, OSR Juridische Opleidingen

Op donderdag 10 november 2016 togen de gasten van het jubileum-event OSRMZL in de stromende regen naar het oude Muntgebouw in Utrecht. Het Muntgebouw is meer dan 100 jaar oud en deze monumentale locatie kent een rijke historie. Op 10 november jongstleden kon het Muntgebouw nog een stukje geschiedenis op haar rijke historielijn bijschrijven: een inspirerend en leerzaam, maar bovenal ook leuk seminar gericht op het voorkomen en doorbreken van impasses in de letselschaderegeling. Een mooi raakvlak met het oude Muntgebouw. Ook zij is niet vreemd met het doorbreken van impasses. De gasten kregen wat ze gewend waren van OSR Juridische Opleidingen: een warm onthaal, een goed gesprek met vakgenoten, veel bekende gezichten en een veelzijdig en praktijkgericht programma.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 3e bijeenkomst Letselvrouwen groot succes!

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • Francie Peters, directeur de Bureaus

Op 29 september 2016 werd voor de 3e keer een succesvolle bijeenkomst van Letselvrouwen georganiseerd. Letselvrouwen is een informele netwerkorganisatie voor vrouwelijke professionals in de letselschadebranche en beoogt een platform te zijn voor vrouwen die werkzaam zijn in de verschillende disciplines van het vakgebied.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Voordeelstoerekening: de verhuller onthuld

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • mr. P. Oskam en mr. D.C.A. van den Dungen[1]
 • ECLI:NL:HR:2016:1483

De Hoge Raad komt zo nu en dan terug op een eerder gevaren koers. In een recent arrest van 8 juli 2016 (ABB/TenneT) is dat ook het geval. Een schadeveroorzakend feit kan naast schade ook voordeel opleveren. In sommige gevallen kan het voordeel worden verrekend met het nadeel. Dit wordt voordeelstoerekening genoemd. In het in dit artikel te bespreken arrest staat de voordeelstoerekening centraal.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Herstelgerichte dienstverlening kan veel voor ouderen betekenen

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • Joop Schrok, zorgmanager letselschade en directeur van EHC Arbeidsdeskundig Advies en Zorgmanagement

Verzekeraars en belangenbehartigers gaan er in het geval van een letselschade van ouderen nog wel eens aan voorbij dat door middel van herstelgerichte dienstverlening de kwaliteit van leven kan worden teruggebracht. Het letsel wordt er uiteraard niet door weggenomen, maar beperkingen als gevolg van dat letsel mogelijk wel. Vaak kan dat al met niet al te veel kostende hulpmiddelen.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Medische aansprakelijkheid nader belicht: inzage medisch advies, verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016
 • Jonna De Clerck & Petra klein Gunnewiek, beiden advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht
 • ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Het Hof Amsterdam[1] heeft zich in een recent arrest uitgelaten over een casus op het gebied van medische aansprakelijkheid. Het betrof een oordeel over het medisch handelen van een gynaecoloog tijdens een keizersnede. Diverse deelonderwerpen kwamen in dit arrest aan bod. In dit artikel zullen wij het arrest bespreken en de onderwerpen inzage in het medisch advies, de verzwaarde stelplicht en het deskundigenbericht nader belichten.

Lees verder

Vaknieuws

PIV-Bulletin 2016-5 Van de redactie raad. Jennen!

 • PIV-bulletin
 • 1 december 2016

Als je, zoals ik in mijn voorwoord in PIV Bulletin 2014-03 deed, het Verbondsgebouw vergelijkt met Camelot, de legendarische burcht van Koning Arthur, dan moeten naast de ridders natuurlijk ook de jonkvrouwen  worden genoemd. Sterker nog: de beste varianten van de Arthur-legende zijn misschien wel geschreven door vrouwen, zoals Mary Stewart’s “The Crystal Cave”-trilogie en “The Mists of Avalon” van Marion Bradley. Beide schrijfsters hebben met hun werken bewezen dat de vrouwelijke perceptie leidt tot een wezenlijk bredere kijk op waarheden binnen wat eens, in langer of in minder lang vervlogen tijden, typische mannenmaatschappijen leken te zijn. Zo ook binnen het verzekeringsbolwerk, waar  tussen de door Koning Theo geproduceerde bolknaknevelslierten een sterke dame vlinderde, met een constructieve kijk op de zaken die gedaan moesten worden.

Lees verder