Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: Geen aansprakelijkheid school voor geringe afwijking advies arbo-arts
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2018:3502

De docent solliciteerde op een voltijdse functie. Voor zijn aanstelling verstrekte hij geen en na zijn aanstelling amper informatie over zijn persoonlijke situatie, en aan de bedrijfsarts beperkte informatie. Reeds uit de beperkte medische informatie die hij verstrekte blijkt dat hij op grond van zijn persoonlijke/medische situatie niet in staat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever en geen causaal verband
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3620

Werknemer is vanaf augustus 2014 ziek na kritiek. UWV verlengde de loondoorbetalingsverplichting met één jaar. Voor een billijke vergoeding dient volgens art. 7:682 lid 1 BW sprake te zijn het gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, bijvoorbeeld als sprake is van ziekmakende arbeidsomstandigheden, of indien de… Lees verder →

Jurisprudentie
Gerecht in kort geding: geen bewijs uitsluiting, uitlegging dekking ziektekosten
 • Gerecht Sint Maarten
 • ECLI:NL:OGEAM:2018:83

Ziektekostenverzekeraar beroept zich op uitsluitingsclausule wegens pre-existente gezondheidsklachten, waarvoor geen bewijs is overgelegd. Ook weigert verzekeraar dekking voor ziekenhuisopname buiten Sint Maarten. De passage “In-hospital Room & Board; Daily Room & Board (Local) US$ 262.90” en: “In-Hospital Medical Expenses Total Policy Limit (Inclusive)” impliceert niet de uitlegging van gedaagde, dat… Lees verder →

Vaknieuws
PIV Actualiteitencollege 2018: Presentaties sprekers Chris van Dijk (KvdL) en Eunice Gubbels (YellowBox loopbaancoaching & training)

Op 9 en 11 oktober 2018 vond weer het jaarlijkse PIV Actualiteitencollege plaats. De deelnemers werden zoals gebruikelijk eerst bijgepraat door Chris van Dijk van Kennedy van der Laan advocaten over de belangrijkste jurisprudentie van het afgelopen jaar. Naast kennis is dit jaar ook aandacht besteed aan de vaardigheden. Eunice… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Schending buitencontractuele zorgplicht, verlies van een kans, toewijzing 50%
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:2558

Het gezin van overledene had zelf de zorg voor haar op zich genomen. De huisarts heeft in verband daarmee op een verzoek om casemanagement verstuurd naar de zorgverlener. Een overeenkomst tot zorgverlening door de casemanager was niet tot stand gekomen. Desalniettemin kan de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid meebrengen… Lees verder →

Vaknieuws
Seminar Branche Personenschade NIVRE: Gebundelde krachten zijn nodig om de nieuwe wet Affectieschade goed ten uitvoer te brengen
 • Internet overig
 • Risk & Business

Tijdens het seminaar maakten de drie presentaties als de aansluitende discussie met de ruim 100 aanwezigen één ding duidelijk: De wet Affectieschade zal een behoorlijke impact hebben op alle betrokkenen in de personenschadebranche verzekeraars, personenschade-experts en last but not least, ook de letselschadeslachtoffers en hun naasten of nabestaanden. Marjoleine van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Gewijzigde inzichten over letseluitkering geen reden staken bijstand
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:1965

Bij besluit van 14 maart 2013 is aan eiser bijstand toegekend. Een letselschadevergoeding werd tot een bedrag van € 140.000,- vrijgelaten. Daarna is bijstand beëindigd omdat het overgebleven bedrag van de schadevergoeding van ongeveer € 120.000,- als vermogen moet worden aangemerkt. Het oorspronkelijke besluit kan evenwel niet als een fout… Lees verder →

Jurisprudentie
CRvB: Werkgever schiet te kort door medisch advies van niet-medicus te volgen
 • Centrale Raad van Beroep
 • ECLI:NL:CRVB:2018:657

Volgens vaste rechtspraak is een werkgever verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten van de door hem ingeschakelde deskundigen (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van 7 september 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3338 en 29 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1304). In dit geval is door een niet-medicus, verbonden aan de arbodienst waar werkgeefster… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Zonder verzwijging zou stress uitgesloten zijn geweest op AOV-verzekering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3853

Het moet voor appellant duidelijk zijn geweest dat de vragen in het aanvraagformulier over last hebben van stress met ja had moeten beantwoorden. Als iemand zich met stress gerelateerde klachten meermaals tot zijn huisarts wendt houdt dat in dat deze persoon dan "last" heeft van stress. De vragen zijn dan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Eiser is aangewezen op hulphond
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:4113

Zorgverzekeraar is vrij summier in het bezoekrapport waarin enkel de bevindingen en een conclusie zijn opgenomen. Een onderzoek/rapport van een revalidatiearts of een andere deskundige, dat het standpunt van de verzekeraar staaft, ontbreekt. De verzekeraar heeft de stelling van eiser – die onderbouwd is met het rapport van de ergotherapeut… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: Beding in AOV t.a.v. eenzijdige vaststelling mate a.o. geen kernbeding, en niet oneerlijk
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:1800

Het begrip ‘consument’ is een objectief begrip. Niet van belang is over welke concrete kennis of informatie de betrokken persoon beschikt. Hier gaat het om een natuurlijke persoon die als zelfstandig ondernemer een beroep of bedrijf uitoefent en een verzekering afsluit met het doel bij arbeidsongeschiktheid in vervangend inkomen te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Geen eigen schuld ZZP-er die plotseling in gevaar kwam
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6804

De reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW is niet beperkt tot de werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- en bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever kunnen worden gerekend. De ZZP-er verkeerde in hoge mate in de situatie vergelijkbaar met die van een eigen werknemer. Niet gesproken kan worden van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: brandstichting geen reden tot matiging
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2018:3563

Op grond van art. 6:109 BW kan de rechter schadevergoeding matigen als volledige vergoeding tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden. De financiële situatie van gedaagden en hun financiële toekomstperspectief geven de rechtbank geen aanleiding tot matiging te besluiten. Er was sprake van opzettelijke brandstichting waarvoor gedaagden strafrechtelijk zijn veroordeeld. Geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (kort geding): vordering tot aanvullend voorschot afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ongepubliceerd

Eiser is aangereden en heeft sinds het ongeval pijnklachten van de nek/schoudergordel, uitstralend naar de rechterarm. Hierdoor heeft hij zijn professionele carrière als Thai-bokser niet kunnen voortzetten, waardoor zijn inkomen volledig is weggevallen. Eiser vordert een aanvullend voorschot van € 25.000. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Of de bodemrechter… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: rekenrente langere termijn 3%, eerste vijf jaar 1%
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Noord-Nederland

Verlies van arbeidsvermogen, toekomstschade. 1. De kantonrechter verwijst naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 31 maart 2015. De kantonrechter acht het ook in deze zaak redelijk dat voor de langere termijn een rekenrente van 3% wordt toegepast. Wat op lange termijn het gemiddelde rendement en de gemiddelde inflatie zal… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade na moord op dochter/zus, deskundige benoemd ter vaststelling psychiatrisch erkend ziektebeeld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:11220

15 jarig meisje is op gruwelijke wijze vermoord door gedaagde en naakt achtergelaten op straat. De rechtbank stelt vast dat de nabestaanden zijn na het overlijden geconfronteerd met gruwelijke en gedetailleerde informatie over de moord op hun dochter en zus. Zij hebben de verwondingen twee dagen later zelf gezien. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: organisator outdoor event aansprakelijk voor letsel op springkussen, 50% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:4483

Eiser breekt rugwervels tijdens Outdoor Event letsel op, als hij van 9 meter hoge toren springt op deels leeggelopen springkussen. 1. De rechtbank acht de organisator aansprakelijkheid o.g.v. art 6:173 en art 6:162 BW. 2. De rechtbank oordeelt dat sprake is van 50% eigen schuld; geen billijkheidscorrectie. Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: medische aansprakelijkheid, causaal tussen schade en tekortkoming onvoldoende gesteld
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8504

Eiser is vanwege plasklachten in 2006 door huisarts doorverwezen naar polikliniek urologie van het ziekenhuis. Eiser heeft vernauwing in de urinebuis opgelopen. 1. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, omdat ten aanzien van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: opdrachtgever heeft onvoldoende toezicht gehouden op naleving instructies rond gebruik vorkheftruck (art 7:658 lid 4 BW)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3709

Aansprakelijkheid ex 7:658 lid 4 BW. Opdrachtnemer springt op vorken van rijdende heftruck, valt eraf en loopt beenbreuk op. 1. Naar het oordeel van het hof komen vast te staan dat niet alleen onvoldoende toezicht werd gehouden op het naleven van de gegeven instructies rond het gebruik van de vorkheftruck,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval twee fietsers op onoverzichtelijk fietspad, voorrangsplichtige fietser niet aansprakelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8584

Ongeval tussen twee fietsers. De rechtbank oordeelt dat, nu eiser niet zichtbaar was voor gedaagde toen hij het fietspad opdraaide, daarmee vast staat dat gedaagde niet in strijd heeft gehandeld met art. Gedaagde mocht het fietspad opdraaien. Eiser daarentegen heeft in strijd gehandeld met art. 19 RVV (voertuig tot stilstand… Lees verder →

Wijzigingen in team PIV
 • Marjoleine van der Zwan MSc MBA, directeur PIV

Al menigmaal heeft mr. Monique Volker, sr. Beleidsadviseur bij het PIV, gedacht aan een volgende stap in haar carrière. Vorige week heeft Monique helaas aangegeven dat voor haar de tijd nu rijp is voor het nemen van die volgende stap. In november start Monique als jurist bij NN advocaten. Het… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots