Vaknieuws

Jaarverslag De Letselschade Raad 2016: minder meldingen bemiddelingsloket en einde subsidie VWS

  • Jaarverslag, Letselschade Raad
  • 1 juni 2017

In 2016 zijn bij het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad 604 nieuwe meldingen binnen gekomen, 122 minder dan vorig jaar. De meeste nieuwe meldingen bij De Letselschade Raad vielen in de categorie vraagbaak: 57%. In het jaarverslag over 2016 maakt De Letselschade Raad melding van het feit dat er in het verslagjaar zeven GBL-bezoekaudits hebben plaatsgevonden, met een positieve beoordeling als resultaat. Daarbij zijn in totaal 132 dossiers onderzocht. 2016 is het laatste jaar waarin De Letselschade Raad subsidies ontvangt van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is te lezen in het jaarverslag 2016 van De Letselschade Raad.

Lees verder

Vaknieuws

Jaarverslag 2012 Stichting PIV: Dynamiek met recht en rede

  • Jaarverslag

Het speelveld van de afwikkeling van letselschade is nog altijd flink in beweging.
Niet alleen door een grote aandacht voor kwaliteit, keurmerken en gedragscodes, maar ook op het gebied van een goede en tijdige geschiloplossing.
Ook ten aanzien van een aantal materiële schadeposten mogen hiertoe zowel vanuit de wetgever als vanuit de branche in 2013 nadere initiatieven verwacht worden. Daarbij is het volgens de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) van belang dat er een goede balans gevonden wordt tussen de driehoek ‘slachtoffertevredenheid, een efficiënt systeem en een betaalbare schadelast’.
PIV-directeur Theo Kremer: “De titel ‘Dynamiek met recht en rede’ geeft helder weer hoe wij 2012 hebben ervaren en hoe wij 2013 willen benaderen”.

Lees verder

Vaknieuws

Persbericht PIV: Wettelijk ingrijpen bij letselschaden in toekomst niet meer nodig!

  • Jaarverslag

Persbericht: Vandaag is het jaarverslag 2011 ‘Volop in opwaartse beweging’ van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) gepresenteerd.
Opmerkelijk zijn de diverse initiatieven die genomen zijn om de afwikkeling letselschaden in Nederland te optimaliseren. Zoals ook de titel van het jaarverslag aangeeft, zullen deze initiatieven naar verwachting van het PIV vruchten afwerpen.
Het gaat daarbij met name om innovatieve regelingen op het gebied van het medisch traject, de vaststelling van smartengeld, het informeren van slachtoffers over het afwikkelingsproces en het voorkomen dan wel tijdig oplossen van geschillen.

Lees verder

Jurisprudentie

Jaarverslag 2003

  • Jaarverslag

PIV-Jaarverslag 2003 Voorwoord Het jaar 2003 zal zeker niet als een geruisloos personenschadejaar in de boeken worden opgenomen.Rapporten, wetenschappelijk onderzoek, kamervragen en een ruime mediabelangstelling zijn hier debet aan.Vastgesteld mag worden dat de wereld van de vergoeding van letsel- en overlijdensschade flink in beweging is. Daarom is het een goede zaak dat aansprakelijkheidsverzekeraars een eigen […]

Lees verder

Jurisprudentie

Jaarverslag 2002

  • Jaarverslag

PIV-Jaarverslag 2002 Voorwoord De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) heeft haar eerste lustrum inmiddels achter de rug en in die vijf jaar is het PIV een begrip geworden in de wereld van de personenschade. Hiervoor zijn wij veel dank verschuldigd aan een ieder die zich hiertoe heeft ingezet; en dat zijn er – gelukkig […]

Lees verder

Vaknieuws

Jaarverslag 1998

  • Jaarverslag

PIV-Jaarverslag 1998 Inhoudsopgave 01. INLEIDING02. ONTWIKKELINGEN TEN AANZIEN VAN PERSONENSCHADE03. OP NAAR 200004. HET PIV-KENNISSYSTEEM 05. PIV-INFOSITE06. TOEGEPAST ONDERZOEK 07. PIV-PUBLICATIES 08. STUDIEDAGEN/OPLEIDINGEN09. DE ONDERSTEUNENDE ROL VAN HET PIV10. ORGANISATIE PIV 11. BIJLAGE 1. Deelnemers PIV (per 01.01.1999, in alf. volgorde) 10 2. Samenstelling PIV-gremia (per 01.01.1999) 11 01. Inleiding De per 1 januari 1998 […]

Lees verder