Verlenging convenant Buitengerechtelijke Kosten-Letsel (BGK-L)

Samenvatting:

Het convenant Buitengerechtelijke Kosten – Letsel is op enkele punten aangepast. Via het Verbond kan worden ingetekend op het convenant. Dit nieuwe convenant is op twee punten geharmoniseerd met de PIV-Overeenkomst BGK zoals dat vanaf juli 2011 van kracht is geworden. Het gaat om de bepaling met betrekking tot deelgeschillen en om de bepaling over overlijdensschade.
Tevens is de eerder overeengekomen Procesgang Licht Letsel verwerkt in het convenant.

 Voor de circulaire van het Verbond klikhier.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots