Verbond stimuleert betere registratie verkeersongevallen

Samenvatting:

Het Verbond van Verzekeraars is een van de initiatiefnemers van een Safety Deal om de registratie van verkeersongevallen op korte termijn te verbeteren. Naast het Verbond zijn ook politie en VIA initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen.
Doel is het altijd registreren van alle soorten verkeersongevallen. Het STAR-initiatief betekent dat betrokkenen bij een verkeersongeval altijd zelf basisgegevens over het voorval op een eenduidige wijze digitaal registreren. Streven is via de vernieuwde applicatie Mobielschademelden alle verschillende soorten verkeersongevallen te registreren, dus op termijn ook ongevallen met bromfietsers, fietsers en voetgangers.

Bericht opwww.verzekeraars.nl dd 25 april 2014:

STAR Safety Deal aftrap voor betere ongevallenregistratie

Op initiatief van politie, Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA tekende een grote groep organisaties donderdag 24 april een Safety Deal om de registratie van verkeersongevallen op korte termijn te verbeteren. Op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres in Den Bosch beloven de partijen zich maximaal in te spannen voor een betere ongevallenregistratie.

Door alle ongevallen in kaart te brengen, kunnen hulpdiensten en overheden – van beleid tot wegbeheer – een slag slaan om het aantal verkeersdoden en -gewonden verder terug te dringen. De ondertekening past in een reeks van Safety Deals die het Verbond sluit om de veiligheid op de weg en in en om het huis verbeteren. Verzekeraars kunnen met hun kennis van risico’s en preventie namelijk bijdragen aan een veilige samenleving, zeker in samenwerking met andere partijen.

Altijd registreren van alle ongevallen

Het doel van de STAR Safety Deal is simpel: het altijd registreren van alle soorten verkeersongevallen. De succesvolle Nederlandse aanpak van verkeersveiligheid komt namelijk in gevaar als goede ongevallencijfers uitblijven. Het STAR-initiatief betekent dat betrokkenen bij een verkeersongeval altijd zelf basisgegevens over het voorval op een eenduidige wijze digitaal registreren. Zo wordt een betrouwbare ongevallenanalyse mogelijk gemaakt. Het streven is via de vernieuwde applicatie Mobielschademelden alle verschillende soorten verkeersongevallen te registreren, dus op termijn ook ongevallen met bromfietsers, fietsers en voetgangers.

 

Verbetering

Ongevallencijfers komen via de online registratie ‘real time’ beschikbaar in ViaStat, de software voor overheden. De STAR-initiatiefnemers verwachten dat de ongevallenregistratie snel zal verbeteren. De politie is eind 2013 al begonnen met een verbeterde registratie van ongevallen waarbij agenten aanwezig zijn, onder de noemer kenmerkenmeldingplus. Deze gegevens zijn sinds 2014 beschikbaar. Vanaf het derde kwartaal van 2014 zal de vernieuwde applicatie Mobielschademelden klaar zijn voor gebruik.

 

Ondertekenaars

Politie, Verbond van Verzekeraars en VIA zijn de initiatiefnemers van het STAR-project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. De STAR Safety Deal wordt daarnaast ondertekend door acht belanghebbende partijen: Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, VeiligheidNL, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Voor het bericht over het Starproject op VVP-online klik hier.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey