Tussenbericht: minister VWS informeert vóór zomer Tweede Kamer over letselschadevergoeding en vermogenstoets

Samenvatting:

Staatssecretaris Snel informeert de Tweede Kamer over een brief aan een slachtoffer over de negatieve effecten van letselschadevergoeding. De staatssecretaris geeft aan dat hij nog niet kan ingaan op de suggestie om letselschadevergoedingen als bijzonder vermogen te zien. Eerder hebben de staatssecretaris en de minister van Veiligheid en Justitie aangegeven dat zij met Slachtofferhulp Nederland, het Verbond en andere deskundigen in overleg zijn om te bezien welke knelpunten worden ervaren bij de doorwerking van letselschadevergoedingen op het vermogen. De minister van VWS zal voor de zomer de Tweede Kamer hierover informeren. De staatsecretaris kan hier niet op vooruitlopen.

Brief staatsecretaris Snel aan Tweede Kamer d.d. 15 mei 2018

Brief aan ouder van slachtoffer d.d. 14 mei 2018

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots