Download hier: Module Wettelijke Rente

Disclaimer Wettelijke Rente
Aan de berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel deze rekenmodule door Sedgwick en het PIV met zorg en aandacht is samengesteld, is het mogelijk dat de gepubliceerde versie onverhoopt onvolledig en/of onjuist is, of dat uw specifieke situatie leidt tot onvoorziene onvolledige en/of onjuiste uitkomsten. Sedgwick en het PIV zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan in verband met het gebruik van deze module. Ieder gebruik is voor eigen rekening en risico.

Bij wijzigingen zal er een nieuwe versie van deze spreadsheet op de website van het PIV geplaatst worden, deze update zal ook door het PIV gecommuniceerd worden. Jaarlijks zal de rente geactualiseerd worden.

Aan deze berekening kunnen verder geen rechten ontleend worden. Sedgwick en/of het PIV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze module.

Voor accurate, complexe en/of gedetailleerde berekeningen, waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen voor de uitkomsten, adviseren wij om gebruik te maken van professionele rekensoftware dan wel een gespecialiseerd rekenbureau.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey