Download hier: Contante waarde berekening

Disclaimer
Aan de berekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Hoewel de Contante Waarde-Rekenmodule door Sedgwick en het PIV met zorg en aandacht is samengesteld, is het mogelijk dat de gepubliceerde versie onverhoopt onvolledig en/of onjuist is, of dat uw specifieke situatie leidt tot onvoorziene onvolledige en/of onjuiste uitkomsten. Sedgwick en het PIV zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan in verband met het gebruik van deze module. Ieder gebruik is voor eigen rekening en risico.

Bij wijzigingen zal er een nieuwe versie van deze spreadsheet op de website van het PIV geplaatst worden, deze update zal ook door het PIV gecommuniceerd worden. Jaarlijks zullen in elk geval de sterftekanstabellen en de fiscale cijfers met betrekking tot de vermogensrendementsheffing geactualiseerd worden.

Voor accurate, complexe en/of gedetailleerde berekeningen, waarbij verantwoordelijkheid wordt genomen voor de uitkomsten, adviseren wij om gebruik te maken van professionele rekensoftware dan wel een gespecialiseerd rekenbureau.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey