Reactie PIV op klacht ASP

Samenvatting:

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP, waarin zij aangeven dat de ASP een klacht heeft ingediend bij de ACM inzake de ‘PIV regeling’.

Stichting PIV betreurt het dat de ASP niet voorafgaand aan het indienen van deze klacht contact heeft opgenomen met het PIV.

Het is de ambitie van het PIV om samen met haar deelnemers het leed door letsel voor slachtoffers en hun naasten zoveel mogelijk te beperken.

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP, waarin zij aangeven dat de ASP een klacht heeft ingediend bij de ACM inzake de ‘PIV regeling’.

Stichting PIV betreurt het dat de ASP niet voorafgaand aan het indienen van deze klacht contact heeft opgenomen met het PIV.

Het is de ambitie van het PIV om samen met haar deelnemers het leed door letsel voor slachtoffers en hun naasten zoveel mogelijk te beperken.

De ‘PIV regeling’ bestaat sinds 2005 en betreft een modelovereenkomst tussen een individuele belangenbehartiger en een individuele verzekeraar, die vrijwillig bilaterale overeenkomsten met elkaar aan kunnen gaan. (zie: https://stichtingpiv.nl/regelingen/convenanten-bgk/) Deze PIV regeling ondersteunt betrokkenen bij een vlotte en transparante schadeafwikkeling.

Het PIV heeft vanuit de ACM geen reactie ontvangen.

  • n.v.t.

  • folder PIV

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey