Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars, kortweg ‘het PIV’, werd in 1998 opgericht voor en door verzekeraars. Het PIV wil samen met haar deelnemers het leed door letsel voor slachtoffers en hun naasten zoveel mogelijk te beperken.

Het PIV geeft haar missie vorm door 1. het aanbieden van kennisproducten voor de letselschade branche, 2. het tot stand brengen van verbindingen in de branche door het leveren van producten en diensten en evenementen, 3. het (laten) verrichten van onderzoek en toetsing en 4. het uitbrengen van advies en beleid. Leidend daarbij is telkens de balans te vinden tussen kwaliteit, belangen van benadeelden en verzekerden. Het PIV speelt actief in op actuele ontwikkelingen in de letselschaderegeling.

Het PIV doet dat samen met deelnemers, bijzondere deelnemers (verzekeraars, schade-expertisebureaus en huisadvocaten) en haar partners (o.a. Verbond van Verzekeraars, VU Amsterdam, Slachtofferhulp NL, DLR, Q-Consult, OSR, NIBE/SVV).

Bestuur PIV

Will Hoogstad (Unigarant), Etienne de Cooker (Univé), Marco Speelmans (PIV),
Karin Bos (Achmea), Marianne Heezen (Reaal), Michaëla van Rassel (Allianz),
Oscar Monshouwer (ZLM), Judith Schmidt (a.s.r.), Eline Lejeune (Nationale-Nederlanden)

Raad van Advies PIV

Rob de Groot (Nationale-Nederlanden), Marco Speelmans (AEGON), Peter Balkenende (ZLM), Gerjo Strijker (Univé Schade), Jelle Smits (Waarborgfonds Motorrijtuigen), Hieron van der Hoeven (Allianz NL Schade), Rob van Wieren (Achmea), Wouter Coomans (voorzitter) (a.s.r.), Paul Leenders (Reaal Schadeverzekeringen), Henriëtte Visser (Unigarant) Aernout van Santen (Centramed), Melchior Spies (VvAA), Rachel Dielen (PIV).

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey