Persbericht Slachtofferhulp Nederland: Mediation belangrijke aanvulling voor slachtoffer op strafrecht

Samenvatting:

Vandaag gaat de pilot ‘Mediation naast het strafrecht’ officieel van start. Slachtofferhulp Nederland is partner in deze pilot bij de zes rechtbanken en parketten. Gezamenlijk met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en Slachtoffer in Beeld is er een werkwijze ontwikkeld om mediation toe te passen bij strafzaken.

Mediation belangrijke aanvulling voor slachtoffer op strafrecht

Vandaag gaat de pilot ‘Mediation naast het strafrecht’ officieel van start. Slachtofferhulp Nederland is partner in deze pilot bij de zes rechtbanken en parketten. Gezamenlijk met het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak en Slachtoffer in Beeld is er een werkwijze ontwikkeld om mediation toe te passen bij strafzaken.

Voorstander van herstelbemiddeling
Slachtofferhulp Nederland is voorstander van het aanbieden van herstelbemiddeling aan slachtoffers. Een herstelrechtelijke aanpak, aanvullend, naast of soms in plaats van de strafrechtelijke mogelijkheden, biedt slachtoffers meer mogelijkheden voor genoegdoening. In het strafrechtelijke proces is weinig ruimte voor de emotionele aspecten van het misdrijf en het slachtofferschap. Ook is er geen rechtstreeks contact met de dader.

Een slachtoffer kan wel behoefte hebben aan contact met de dader. Zo kan een slachtoffer vragen hebben aan de dader over het motief, dit kan van belang zijn voor de verwerking van het misdrijf. De dader kan in een herstelgesprek de verantwoordelijkheid nemen voor zijn daad en wellicht zijn excuses aan te bieden. Indien gewenst kunnen er afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over het vergoeden van de schade. In herstelrecht komt vooral de mens aan bod en krijgt het slachtoffer de regie weer terug.

Herstelbemiddeling altijd maatwerk
Voordat er herstelrecht plaats kan vinden zijn er een aantal voorwaarden en uitgangspunten. Zo stelt Slachtofferhulp Nederland in een eerder gepubliceerd opiniestuk dat herstelbemiddeling altijd maatwerk moet zijn en dat de wijze en het tijdstip waarop herstelbemiddeling plaatsvindt altijd in afstemming moet zijn met de behoeften, wensen en mogelijkheden van het slachtoffer.

In principe kan geen enkel slachtoffer op voorhand de mogelijkheid tot herstelbemiddeling ontzegd worden op grond van bepaalde persoons- of delict kenmerken. De enige voorwaarden zijn dat de dader de verantwoordelijkheid neemt voor wat hij/zij gedaan heeft, zodat het slachtoffer niet opnieuw wordt geschaad. Ook dient de herstelbemiddeling begeleid te worden door een neutrale bemiddelaar. Slachtoffers of daders mogen op geen enkel moment onder druk worden gezet om deel te nemen aan herstelbemiddeling, bijvoorbeeld omdat dit een goedkoper alternatief voor een rechtszaak zou zijn. De keuze om deel te nemen is volstrekt vrijwillig en op basis van goede informatie, ook over de mogelijkheden van bemiddeling buiten het strafrecht.

Slachtoffers informeren over herstelbemiddeling
Deze uitgangspunten worden gedeeld door de andere partners in de pilot. Staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft de uitgangspunten beschreven in zijn beleidskader. Slachtofferhulp Nederland ziet het als haar taak om slachtoffers op een adequate wijze te informeren over de mogelijkheden van herstelbemiddeling en hun wensen en behoeften hierover in kaart te brengen. Daarnaast ziet zij het als taak om de uitgangspunten te bewaken.

Structurele voorziening voor slachtoffers
Slachtofferhulp Nederland hoopt dat de pilot een groot succes wordt. De verwachtingen zijn hooggespannen en in de afgelopen weken zijn de eerste zaken al voor mediation aangemeld. Mochten de resultaten een positief effect hebben op de slachtoffers (en daders) dan verwacht Slachtofferhulp Nederland dat mediation naast het strafrecht een structurele voorziening voor slachtoffers wordt.

 

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey