Persbericht: Per 1 mei 2012 heeft Raasveld Expertise haar caremanagement activiteiten ondergebracht in een nieuw label: MetZorg.

Samenvatting:

MetZorg helpt op verschillende gebieden. Ten eerste op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van voorzieningen op het gebied van wonen, mobiliteit, hulpmiddelen, werk, dagbesteding en welzijn. Daarnaast ondersteunt MetZorg bij het optimaliseren van het medisch traject. Hoe sneller en hoe beter de diagnostiek en de medische behandeling, hoe beter het medisch herstel. Ook helpt MetZorg ondernemers met letsel. MetZorg is opgericht zodat deze dienstverlening niet meer uitsluitend beschikbaar is voor Raasveld Expertise. Invulling geven aan de immateriële behoeften van mensen is hierdoor voor een bredere markt toegankelijk.

Persbericht
12 juni 2012
Per 1 mei 2012 heeft Raasveld Expertise haar caremanagement activiteiten ondergebracht in een nieuw label: MetZorg.

Raasveld Expertise is een gespecialiseerd bureau in behandeling van letselschade. Werkzaam voor verzekeraars en eigen risicodragers die worden aangesproken door of namens slachtoffers van een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout.

Raasveld Expertise behandelt voornamelijk complexe schaderegelingsvraagstukken. Centraal in het oplossen van deze vraagstukken staat dat letselschade mensen letterlijk en figuurlijk uit hun evenwicht brengt. Om mensen in staat te stellen het leven te hervatten zal de disbalans op fysiek, materieel en emotioneel terrein op enigerlei wijze gecompenseerd moeten worden.

MetZorg vindt haar oorsprong in de cliëntgerichte wijze van letselschade behandeling binnen Raasveld Expertise. Daar is in de afgelopen jaren de care gedachte doorontwikkeld naar wat nu caremanagement heet. De basis is dat door een incident plotseling ongekende problematiek ontstaat die leidt tot immateriële behoeften. Aandacht en invulling van die behoeften bevordert herstel en helpt bij bereiken van een nieuw evenwicht in het bestaan.
MetZorg helpt op verschillende gebieden. Ten eerste op het terrein van maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van voorzieningen op het gebied van wonen, mobiliteit, hulpmiddelen, werk, dagbesteding en welzijn. Het is niet altijd eenvoudig om dit zelf uit te zoeken en te regelen. Na een ongeval is dit vaak erg belastend. Daarnaast ondersteunt MetZorg bij het optimaliseren van het medisch traject. Hoe sneller en hoe beter de diagnostiek en de medische behandeling, hoe beter het medisch herstel. Ook helpt MetZorg ondernemers met letsel. Zij kampen naast hun lichamelijke zorgen ook met de verantwoordelijkheid voor de onderneming. Zowel de eigen arbeid als de aansturing vallen weg. MetZorg biedt ondersteuning door een ervaren deskundige die invoelt en inspeelt op de mogelijkheden en kwaliteiten van de ondernemer.

MetZorg is opgericht zodat deze dienstverlening niet meer uitsluitend beschikbaar is voor Raasveld Expertise. Invulling geven aan de immateriële behoeften van mensen is hierdoor voor een bredere markt toegankelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dat de manier is om tot een rechtvaardige letselschadeafhandeling te komen.
Voor meer informatie: 0548-612203,info@metzorg.nu ,www.metzorg.nu.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey