Deskundigenpanel gaat oordelen over verjaring in asbestzaken

Samenvatting:

De partijen achter het Convenant Instituut Asbestslachtoffers hebben ingestemd met het instellen van een deskundigenpanel verjaring als proef voor een periode van twee jaar. In het geval dat verjaring het enige punt van geschil is, zal het dossier met instemming van partijen worden voorgelegd aan een panel van deskundigen. Het deskundigenpanel velt een oordeel of er in het betreffende dossier door de (voormalige) werkgever of diens verzekeraar terecht een beroep is gedaan op verjaring. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft hierover de Tweede Kamer geïnformeerd.

 

 

Link naar bericht ‘Panel oordeelt over verjaring asbestziekte’ op website Instituut Asbest Slachtoffers

Kamerbrief verjaring aansprakelijkheidsclaim asbestzaken

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots