Op 8 oktober 2012 vindt het 6e Gronings Letselschadecongres plaats met het thema ‘De waarde van smartengeld’

Samenvatting:

Sprekers: prof.mr. C.C. Van Dam (honorair hoogleraar Europees privaatrecht UU, tevens visiting professor King’s College London en Queen Mary, University of London), prof. mr. A.J. Verheij (hoogleraar privaatrecht RuG), prof.mr. N. Frenk (raadadviseur Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie, tevens bijzonder hoogleraar aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht VU), mr. Chr.H. van Dijk (Kennedy Van der Laan Advocaten), prof.mr. G. de Groot (raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, tevens bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing VU). Dagvoorzitter: prof.mr. F.T. Oldenhuis (PRNO/RUG)

Paneldiscussie: mr. J. Sap, voorzitter (vice-president Rb. Utrecht), mw.mr. G.M. van Wassenaer (Beer Advocaten), mr. F.Th. Kremer (PIV), mr. A.H. Sas (Slachtofferhulp Nederland)

Thema: De waarde van smartengeld
Datum: Maandag 8 oktober 2012
Tijd: 10.30 – 16.15 uur
Plaats: Groningen, Academiegebouw RuG
4 Nova-punten
4 PE-punten
20 Nivre-punten
De onderwerpen zijn:

Smartengeld in internationaal perspectief;

De functie van smartengeld;

Affectieschade: een taak voor de rechter of (toch) voor de wetgever;

Smartengeld en de advocaat;

Smartengeld en de rechter;

en een paneldiscussie.

Inschrijven:www.rug.nl/rechten/faculteit/vakgroepen/prno/congressen/formulierwww.verkeersrecht.nlLink naar programma

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey