Nieuwe PIV-Overeenkomst BGK per 1 mei 2011 (in plaats van per 1 april 2011)

Samenvatting:

De PIV projectgroep BGK is nog met belangenbehartigers in gesprek over de laatste aanpassingen in de nieuwe PIV-Overeenkomst BGK. De besprekingen duren wat langer dan voorzien; de nieuwe overeenkomst zal daarom niet – zoals eerder aangekondigd – per 1 april 2011 ingaan, maar per 1 mei 2011.

Mail aan BGK-contactpersonen d.d. 31 maart 2011:

Geachte BGK-contactpersonen,

De PIV-projectgroep BGK is nog met belangenbehartigers in gesprek over de laatste aanpassingen in de nieuwe PIV-Overeenkomst BGK.

De besprekingen duren wat langer dan voorzien; de nieuwe overeenkomst zal daarom niet -zoals eerder aangekondigd- per 1 april 2011 ingaan, maar per 1 mei 2011.

Als er op alle punten overeenstemming wordt bereikt, zal de overeenkomst gelden voor 3 jaar: 2011 (vanaf 1 mei), 2012 en 2013.

De nieuwe overeenkomst is overzichtelijker qua opzet en er worden enkele nieuwe bepalingen opgenomen, onder meer:

* beschermingsbepaling (belangenbehartiger brengt geen kosten bij zijn cliënt in rekening):
* faillissementsbepaling;
* regeling overlijdensschade

Ook vinden enkele wijzigingen plaats ten aanzien van de staffel.

De extra vergoeding die onder de huidige overeenkomst is verschuldigd in alle zaken met een belang van € 3000,- zal alleen gelden in zaken met een belang tussen € 3000,- en € 100.000,-. In 2012 geldt de extra vergoeding in zaken met een belang tot € 50.000,-. Daarnaast wordt bekeken of partijen het eens kunnen worden over het doortrekken van de staffel in zaken met een schadebedrag van hoger dan € 250.000,-.

De wijzigingen gelden vooralsnog alleen voor de PIV-Overeenkomst BGK met belangenbehartigers. Met rechtsbijstandverzekeraars vindt in een later stadium overleg plaats.

Met vriendelijke groet,

Monique Volker

  • 0

  • Bron: PIV
  • folder PIV

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots