Nieuwe PIV-Overeenkomst BGK 2014-2015

Samenvatting:

In 2013 heeft overleg plaatsgevonden tussen verzekeraars en belangenbehartigers over de PIV-Overeenkomst Buitengerechtelijke Kosten (BGK). Dit overleg heeft geleid tot een aantal wijzigingen in de overeenkomst. De nieuwe overeenkomst geldt voor 2 jaar (2014/2015). De belangrijkste wijziging betreft de voorschotregeling (art. 3.1). De nieuwe regeling luidt: algemene voorschot bij aanvang: € 5000,- (was € 6500,-); voorschot voor een opvolgend belangenbehartiger en het voorschot bij meerdere slachtoffers op één adres: € 2500,- (was € 3250,-). Daarnaast zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van schade in natura, afwikkeling met voorbehoud, opschorten verplichtingen en het overleggen van een accountantsverklaring.

PIV-overeenkomst BGK 2014-2015PIV-staffel belangenbehartigers 2014Overzicht wijzigingen

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots