Nieuw: Aanbeveling De Letselschade Raad: Model Vaststellingsovereenkomst

Samenvatting:

Veel letselschades worden definitief geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO), met daarin al dan niet een belastinggarantie verdisconteerd. Veel verzekeraars hanteren daarbij hun eigen tekst. Voor belangenbehartigers betekent die verscheidenheid aan teksten extra werk om de inhoudelijke juistheid te toetsen. Om onnodige discussies over de VSO’s te voorkomen, is vanuit de letselschadebranche aan het PIV het verzoek gedaan om na te denken over een standaard vaststellingsovereenkomst. Na een eerste voorzet van het PIV, heeft de Werkgroep Normering het proces om tot een dergelijke aanbeveling te komen verder opgepakt. Dit heeft geresulteerd in de volgende VSO’s.

Link naar bericht ‘Nieuw: Aanbeveling Model Vaststellingsovereenkomst’ 

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots