Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel affectieschade naar Eerste Kamer

Samenvatting:

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft een nadere memorie van antwoord gegeven inzake het wetsvoorstel affectieschade en aan de Eerste Kamer gestuurd. De minister schrijft: “Slachtofferhulp Nederland, het Fonds Slachtofferhulp, de ANWB, de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), De Letselschade Raad en het Schadefonds Geweldsmisdrijven spreken alle hun steun uit voor het onderhavige wetsvoorstel. (…) Hun steun motiveert mij zeer bij de behandeling van dit wetsvoorstel in uw Kamer.” In de memorie wordt onder meer aangegeven dat na vijf jaar een evaluatie plaats vindt en dat sprake is van een eigen vordering van naasten. De minister legt uit waarom bij de vaststelling van ‘ernstig en blijvend letsel’ wordt uitgegaan van de AMA-richtlijnen (70% b.i.). Ook geeft de minister aan dat hij bij de evaluatie ook de ontwikkelingen omtrent de vergoeding van zorgschade zal meenemen.

 

memorie van antwoord wetsvoorstel affectieschade

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots