Medische machtigingen De Letselschade Raad aangepast

Samenvatting:

Naar aanleiding van signalen dat veel medisch adviseurs niet willen meewerken aan het verstrekken van expertise rapporten aan schadebehandelaars, mogelijk vanwege angst voor een tuchtklacht, hebben mr. dr. Annelies Wilken en prof. mr. Arno Akkermans een passage opgesteld om toe te voegen aan de medische machtiging en de toelichting daarop. De toelichting beoogt een einde te maken aan de discussie over de vraag of de schadebehandelaar van de verzekeraar inzage heeft in rapporten van de onafhankelijke deskundige.

 

 

Medische machtigingen aangepast

Naar aanleiding van signalen dat veel medisch adviseurs niet willen meewerken aan het verstrekken van expertise rapporten aan schadebehandelaars, mogelijk vanwege angst voor een tuchtklacht, hebben mr. dr. Annelies Wilken en prof. mr. Arno Akkermans een passage opgesteld om toe te voegen aan de medische machtiging en de toelichting daarop. De toelichting beoogt een einde te maken aan de discussie over de vraag of de schadebehandelaar van de verzekeraar inzage heeft in rapporten van de onafhankelijke deskundige.
 
In december 2017 heeft het Platformoverleg de aanpassing van deze documenten goedgekeurd. Verdere consultatie is niet noodzakelijk, nu de ontwerpen ook deel zullen gaan uitmaken van de herziene GOMA en in dat kader worden meegenomen ter consultatie.

Medische volmacht
Gerichte medische machtiging
 
Nieuwe passage in de toelichting op de medische machtiging en medische volmacht bij medische expertise
Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een onafhankelijk medische deskundige in te schakelen. Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u eveneens toestemming voor het verstrekken van het rapport van een gezamenlijke expertise aan de medische adviseur(s), uw eventuele belangenbehartiger en de schadebehandelaar van de verzekeraar. Deze toestemming doet niet af aan uw recht het rapport eventueel te blokkeren alvorens het aan derden wordt verstrekt. 
 

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots