LSA weert PIV-Overeenkomst BGK

Samenvatting:

Het PIV heeft uit de nieuwsbrief van de LSA van april 2013 vernomen dat het krachtens onderdeel 18 van de Kwaliteitsverklaring van de LSA aan LSA-advocaten niet is toegestaan om met de cliënt, de wederpartij of derden overeen te komen dat het salaris een procentueel of proportioneel deel uitmaakt van de opbrengst van de zaak. Vermeld wordt dat het LSA bestuur in dit verband graag duidelijk maakt dat aansluiting bij de PIV-Overeenkomst BGK een met onderdeel 18 strijdige activiteit is.

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots