Kamerbrief over subsidie aan De Letselschade Raad voor Gedragscode behandeling claims beroepsziekten

Samenvatting:

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het ministerie subsidie geeft aan De Letselschade Raad voor het opstellen van een Gedragscode voor behandeling claims beroepsziekten. Deze code moet het proces van afhandeling van een claim gaan beschrijven: de te volgen stappen, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren in het veld, de te hanteren termijnen en andere richtsnoeren voor de betrokken professionals ten behoeve van een adequate afhandeling van letselschadezaken ontstaan door beroepsziekten. De lancering van de code zal naar verwachting plaatsvinden in het laatste kwartaal van 2020.

kamerbrief-subsidie-aan-letselschaderaad-voor-opstellen-gedragscode-behandeling-claims-beroepsziekten

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots