Kabinetsbesluit: letselschade vergoedingen uitgezonderd van vermogensinkomensbijtelling

Samenvatting:

Het kabinet heeft op 13 juli jl. besloten dat letselschadevergoedingen niet meetellen in de vermogensinkomensbijtelling. Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (zie bijlage).
Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat letselschadeslachtoffer in de huidige situatie onevenredige hinder ondervinden door het feit dat de uitgekeerde schadevergoeding meetelt als vermogen in de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage bij langdurige zorg (Wlz) of maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om tegemoet te komen aan knelpunten, is hij van plan letselschadevergoedingen, ook vergoedingen die zijn vastgesteld na 10 oktober 2014, uit te zonderen van de VIB. Het PIV is blij dat de jarenlange inspanningen van het Verbond en van het PIV tot een goed resultaat hebben geleid, zowel voor slachtoffers als ook voor verzekeraars.

 

Brief van Minister de Jonge over vermogenstoets bij letselschade uitkeringen

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots