Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: Na deskundigenbericht alleen causaliteit nekklachten aangenomen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:5184

Gedaagde reed achterop de stilstaande auto van eiser. Geen al te hoge eisen mogen bij whiplashklachten worden gesteld. De rechtbank volgt de deskundige. Deze neuroloog acht een whiplash trauma aannemelijk. De nekklachten zijn enkele malen gedocumenteerd. De lage rugklachten passen het meest bij aspecifieke rugklachten. Een causale relatie met het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming psychiater zonder voldoende overlegging medische informatie is fishing expedition
 • Rechtbank Overijssel
 • niet gepubliceerd

Afwijkingen op neurologische gebied ontbreken. De klachten kunnen niet worden beschouwd als een medisch causaal gevolg van de ongevallen. De rechtbank heeft bij tussenvonnis te bespreken onderwerpen opgegeven, causaliteitsvraag, medische (waaronder psychiatrische) behandelingen etc. Desondanks heeft benadeelde nagelaten medische informatie vanaf eind 2011 in het geding te brengen. Met de… Lees verder →

Vaknieuws
Whiplash Reforms in de UK
 • PIV-bulletin
 • Guido Denters, Manager Injury Claims, Amlin Europe

  Op 19 mei 2017 werd in München de jaarlijkse Peopil Conferentie over Road Traffic Accidents en Whiplash gehouden. Katherine Allen, advocaat bij High James Sollicitors, gaf op deze conferentie een presentatie[1] over de recente voorstellen “Whiplash Reforms” in de UK. Hieronder een weergave van de presentatie met enkele aanvullingen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Whiplashzaak, verzoek verzekeraar voor voorlopig getuigenverhoor afgewezen.
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3405

Benadeelde heeft een ruim een jaar voor het ongeval een arbeidsconflict met zijn werkgever gehad. Om de vraag te kunnen beoordelen hoe het zou zijn gegaan in de hypothetische situatie zonder ongeval, vindt de verzekeraar het van belang te weten waarom benadeelde wekenlang uit de running was. Hiervoor wil de… Lees verder →

Vaknieuws
Whiplash bij verkeersongevallen: inzichten vanuit de letselbiomechanica1 en de verkeersongevallenanalyse – Alles nog eens op een rijtje
 • PIV-bulletin
 • Prof. dr. J.S.H.M. (Jac) Wismans – Safeteq (Son, Nederland) en Chalmers University (Gotenburg, Zweden)

In het PIV-Bulletin zijn de laatste tien jaar diverse artikelen gepubliceerd over whiplash. Deze artikelen betroffen zowel de medische, juridische als ongevalskundige discipline. Veel van deze artikelen verschenen in de periode 2007/20092. In deze periode werd ook de Richtlijn Whiplash 2008/10 van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVvN) gepubliceerd. In… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek te bepalen dat verzekeraar medische gegevens over pre-existente situatie niet mag opvragen afgewezen
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

Whiplash, ongeval 2013, benadeelde is vanaf 2000 arbeidsongeschikt. 1. Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat ASR niet gerechtigd is om het UWV dossier en het patiënten journaal van de huisarts vanaf 2000 te ontvangen. De rechtbank overweegt dat op basis van de Medische Paragraaf bij de GBL het beginsel… Lees verder →

Vaknieuws
Reactie op Oskam/Reitsma in PIV-Bulletin 2015, 1 – Causaal verband in whiplashzaken: wat ik niet zie dat is er niet?
 • PIV-bulletin
 • Mr. W.H.M.J. Pelckmans1 – Van der Putt Advocaten

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het ­artikel van mr. P. Oskam en drs. A.M. Reitsma in zowel het PIV-Bulletin als het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP)2. Graag maak ik gebruik van de uitnodiging om mee te discussiëren over dit thema. Lees verder →

1
Hof: whiplash, bezwaren tegen deskundigenberichten en persoon van deskundige afgewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1062

Whiplash, ongeval 1998, (toen) 31-jarige zelfstandige (groothandel in Catalaans aardewerk). De rechtbank heeft de conclusie van de arbeidsdeskundige overgenomen dat benadeelde een restcapaciteit van 100% in zijn eigen onderneming heeft. Alle 22 grieven van benadeelde tegen dit oordeel falen. De hof verwerpt de inhoudelijke bezwaren van benadeelde tegen de rapporten… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: verzoek om medewerking aan deskundigenonderzoek in deelgeschil ‘volstrekt onterecht’, kosten afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2015:1933

Whiplash. Benadeelde verzoekt rechtbank te gelasten dat verzekeraar meewerkt aan nieuw Delta V-onderzoek en aan een onafhankelijk medisch onderzoek. Uit onderzoek door ongevallenanalist, waar door verzekeraar eenzijdig om was verzocht, was gebleken dat impactsnelheid (Delta-V) tussen 4,3 en 6,8 km/uur lag. De rechtbank stelt voorop dat ter zitting is gebleken… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash, causaliteitsvraag te complex voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Rotterdam

Whiplash, ongeval 2013, directeur-grootaandeelhouder. Causaal verband tussen ongeval en nog steeds voortdurende klachten? De rechtbank oordeelt dat op basis van de overgelegde medische informatie weliswaar worden vastgesteld dat de aanvankelijke pijnklachten veroorzaakt zijn door het ongeval, maar dat geen definitieve beslissing worden genomen over de vraag of sprake is van… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash; geen functieverlies op neurologische gebied, geen toetsing aan criteria ZA/De Greef
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2015:925

Whiplash? 1. Benadeelde verzoekt verklaring voor recht dat causaal verband bestaat tussen het ongeval van 2009 en de klachten en beperkingen. De in 2011 op gezamenlijk verzoek ingeschakelde neuroloog heeft geconcludeerd dat alle klachten een aandoening op psychiatrisch gebied suggereren en dat er geen reden is functieverlies op neurologisch vakgebied… Lees verder →

1
HR: whiplash, cassatieberoep tegen aangenomen causaal verband tussen ongeval en psychische klachten verworpen
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2015:308

Whiplash, ongeval 1994, productiemedewerker in grafische sector. Nadat benadeelde eerst succesvol is gere-integreerd als (parttime) cadcamtekenaar, valt hij in 2002 volledig uit wegens psychische klachten. Door het hof was op basis van deskundigenberichten causaal verband aangenomen tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid. De Hoge Raad verwerpt het door de verzekeraar… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: psychiatrische klachten na whiplash ongevalsgevolg; adequate behandeling o.g.v. schadebeperkingsplicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7324

Whiplash, ongeval 2004 (toen) 35-jarige man, somatische en psychiatrische klachten. Causaal verband met ongeval? 1. De rechtbank concludeert op basis van de rapportages van de deskundigen rechtbank dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Uit het rapport van neuroloog volgt dat hoewel de somatisatie stoornis… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: onderzoek (inclusief Facebook) niet in strijd met Gedragscode Persoonlijk Onderzoek
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:6661

Whiplash, ongeval 2007, toen 28-jarige dierenarts. Benadeelde stelt blijvende ernstige klachten en beperkingen te hebben; verzekeraar heeft persoonlijk onderzoek laten verrichten, waaruit blijkt dat zij vele activiteiten (o.a. paardrijden) verrichtte. 1. De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar niet in strijd met de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek heeft gehandeld. Het stond de… Lees verder →

1
Rb: causaal verband whiplash en klachten aangenomen, deskundigenberichten noodzakelijk ter vaststelling schade
 • Rechtbank Noord-Nederland
 • ECLI:NL:RBNNE:2014:2579

Whiplash, ongeval 1997, 44-jarige zelfstandige management consultant. De rechtbank overweegt dat het feit dat de diagnose postwhiplashsyndroom op basis van de geldende NVvN niet (meer) kan worden vastgesteld niet doorslaggevend is. Door middel van de rapporten van de neuroloog en de psychiater kan voldoende objectief worden vastgesteld dat de klachten… Lees verder →

1
Rb: WAM-verzekeraar moet volledige schade vergoeden aan SVI-verzekeraar
 • Rechtbank Amsterdam
 • ongepubliceerd

De bestuurder van een bij de WAM-verzekeraar verzekerde vrachtauto is aansprakelijk voor de gevolgen van een aanrijding in 2003. De SVI-verzekeraar regelt de schade met (de belangenbehartiger) van betrokkene in 2008 voor € 80.351,83. SVI-verzekeraar is gesubrogeerd in de vorderingsrechten en voert regres uit op de WAM-verzekeraar. De WAM-verzekeraar heeft… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: whiplash, geen verlies van arbeidsvermogen, wel huishoudelijke hulp
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2014:4378

Whiplash, accountmanager, ongeval 2005. Tussen partijen is in geschil welke conclusies er kunnen worden getrokken uit de expertiserapporten van de neuroloog, verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. 1. De rechtbank overweegt dat geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs. De rechtbank acht de gestelde concentratieklachten aannemelijk, nu deze reëel, niet ingebeeld,… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aanvaarding van aanbod per mail leidt tot bindende vaststellingsovereenkomst
 • Rechtbank Arnhem
 • ECLI:NL:RBARN:2012:3828

Na telefonisch overleg tussen de belangenbehartiger van benadeelde en de door de verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar, stuurt de belangenbehartiger een mailtje met daarin: “(…) Hierbij kan ik mededelen dat cliënt akkoord gaat met de besproken € 25.000,00 slotbetaling tegen finale kwijting. Maakt u de vaststellingsovereenkomst + belastinggarantie op? (…)”. Benadeelde heeft… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: wa-verzekeraar mag AOV-uitkering (schadeverzekering) verreken onder aftrek van betaalde premies
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:372

Mag wa-verzekeraar de AOV-uitkering in minderring brengen op de schade? 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat sprake is van een schadeverzekering (en niet van een sommenverzekering), omdat a. de polisvoorwaarden een koppeling maken tussen het werkelijke inkomen zonder ongeval en de hoogte van de uitkering; b. de AOV… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: predispositie: whiplashklachten toegerekend aan het ongeval, vaststelling beperkingen door verzekeringsgeneeskundige
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2013:7649

Whiplash, ongeval 2000; artsenbezoeker, gedeeltelijke a.o. na ongeval; volledige uitval in 2003; re-integratie niet gelukt. Hoofd- nek- en vermoeidheidsklachten. Causaal verband klachten en ongeval? 1. Noch uit expertiserapporten van neurochirurg en neuropsycholoog, noch uit andere rapporten blijkt van enige twijfel omtrent het bestaan van de klachten, hoewel daarvoor geen neurologische/neuropsychologische… Lees verder →

1
Rb: vaststelling verlies arbeidsvermogen na staking restaurant met en zonder ongeval
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:7313

Whiplash. Vonnis na deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en bedrijfseconoom. 1. Bezwaren van benadeelde tegen rapport arbeidsdeskundige afgewezen. 2. Feit dat verzekeraar geen arbeidsdeskundige begeleiding heeft aangeboden aan benadeelde is niet onrechtmatig. 3. Verlies van arbeidsvermogen. Uitgangspunt –na het rapport van de bedrijfseconoom - dat zij ook zonder ongeval het restaurant dat… Lees verder →

2
Whiplash in Europa en recente ontwikkelingen van de whiplashpraktijk in Zwitserland – 1e Plaats; twijfelachtige eer …
 • PIV-bulletin
 • Mr. E.B.M. Denters

In Nederland is whiplash al vele jaren een actueel en veelbesproken onderwerp. Hoe is dat in het buitenland? Dit artikel geeft een schets van de whiplashpraktijk in de andere Europese landen en zal in het bijzonder ingaan op recente ontwikkelingen in Zwitserland, dat tot voor kort met afstand de hoogste… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots