Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: comparitie na neuropsychologische deskundigenbericht in whiplashzaak
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:3698

Whiplash, kapster. Vonnis na neuropsychologische deskundigenbericht. 1. Voor de periode na 2016 leidt de rechtbank uit het deskundigenrapport af dat eiseres objectief gezien thans geen cognitieve en/of neuropsychologische stoornissen heeft. Wel blijkt uit het deskundigenrapport dat sprake is van (pre-existente) psychologische factoren die het functioneren van [eiseres] (nog) nadelig beïnvloeden.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: achterop-aanrijding, bewijslast op voorste auto als verzoekende partij
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2018:2891

Vast staat dat militaire voertuig achterop auto van verzoeker is gebotst op snelweg; t.a.v. de toedracht lopen de lezingen uiteen. Verzoekster stelt dat militaire voertuig onvoldoende afstand hield; bestuurder militaire voertuig stelt dat auto vlak voor hem invoegde en plotseling remde. 1. De rechtbank oordeelt dat de stelplicht en de… Lees verder →

Vaknieuws
Francie Peters in Schademagazine: ”Het proces in whiplashdossier kan letterlijk ziekmakend zijn”
 • Schademagazine

Francie Peters is meer dan tien jaar werkzaam in personenschade. Zij is directeur van De Bureaus, docent van de opleiding Herstelcoach en bestuurslid voor de branche Personenschade van het NIVRE. “Het kan altijd beter”, vindt zij, hetgeen haar motiveert om voortdurend aan productontwikkelingen te werken. “Om aan vernieuwingen te kunnen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: arbeidsongeschiktheid vanwege ernstige depressie niet toegerekend aan ongeval
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:1109

Achterop-aanrijding 2005, whiplash, medevennoot v.o.f. in bemiddeling onroerend goed. Causaal verband tussen depressie en ongeval? 1. De rechtbank overweegt dat de ruime toerekening (Hoge Raad 2001) onverlet laat dat de bewijslast van het causaal verband tussen het ongeval en de gestelde schade op eiser rust. 2. De rechtbank acht het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gestelde beperkingen door whiplash en arbeidsongeschikt niet vastgesteld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Whiplash. Benadeelde legt aan haar vordering ten grondslag dat zij aan het ongeval blijvend letsel heeft overgehouden, waardoor zij blijvend volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat is zelf alle huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. 1. De rechtbank neemt de conclusie van de expertiserend arts over en stelt vast dat benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad laat oordeel hof over beperking looptijd tot 5 jaar vanwege predispositie in stand (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:311

Whiplash, ongeval 1996. Bij benadeelde hebben zich na het ongeval zowel psychische klachten als bepaalde somatische klachten geopenbaard. Sinds het ongeval heeft benadeelde geen betaald werk meer verricht. Het hof heeft de periode waarover arbeidsvermogensschade moet worden vergoed, beperkt tot vijf jaar na het ongeval vanwege de psychische predispositie (schizofrenie).… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval aangenomen, nu andere oorzaak ontbreekt
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:11913

Whiplash, ongeval 2012.1. Uit de medische rapportages blijkt dat benadeelde na het ongeval een scala aan pijnklachten had en dat daarvan enkel de rugklachten zijn overgebleven. Geen van de geraadpleegde artsen, andere behandelaars en deskundigen heeft het bestaan van de klachten in twijfel getrokken. Uit het samenstel van feitelijke omstandigheden… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplashklachten moeten plausibel zijn, geen toetsing aan criterium ‘reëel, niet ingebeeld etc.’
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:1661

Whiplash, ongeval 2010, 31-jarige vrouw die samen met echtgenoot een restaurant heeft. 1. Het hof oordeelt, net als de rechtbank, dat benadeelde haar stelling dat het inkomen uit het restaurant meer dan (laat staan een veelvoud van) € 15.000,- bruto per jaar heeft bedragen, onvoldoende heeft onderbouwd. 2. Ten aanzien… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: beperkingen onvoldoende aannemelijk, vanwege onderpresteren en onvoldoende gegevens
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Ongeval 2003. Benadeelde verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat verhouden zal zijn tot vergoeding van het verlies verdienvermogen (€ 756.649,-). 1. De rechtbank oordeelt dat het op grond van de expertises die zijn verricht voldoende aannemelijk is dat er beperkingen zijn die door het ongeval zijn veroorzaakt. Dit… Lees verder →

Jurisprudentie
Conclusie A.-G. Drijber in whiplashzaak: verwerping cassatieberoep
 • Rechtspraak.nl
 • A.-G. Drijber
 • ECLI:NL:PHR:2018:44

Hof 's-Hertogenbosch oordeelde op 27 september 2016 in een whiplashzaak dat het causaal verband tussen ongeval van 1996 en whiplashklachten na 2001 niet was komen vast te staan. Tegen dit arrest was cassatie ingesteld. De conclusie van A.-G. Drijber strekt tot verwerping van het beroep. Alles afwegende acht hij het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, geringe Delta V is omstandigheid bij vaststelling causaal verband, multidisciplinair onderzoek nodig
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:733

Whiplash, ongeval 2010 van destijds 13 jarig meisje; zeer ernstige gezondheidsklachten. Benadeelde acht zich niet in staat een opleiding te volgen 1. Het hof gaat ervanuit dat sprake is van een geringe Delta v (3,4 tot 7,2 km/uur). Het hof is van oordeel dat deze geringe Delta v op zichzelf… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benoeming psychiater zonder voldoende overlegging medische informatie is fishing expedition
 • Rechtbank Overijssel
 • niet gepubliceerd

Afwijkingen op neurologische gebied ontbreken. De klachten kunnen niet worden beschouwd als een medisch causaal gevolg van de ongevallen. De rechtbank heeft bij tussenvonnis te bespreken onderwerpen opgegeven, causaliteitsvraag, medische (waaronder psychiatrische) behandelingen etc. Desondanks heeft benadeelde nagelaten medische informatie vanaf eind 2011 in het geding te brengen. Met de… Lees verder →

Vaknieuws
Whiplash Reforms in de UK
 • PIV-bulletin
 • Guido Denters, Manager Injury Claims, Amlin Europe

  Op 19 mei 2017 werd in München de jaarlijkse Peopil Conferentie over Road Traffic Accidents en Whiplash gehouden. Katherine Allen, advocaat bij High James Sollicitors, gaf op deze conferentie een presentatie[1] over de recente voorstellen “Whiplash Reforms” in de UK. Hieronder een weergave van de presentatie met enkele aanvullingen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: door aggravatie niet vastgesteld dat klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Whiplash, ongeval 2012. Vonnis na deskundigenbericht door neuroloog, neuropsycholoog en psychiater. De neuropsycholoog heeft gerapporteerd dat benadeelde aggraveert. De rechtbank overweegt dat uit de inconsequentheden en het aggraveren van de cognitieve klachten tijdens het neurologpsychologisch onderzoek niet zonder meer volgt dat er in het geheel geen sprake is van reële… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplashklachten onvoldoende onderbouwd, mede gezien pre-existente klachten, BGK en kosten deelgeschil afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:4869

Ongeval 2008, whiplash, eerdere (whiplash)klachten in 2000. 1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft benadeelde onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat sprake is van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten. Het door benadeelde overgelegde huisartsenjournaal loopt maar tot 2013. Daarnaast valt op dat benadeelde pas 10… Lees verder →

Vaknieuws
Dirkzwager advocaten: “A-G mr. Wuisman: de Hoge Raad geeft in ZA/De Greef (2001) geen rechtsregel”
 • Assurantie Magazine, Hoge Raad
 • Henriek Kragt

De Hoge Raad geeft in Zwolsche Algemeene/De Greef (2001) geen rechtsregel dat ‘niet al te hoge eisen aan het bewijs van het oorzakelijke verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten kunnen worden gesteld’, aldus A-G mr. Wuisman in zijn conclusie bij HR 8 september 2017. “De vaste jurisprudentie (…), betreft… Lees verder →

Jurisprudentie
Hoge Raad: onvoldoende medische gegevens ter vaststelling van causaal verband (art 81 RO)
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:2273

Whiplash. Benadeelde is in 15 jaar tijd betrokken geweest bij vijf ongevallen, waarbij zijn hij auto van achteren is aangereden. Hij spreekt één van de betrokken WAM-verzekeraars aan tot schadevergoeding. De Hoge Raad laat het afwijzend oordeel van het hof in stand. Het hof oordeelde dat dat benadeelde heeft nagelaten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash naar Duits recht, deskundigenbericht ter vaststelling causaal verband
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:3987

Whiplash na aanrijding met hoge snelheid in Duitsland; Duits recht is van toepassing. De rechtbank stelt vast dat de verzekeraar niet heeft weersproken dat er in Duitsland vier categorieën whiplashtrauma (cat. 1: snelheid minder dan 10 km/uur: in beginsel geen letsel is. Cat. 2 snelheid tussen 10 en 50 km/uur.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, plausibel klachtenpatroon, aanvullende expertise na eerdere rechtmatige observatie
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:5325

Eiser –exploitant van jachthaven-vordert verklaring voor recht dat hij als gevolg van ongeval arbeidsongeschikt is geworden en verzekeraar te veroordelen € 592.373,- te betalen. (Eerder had een deelgeschil plaats gevonden over een observatie van benadeelde; de rechter oordeelde toen dat de discrepantie tussen de presentatie van de klachten en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: causaliteit staat niet vast: voorschot afgewezen; niet gespecificeerde BGK afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7598

Benadeelde verzoekt om voorschot van € 24.000,- en maandelijks € 2000,-. 1. De rechtbank wijst het verzoek af. Zonder inzicht in de medische situatie is het voor de rechtbank niet mogelijk vast te stellen of, en zo ja in hoeverre, benadeelde sprake is van neurologisch en/of orthopedisch letsel, en beperkingen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: “whiplash-jurisprudentie” niet van toepassing op hondenbeet
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:1538

Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat hand- en polsklachten het gevolg zijn van de hondenbeet in 2010. 1. De rechtbank constateert dat de stelling van benadeelde dat het conditio sine qua non-verband is gegeven, aangezien zij voor de hondenbeet geen klachten had, een alternatieve oorzaak niet is gegeven en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Raad van Discipline: advocaat geschorst wegens excessief declareren in whiplashzaak
 • Advocatie.nl, Raad van Discipline
 • ECLI:NL:TADRAMS:2017:46

De Raad van Discipline heeft een advocaat 26 weken geschorst – waarvan 13 weken voorwaardelijk – geschort voor het overtreden van de regels omtrent het maken van een resultaatgerichte prijsafspraak in een letselschadezaak uit 2010. Door de verzekeraars was een schadevergoeding van € 100.000,- betaald; hiervan ging bijna € 35.000,-… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: twijfel over causaliteit niet weggenomen, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:995

Whiplash. Verzoeker verzoekt de kantonrechter te bepalen dat de gezondheidsklachten die zij ervaart het gevolg zijn van ongeval van 2011. De kantonrechter oordeelt dat verzoeker de aanwezige twijfel over de causaliteit naar aanleiding van het neurologisch expertiserapport niet kunnen wegnemen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat er kennelijk een eerder… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): whiplash, Delta V tussen 6,5 en 14 km/uur, vordering afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Overijssel

Whiplash. Benadeelde stelt dat hij na ongeval o.a. nekklachten en concentratiestoornissen heeft, waardoor hij niet in staat zou zijn enige werkzaamheden te verrichten en vordert een voorschot. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, nu zowel het bestaan als de omvang van de vordering allesbehalve in hoge mate aannemelijk is. Daartoe… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots