Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: shockschade na moord op dochter/zus, deskundige benoemd ter vaststelling psychiatrisch erkend ziektebeeld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:11220

15 jarig meisje is op gruwelijke wijze vermoord door gedaagde en naakt achtergelaten op straat. De rechtbank stelt vast dat de nabestaanden zijn na het overlijden geconfronteerd met gruwelijke en gedetailleerde informatie over de moord op hun dochter en zus. Zij hebben de verwondingen twee dagen later zelf gezien. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: shockschade: psychiatrische expertise gelast ter vaststelling PTSS na doodslag vader
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:1838

Vader van benadeelde is doodgestoken door geïntimeerde; zijn (destijds) 24 jarige dochter stelt geïntimeerde aansprakelijk. 1. Gederfd levensonderhoud toegewezen 2. Shockschade afgewezen, geen sprake van in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Het hof is van oordeel dat benadeelde onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van shockschade en niet van (louter)… Lees verder →

Vaknieuws
SWOV: 613 verkeersdoden in 2017
 • SWOV

In 2017 vielen er 613 verkeersdoden. Voor het eerst zijn er meer fietsers in het verkeer omgekomen dan automobilisten. Met 613 ten opzichte van 629 in 2016 en 621 in 2015 kunnen we spreken van een geringe daling. Het is positief dat de stijging zich niet verder heeft doorgezet. Tegelijkertijd… Lees verder →

Jurisprudentie
Politie gedeeltelijk aansprakelijk voor schietpartij Alphen aan den Rijn
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2018:541

Het hof oordeelt dat de politie aansprakelijk is voor de letselschade en overlijdensschade die is ontstaan bij de schietpartij in 2011 in het winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Tristan van der V. heeft in het winkelcentrum met vuurwapens op mensen geschoten. Daarbij zijn 6 doden en 16… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, arbeidsongeval met betwiste toedracht leent zich niet voor deelgeschil; procedure volstrekt onnodig ingesteld
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7335

Stuurman valt overboord van binnenvaartschip en overlijdt. Verzoekster verzoekt verklaring voor recht dat de werkgever aansprakelijk is ex art 7:658 BW. 1. De kantonrechter overweegt dat, gezien de uiteenlopende standpunten van partijen, zonder verder bewijs, niet vast dat de kapitein verzuimd heeft de stuurman te wijzen op zijn verplichting zijn… Lees verder →

Vaknieuws
Aantal verkeersdoden gestegen, omgekomen autorijders vaak jong of oud
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer. Dat zijn 8 personen meer dan in 2015, het jaar waarin het aantal verkeersdoden met 51 toenam. Onder bestuurders van personenauto’s vielen naar verhouding de meeste dodelijke verkeersslachtoffers (30 procent). Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en 75 jaar of… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gederfd levensonderhoud en shockschade toegewezen na doodsteken vader
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:15321

De vader van eiseres (HBO-studente) is doodgestoken door de ex-echtgenoot van zijn nieuwe vriendin. Zij woonde bij haar vader en diens vriendin. 1. Eiseres vordert gederfd levensonderhoud (ex art. 6:108 BW) tot 2 ½ jaar na afstuderen. De rechtbank beperkt de vordering tot een half jaar na afstuderen en knoopt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deskundigenbericht over berekenen overlijdenschade naar Oostenrijks recht, geen smartengeld
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:4521

de rechtbank onvoldoende inzicht bestaat in de regels die naar Oostenrijks recht gelden bij het bepalen van de omvang van een vergoedingsplicht in een overlijdensschade. De rechtbank is daarom voornemens een deskundige te benoemen (r.o 3.8). 2. Geen smartengeld. Naar Oostenrijks recht is voor vergoeding van zielenpijn vanwege verlies van… Lees verder →

Vaknieuws
PIV-Bulletin 2016-3 Nabestaandenleed, directe schade of indirect gevolg onder Rome II?
 • PIV-bulletin
 • Mr. A.M. Morssinkhof, Kennedy Van der Laan Advocaten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het hof) legt art. 4 lid 1 van verordening (EG) nr. 864/2007 inzake het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (bekend als: Rome II) zo uit dat, wanneer kan worden vastgesteld waar de directe schade is ingetreden, die plaats… Lees verder →

Vaknieuws
CBS: Aantal verkeersdoden stijgt naar 621 in 2015
 • Centr. Bureau voor Statistiek

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit is 9 procent meer dan in 2014, toen 570 dodelijke verkeersslachtoffers vielen. Vooral onder mannelijke automobilisten en oudere mannen op een scootmobiel vielen meer slachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van CBS en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en… Lees verder →

Vaknieuws
Artikel E.J. Bakker: Oud & nieuw in de overlijdensschade: een wisseling van de wacht
 • E.J. Bakker

Erik-Jan Bakker geeft in het Tijdschrift Letselschade in de rechtspraktijk een rekenkundige toelichting op de nieuwe rekenmethodiek overlijdensschade de hand van een herkenbare casus. Hoe pakt de nieuwe systematiek uit en wat zijn nu precies de verschillen met de oude rekenwijze? Bakker concludeert dat de nieuwe rekenmethodiek rekenkundig een enorme… Lees verder →

Vaknieuws
Fictief benaderen of uitgaan van de feitelijke situatie? – Overlijdensschade na overlijden van beide ouders – Fictief, causuïstisch of feitelijk
 • PIV-bulletin
 • Mevrouw mr. L. van den Ham - Leerkes Nysingh Advocaten

Overlijdensschade, een onderwerp waaraan een trieste gebeurtenis voorafgaat. Dit maakt het voor de betrokkenen emotioneel ­beladen, wat veelal wordt versterkt door het gegeven dat ­dergelijke schade niet eenvoudig te ­berekenen is. Welke componenten moeten wel of niet worden meegenomen en vanuit welk perspectief moet de schade worden benaderd? Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: overlijdensschade, geen plaats voor nadere bewijslevering over vorderingsrecht samenwonende partner
 • Rechtbank Rotterdam

Eenzijdig ongeval. Bestuurder snorfiets rijdt op fietspad, waar auto geparkeerd staat, tegen brievenbus die iets uitsteekt over het fietspad en overlijdt. Zijn partner met wie hij samenwoonde verzoekt verklaring voor recht dat verzekeraars van de wegbeheerder en de geparkeerde auto ex art. 6:108 BW aansprakelijk zijn voor het gederfde levensonderhoud.… Lees verder →

Vaknieuws
Nieuwe methodiek berekening schade wegens gederfd levensonderhoud ex art. 6:108 BW, Overlijdensschade
 • PIV-bulletin
 • J. Tiemersma, Cunningham Lindsey

In de (aan het einde van dit bulletin uitvoerig besproken) ‘Nieuwe rekenmethode overlijdensschade’ van de Denktank Overlijdensschade wordt de overlijdensschade op een totaal andere manier berekend dan gebruikelijk. Binnen dit model zijn vooral de besparingen van belang. Bedoeld wordt dat er door het overlijden van een gezinslid minder uitgaven dan… Lees verder →

2
DLR: Richtlijn bij nieuwe rekenmethode overlijdensschade in ontwikkeling
 • Letselschade Raad

Een nieuw rekenmodel brengt transparantie in de berekening van overlijdensschade. Het Rekenmodel Overlijdensschade gaat uit van het gezin als economische eenheid en maakt gebruik van percentages die door het Nibud zijn berekend. De Letselschade Raad werkt aan een richtlijn met als doel het Rekenmodel Overlijdensschade tot norm te verheffen. De… Lees verder →

1
Rb: art 185 WVW-zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure vanwege nadere bewijslevering
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5188

Reflexwerking art 185 WVW. 19-jarige automobiliste rijdt voetganger aan, die hierdoor overlijdt. Automobiliste stelt de AVP-verzekeraar van de voetganger aansprakelijk voor de door haar geleden (psychische) schade. De rechtbank oordeelt dat op basis van de eigen stellingen van de automobiliste wel vast dat van overmacht geen sprake is geweest. Ook… Lees verder →

1
Hof: geen vergoeding shockschade en overlijdensschade na moord op partner
 • ECLI:NL:GHARL:2014:2713

Man vermoordt nieuwe vriend van zijn ex-partner (= benadeelde). Benadeelde vordert vergoeding van materiële en immateriële schade. Het hof overweegt dat het huidige wettelijk stelsel (art. 6:106 t/m 6:108 BW) een limitatieve regeling kent. Het hof ziet geen ruimte om via interpretatie van het huidige wettelijke systeem tot toewijzing van… Lees verder →

1
Rb: gemeente niet aansprakelijk voor ongeval op onbewaakte spoorwegovergang, ondanks kuil in de weg
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:9444

Botsing auto met trein op onbewaakte spoorwegovergang, waarbij bestuurster van auto overlijdt. Is de gemeente aansprakelijk ex art. 6:174 BW? De vraag die moet worden beantwoord, is of de spoorwegovergang uit het oogpunt van veiligheid voldoet aan de eisen die aan de weg gesteld kunnen worden. De rechtbank toetst de… Lees verder →

1
Hof: meisje dat toekomstig slachtoffer van moord niet waarschuwde hoofdelijk aansprakelijk voor overlijdensschade
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:9212

Ouders vermoorde dochter hebben (daders en) meisje dat wist van het moordvoornemen, maar heeft nagelaten hiervan kennis te geven aansprakelijk gesteld. Het hof acht, evenals de rechtbank, het meisje hoofdelijk aansprakelijk. Het meisje was strafrechtelijk veroordeeld door de rechtbank. Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots