Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: ongeval twee fietsers op onoverzichtelijk fietspad, voorrangsplichtige fietser niet aansprakelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8584

Ongeval tussen twee fietsers. De rechtbank oordeelt dat, nu eiser niet zichtbaar was voor gedaagde toen hij het fietspad opdraaide, daarmee vast staat dat gedaagde niet in strijd heeft gehandeld met art. Gedaagde mocht het fietspad opdraaien. Eiser daarentegen heeft in strijd gehandeld met art. 19 RVV (voertuig tot stilstand… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond: Meer ongevallen met e-bikes
 • Verbond van Verzekeraars

Het aantal ongevallen met e-bikes is dit jaar toegenomen. In 2017 waren nog 270 e-bikes betrokken bij een ongeval, in 2018 zijn dit er al 341, een stijging van 26%. Dat blijkt uit cijfers van STAR, een samenwerkingsverband van de politie, verkeerskundig ICT-bureau VIA en het Verbond van Verzekeraars. Vooral… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: fietsongeval door plotseling oversteken voetganger? Bewijs toedracht niet geleverd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Fietser loopt partiele dwarslaesie op bij fietsongeval. Hij stelt dat voetganger onzorgvuldig heeft gehandeld door plotseling van achter geparkeerd staande auto is overgestoken. 1. De rechtbank overweegt dat benadeelde de door hem geschetste toedracht dient te bewijzen. De door hemzelf afgelegde verklaring legt onvoldoende gewist in de schaal. Vordering afgewezen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: toedracht ongeval tussen twee fietsers tijdens inhalen staat niet vast, vordering afgewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4109

Eiser op elektrische fiets wordt ingehaald door gedaagde op mountainbike. De fietsers raken elkaar; eiser komt ten val en loopt letsel op. Gedaagde stelt dat eiser tijdens het inhalen plotseling naar links kwam. De door de eiser gestelde feitelijke toedracht – dat hij rustig rechtdoor fietste zonder uit te wijken… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: botsing tussen stilstaande auto en racefietser: overmacht art 185 WVW
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag

Wielrenner passeert auto die op smalle weg stil staat om tegemoetkomende auto voorbij te laten, raakt daarbij spiegel en komt ten val en scheurt vingerkootje af. WAM-verzekeraar vraagt verklaring voor recht dat sprake is van overmacht in de zin van art 185 WVW. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: automobilist naar Oostenrijks recht aansprakelijk voor dodelijk ongeval tijdens wielerwedstrijd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Gelderland

Deelnemer aan wielerwedstrijd in St. Johann, Tirol in Oostenrijk, wordt geschept door personenauto en overlijdt. De erven van de overleden deelnemer stellen de WAM-verzekeraar van de auto aansprakelijk. Oostenrijks recht is van toepassing. De bestuurder van de auto werd in Oostenrijk strafrechtelijk veroordeeld, waarbij bij de straftoemeting werd vermeld dat… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond: Fietsers en voetgangers vaker betrokken bij ongevallen
 • Verbond van Verzekeraars

Het aantal ongevallen in het verkeer waarbij auto’s betrokken zijn, is het afgelopen jaar iets gedaald. Noteerden verzekeraars in 2013 nog ruim 483.000 particuliere schadeclaims na aanrijdingen, in 2014 daalde dat naar 462.000. Dat blijkt uit de eerste Risicomonitor Verkeer, die het Verbond van Verzekeraars op 26 november 2015 naar… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: overlijdensschade, geen plaats voor nadere bewijslevering over vorderingsrecht samenwonende partner
 • Rechtbank Rotterdam

Eenzijdig ongeval. Bestuurder snorfiets rijdt op fietspad, waar auto geparkeerd staat, tegen brievenbus die iets uitsteekt over het fietspad en overlijdt. Zijn partner met wie hij samenwoonde verzoekt verklaring voor recht dat verzekeraars van de wegbeheerder en de geparkeerde auto ex art. 6:108 BW aansprakelijk zijn voor het gederfde levensonderhoud.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: reflexwerking art 185 WVW, plotseling linksaf slaande fietser is geen overmacht
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:1230

Botsing tussen inhalende motorfiets en plotseling linksaf slaande fietser. Motorrijder stelt fietser aansprakelijk voor het opgelopen beenletsel. De rechtbank stelt vast dat het geschil dient te worden beoordeeld aan de hand van de reflexwerking van art. 185 WVW (HR 6 februari 1987, NJ 1988, 57 en HR 4 mei 2001,… Lees verder →

2
‘Vaker letselschade bij fietsers’
 • AM-Signalen

Het wordt steeds onveiliger op de tweewieler, zo concludeert de Stichting Achmea Rechtsbijstand uit de eigen letselcijfers: over het algemeen wordt het verkeer veiliger, “maar het aantal letselschadegevallen met fietsers, snorfietsers en bromfietsers neemt toe.” Sinds 2010 is het aantal verkeersgeschillen bij de stichting met 22% gedaald. “Opvallend genoeg steeg… Lees verder →

1
Hof: politie aansprakelijk voor val fietser over afzettouw in natuurgebied
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:5184

Politie zet ’s nachts deel natuurgebied af met lint en touw om ontsnapte paarden binnen de wildroosters te houden. De middag daarna komt fietser ten val over het nog steeds daar gespannen touw. Het hof toetst onder meer aan de Kelderluik-criteria en acht de politie aansprakelijk voor het opgelopen letsel.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bewijsvoering ongeval met racefietser te uitgebreid voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Overijssel
 • ECLI:NL:RBOVE:2014:6657

Ongeval tussen racefietser en van rechts komende automobilist. De racefietser stelt automobilist aansprakelijk en ook de gemeente Borne, omdat het zicht werd belemmerd door hoogstaand gras en/of onkruid in de berm. De rechtbank oordeelt dat voor het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag naar het zich laat aanzien (uitgebreide) bewijsvoering noodzakelijk zal… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: 50%-regel art. 185 WVW, omkeringsregelsregel van toepassing op dronken fietser
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2014:8085

Aanrijding bij nacht op kruising in Amsterdam, tussen een (onopvallende) politieauto, die auto achtervolgt en een fietser, die onder invloed van alcohol is en geen voorrang verleent. Verzekeraar heeft aansprakelijkheid ex art. 185 WVW erkend en stelt eigen schuld op 50%. De rechtbank overweegt dat vast staat dat fietser onder… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aanrijding fietser en rechts afslaande vrachtauto: overmacht
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2014:1217

Art 185 WVW. Ongeval rechts afslaande vrachtwagen en fietser die in dezelfde richting reed. Op basis van getuigenverklaringen en onderzoek tachograafschijf acht de rechtbank bewezen is dat de vrachtwagenchauffeur voor een rood stoplicht is gestopt, dat er zich op dat moment geen fietsers op het fietspad bevonden, dat hij bij… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen beroep op Waarborgfonds, want onvoldoende inspanning ter vaststelling van identiteit aanpsrakelijke persoon
 • Rechtbank Oost-Nederland
 • ECLI:NL:RBONE:2013:3324

Benadeelde is tijdens een georganiseerde fietstocht met haar fiets ten val gekomen en heeft een rugwervelbreuk opgelopen. Benadeelde heeft het Waarborgfonds ex art. 25 WAM aansprakelijk gesteld, stellende dat het ongeval is veroorzaakt door een vrachtwagen die na het ongeval is doorgereden en waarvan het kenteken onbekend is gebleven. De… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: toedracht ongeval is niet komen vast te staan na voorlopig getuigenverhoor
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:719

Deelgeschil na eerder voorlopig getuigenverhoor. Fietser stelt dat zij ten val is gekomen doordat bestuurder van geparkeerde bedrijfsbus het portier ineens opendeed, terwijl zij passeerde. Verzekeraar van de bus stelt dat zij zelf tegen de spiegel van de bedrijfsbus gereden. De rechtbank weegt de verschillende getuigenverklaringen en komt tot het… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: botsing fietser-bromfietser: geen omkeringsregel, geen proceskostenveroordeling
 • Rechtbank Den Haag
 • BY7119

Botsing tussen fietser en tegemoetkomende bromfiets. Fietser (benadeelde) stelt dat bromfietser op zijn weghelft reed. De kantonrechter oordeelt dat op basis van de verklaringen van betrokkenen de toedracht niet kan worden vastgesteld. Geen omkering bewijslast. Een overschrijding van de wettelijk toegestane maximumsnelheid met 5 km/u, is onder de gegeven omstandigheden… Lees verder →

1
Rb: ongeval tussen twee fietsers, billijkheidscorrectie ten nadele van benadeelde
 • Rechtbank Den Haag
 • BV8648

Ongeval tussen racefietser (eiser) op voor fietsers verboden weg en 11-jarige fietser die de race fietser geen voorrang verleent bij een oversteekplaats. Racefietser stelt ouders aansprakelijk ex art 6:169 BW. De rechtbank oordeelt dat kind geen voorrang heeft verleend en daarmee aansprakelijk is. Causaliteitsweging ex art 6:101 BW: ongeval voor… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: aansprakelijkheid wegbeheerder voor val racefietser, bewijs toedracht d.m.v. getuigen
 • Rechtbank Maastricht
 • BT1939

Aansprakelijkheid wegbeheerder voor val racefietser bij niveauverschil van 4 cm tussen fietspad en afwateringsgeul. De rechtbank is van oordeel dat het fietspad niet aan de te stellen eisen van art. 6:174 lid 1 BW. De wegbeheerder dient er zorg voor te dragen dat het voor weggebruikers, waaronder racefietsers met smalle… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots