Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Tweets

Vaknieuws
BGK-Rekenmodule voor rechtsbijstandsverzekeraars aangepast
 • PIV, Verbond van Verzekeraars

Per 1 januari 2019 is het opslagpercentage voor rechtsbijstandsverzekeraars in het BGK -L convenant gewijzigd van 4 naar 3 procent. De rekenmodule op het PIV-Kennisnet is aangepast aan deze wijziging. Op het PIV-Kennisnet en op www.verzekeraars.nl staat ook de tabel met alle staffelbedragen die vanaf 1 januari 2019 gelden voor… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond pleit voor normeringstelsel bij langlopende letselschadezaken
 • Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een normeringstelsel om langlopende letselschadezaken sneller te kunnen afhandelen. Dat liet Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, weten tijdens de uitzending van Radar op 25 maart 2019.Weurding reageert hiermee op de klachten over langlopende letselschadezaken die het programma heeft verzameld. Hij pleitte daarom… Lees verder →

Vaknieuws
Uniforme toetsing voor (letselschade)verzekeraars
 • Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars zijn straks verplicht om eens in de drie jaar een audit te laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Via deze audit wordt getoetst óf de gedragscode wordt nagekomen. Deze aanvulling op de zelfregulering die de branche zichzelf oplegt, is woensdag door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Verzekeraars zijn daarmee… Lees verder →

Vaknieuws
Investeren in verkeersveiligheid is nodig
 • Verbond van Verzekeraars

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag het Strategisch Plan Verkeersveiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Verbond van Verzekeraars steunt de minister in haar ambitie van nul verkeersdoden, maar roept op om vaart te maken met het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Het Verbond vindt samen met de coalitiepartners dat… Lees verder →

Vaknieuws
Verbond: alcohol in verkeer onaanvaardbaar
 • Verbond van Verzekeraars
 • R. Buis

Het Verbond van Verzekeraars vindt het onverantwoord en maatschappelijk onaanvaardbaar dat (auto)bestuurders met alcohol op achter het stuur kruipen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat er verzekeraars zijn die op WA-polissen geen alcoholclausule (meer) hebben, die tot doel heeft om eventuele schade op de veroorzaker te verhalen. Het Verbond verwacht… Lees verder →

2
Verbond maakt werk van AOV voor zzp’ers
 • Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft drie bijeenkomsten georganiseerd over de toegankelijkheid van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit de verzekeringsbranche, ambtenarij, politiek, wetenschap en zelfstandigenorganisaties. “Is er een probleem rond de toegankelijkheid van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen? En zo ja, hoe kunnen verzekeraars bijdragen aan een oplossing? Het waren… Lees verder →

2
Rapport Diepteanalyse GBL 2014: Best practices zorgen voor snellere afhandeling letselschade
 • Verbond van Verzekeraars

Opstellen van een helder whiplashbeleid gericht op re-integratie of eerder in het traject medische expertise inzetten, helpt bij het sneller afhandelen van letselschade. Dat blijkt uit een diepteanalyse van de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een van de regels in deze code is dat letselschade binnen twee jaar moet… Lees verder →

2
Stroomschema helpt patiënten helpt met klacht
 • Verbond van Verzekeraars
 • VKIG

Patiënten die ontevreden zijn over de zorgverlening kunnen vanaf nu gebruik maken van het 'stroomschema klachtmogelijkheden'. Dit schema biedt een overzicht van de manieren waarop de patiënt werk kan maken van zijn klacht. Het schema is een initiatief van de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg, VKIG, en medische… Lees verder →

Vaknieuws
Stichting Processen Verbaal start met uitlevering van de kenmerkenmeldingen-plus
 • Verbond van Verzekeraars
 • Stichting Processen Verbaal

De Stichting Processen Verbaal is gestart met de uitlevering van de kenmerkenmeldingen-plus. Deze rapportages van verkeersongevallen vervangen de registratiesets die de politie tot 2010 altijd opmaakte. De kenmerkenmeldingen-plus helpen onder meer verzekeraars bij de afhandeling van schade na een ongeval, bijvoorbeeld om de toedracht vast te stellen. In totaal komen… Lees verder →

2
Staatssecretaris Teeven steunt verzekeraars in verhalen van schade op daders
 • Verbond van Verzekeraars

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie versterkt de positie van slachtoffers van criminaliteit. Niet alleen emotioneel en praktisch, maar ook financieel. Uitgangspunt daarbij is dat de dader opdraait voor de aangerichte schade. Dat schrijft hij op 22 februari 2013 in een brief aan de Tweede Kamer. Ook verzekeraars streven… Lees verder →

2
2e diepteanalyse naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade
 • Verbond van Verzekeraars

De tweede door het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en het Verbond van Verzekeraars in 2012 gehouden diepteanalyse naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade is gereed. Het onderzoek betrof dit keer alle verkeersletselzaken uit het 1e kwartaal van 2010 en geeft inzicht in de redenen waarom de dossiers… Lees verder →

2
Heldere informatie en goede voorlichting essentieel voor goede schaderegeling
 • Verbond van Verzekeraars
 • Persbericht

Heldere informatie en goede voorlichting over het verloop van de afhandeling van een verzekeringsclaim moeten de schaderegeling verder verbeteren. De taken, bevoegdheden en rollen van alle betrokken partijen moeten duidelijk zijn, evenals het recht op contra-expertise of een second opinion en de toegang tot klachtprocedures. Dat schrijft het Verbond van… Lees verder →

2
Verbond: Verdere versterking positie slachtoffer letselschade door nieuwe Bedrijfsregeling 15
 • Verbond van Verzekeraars

Het Verbond wil de positie van slachtoffers van alle vormen van letsel verder versterken. Daarom kunnen aansprakelijkheidsverzekeraars deze slachtoffers voortaan ook rechtstreeks informeren over bijvoorbeeld de voortgang van de schaderegeling. Ook kunnen verzekeraars slachtoffers vanaf nu aan het eind van de zaak informeren over de totaal betaalde Buitengerechtelijke Kosten om… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey