Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: school niet aansprakelijk voor tik op oor bij gymles
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2015:8707

Bij een tikspel wilde een medeleerling eiser tikken. Eiser zakte door zijn knieën, waardoor hij door de hand van deze medeleerling tegen zijn oor werd geraakt. Niet is vast komen te staan dat de kans op een ongeval en/of letsel bij het onderhavige tikspel zo groot is, dat de gymdocent… Lees verder →

Rb: geen shockschade indien niet geconfronteerd met de omstandigheden
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:3256

De dader bracht het slachtoffer om het leven door messteken en wurging. Enkele weken later werd de vader met het zijn overleden zoon geconfronteerd wat bij hem hevige emotionele schok teweegbracht. De rechtbank wees de begrafeniskosten, kosten van een gedenksteen en buitengerechtelijke kosten toe. Hoezeer ook begrijpelijk is van welk… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: 50% eigen schuld vanwege alcoholgebruik en hoge snelheid op scooter
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ongepubliceerd

Ongeval tussen vrachtauto uit uitrit en te hard, onder invloed van alcohol rijdende man op scooter. 1.In het deelgeschil is aan verzekeraar opgedragen te bewijzen dat benadeelde op scooter onvoldoende rechts reed met een snelheid die geldende maximumsnelheid van 30 km per uur ruimschoots te boven ging. De rechtbank acht… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: botsing fietser en motorfiets: 50 %-regel, geen billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:11345

Racefietser steekt in donker onverlichte fietsersoversteekplaats over en komt in botsing met motorrijder die voorrang heeft. Hij loopt zwaar letsel op. Fietser verzoekt verklaring voor recht dat de verzekeraar van de motorrijder volledig aansprakelijk is. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de verzekeraar in ieder geval aansprakelijk is voor… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor uitglijden valkenier in vogelkooi
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:5966

Valkenier, in dienst van evenementenbureau, verzorgt vogelshow in de Efteling; hij glijdt uit in volière door een combinatie van glad beton, nattigheid en vogelpoep en loopt letsel op. 1. Vast is komen te staan dat er geen risico-inventarisatie bestond, terwijl gesteld noch gebleken is dat is onderzocht of maatregelen getroffen… Lees verder →

1
Rb: ruitersportcentrum niet aansprakelijk voor val van paard, gebruik in uitoefening van bedrijf niet bewezen
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:4642

Aansprakelijkheid ruitersportcentrum voor val van paard? Bij eerder tussenvonnis heeft de rechtbank benadeelde opgedragen te bewijzen dat paard waarop zij reed door het ruitersportcentrum werd gebruikt in de uitoefening van haar bedrijf en dat het paard is gestruikeld, waardoor benadeelde is gevallen. De rechtbank oordeelt dat benadeelde met de door… Lees verder →

1
Rb: terugloop boekingen zeiltochten ook door andere factoren dan mishandeling, geen omkeringsregel
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:9287

Benadeelde, vennoot bij boekingskantoor voor zeiltochten, heeft na mishandeling blijvende beperkingen door o.a. concentratiestoornissen en vergeetachtigheid. 1. Ter vaststelling van verlies aan verdiencapaciteit is deskundigenonderzoek door bedrijfseconoom uitgevoerd. Deze concludeert dat de ontwikkeling van dergelijke ondernemingen sterk is beïnvloed door het vertrek van een aantal schippers. Het is niet 100%… Lees verder →

1
Rb: verzoek om voorschot – gezien impasse- wel geschikt voor deelgeschilprocedure, maar afgewezen.
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:7899

Benadeelde verzoekt om voorschot van € 15.000,- in deelgeschilprocedure en geeft daarbij aan dat de weigering van verzekeraar om een voorschot te verstrekken in feite een betwisting van het causaal verband is. De rechtbank overweegt dat in de loop van de jaren de betwisting van het causaal verband steeds meer… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor schade wegens terugvorderen bijstandsuitkering
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:4520

In het deelgeschil is de vraag aan de orde of sprake is van schade die door het aansprakelijke ziekenhuis moet worden vergoed als verzoekster haar WWb-uitkering verliest vanwege de door haar ontvangen schadevergoeding. 1. De rechtbank oordeelt dat de zaak zich leent voor een deelgeschilprocedure. De gemeente is weliswaar nog… Lees verder →

1
Rb: werkgever niet aansprakelijk voor val over konijn; ongelukkige samenloop
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:166

Werkneemster (schoonmaakster) stelt dat zij met dienstfiets op het terrein van de werkgever tegen een konijn is aangereden, waardoor zij gevallen is en letsel heeft opgelopen. De kantonrechter oordeelt dat uit de overgelegde medische verklaringen niet blijkt dat de klachten het gevolg zijn van een val met de fiets tijdens… Lees verder →

1
Rb: werkgever aansprakelijk wegens niet ter beschikking stellen betere handschoenen
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:2163

Werknemer loopt snijwond aan hand op als bij sloopwerkzaamheden met mechanische breekhamer een splinter van een tegel door zijn handschoen dringt. Door wondinfectie ontstaat dystrofie. De rechtbank oordeelt dat de werkgever de zorgplicht van art. 7:658 BW geschonden door handschoenen ter beschikking te stellen met een snijbestendigheid van klasse 2… Lees verder →

1
Rb: kantonrechter niet bevoegd bij vordering van onbepaalde waarde
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:3563

Benadeelde vordert voor de kantonrechter verklaring voor recht dat gedaagde aansprakelijk is en schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Benadeelde beperkt zijn vordering in de procedure tot € 25.000, maar behoudt zich eventuele aanspraken boven dit bedrag voor. De kantonrechter verwijst de zaak naar het team civiel recht van… Lees verder →

1
Rb: val in liftschacht is ongelukkige samenloop van omstandigheden
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2014:1973

Benadeelde valt in liftschacht, in een poging een hondje te redden dat klem was komen te zitten met zijn hondenriem. Uit technisch onderzoek is gebleken is dat de lift geen technische gebreken had en voldeed aan de veiligheidsvoorschriften; het Liftinstituut concludeerde dat het niet anders kan dan dat benadeelde in… Lees verder →

1
Rb: medisch voorlopig deskundigenbericht afgewezen omdat feitelijk omstandigheden nog niet vast staan
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Werkgeversaansprakelijkheid. Werkgever verzoekt om voorlopig deskundigenonderzoek door orthopeed en neuroloog na eerder – op verzoek van werknemer - gehouden voorlopig getuigenverhoor. Werkgever is door werknemer (stratenmaker) aansprakelijk gesteld voor rugklachten. Naar het oordeel van de kantonrechter is zo’n onderzoek eerst opportuun indien de aard van de werkzaamheden die werknemer in… Lees verder →

1
Rb: arts en het ziekenhuis niet aansprakelijk voor lekkende borstprothese
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Benadeelde stelt de behandelend arts, het ziekenhuis en de fabrikant aansprakelijk voor de schade als gevolg van een lekkende borstprothese in 2004. 1. De rechtbank oordeelt dat voldoende vast staat dat de arts en het ziekenhuis de door benadeelde gestelde klachten als mogelijke gevolgen van een scheurend implantaat niet kenden… Lees verder →

1
Rb: vaststelling verlies arbeidsvermogen na staking restaurant met en zonder ongeval
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:7313

Whiplash. Vonnis na deskundigenbericht door arbeidsdeskundige en bedrijfseconoom. 1. Bezwaren van benadeelde tegen rapport arbeidsdeskundige afgewezen. 2. Feit dat verzekeraar geen arbeidsdeskundige begeleiding heeft aangeboden aan benadeelde is niet onrechtmatig. 3. Verlies van arbeidsvermogen. Uitgangspunt –na het rapport van de bedrijfseconoom - dat zij ook zonder ongeval het restaurant dat… Lees verder →

1
Rb: jongen ondanks vrijspraak (groeps)aansprakelijk voor aanwezigheid bij mishandeling
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2013:8903

Benadeelde wordt mishandeld door gedaagde sub 1, die hiervoor door politierechter strafrechtelijk wordt veroordeeld; gedaagde sub 2 is hierbij aanwezig, maar wordt vrijgesproken. Benadeelde spreekt beiden aan o.g.v. groepsaansprakelijkheid (art 6:166 BW); hij vordert verklaring voor recht dat gedaagden jegens hem onrechtmatig hebben gehandeld en dat zij ieder aansprakelijk zijn… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots