Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: geen causaal verband te brede bierfiets en aanrijding met trein
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:5300

De toedracht is niet volledig duidelijk. Het recht kent geen algemene regels op grond waarvan een verhuurder risico-aansprakelijk is voor schade die met verhuurde zaken wordt veroorzaakt. De enkele omstandigheid dat Partybike een bierfiets verhuurt, waarop alcohol gedronken kan worden, is niet zonder meer onrechtmatig jegens NS. Het blijft de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (kort geding): vordering tot aanvullend voorschot afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ongepubliceerd

Eiser is aangereden en heeft sinds het ongeval pijnklachten van de nek/schoudergordel, uitstralend naar de rechterarm. Hierdoor heeft hij zijn professionele carrière als Thai-bokser niet kunnen voortzetten, waardoor zijn inkomen volledig is weggevallen. Eiser vordert een aanvullend voorschot van € 25.000. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Of de bodemrechter… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: organisator outdoor event aansprakelijk voor letsel op springkussen, 50% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:4483

Eiser breekt rugwervels tijdens Outdoor Event letsel op, als hij van 9 meter hoge toren springt op deels leeggelopen springkussen. 1. De rechtbank acht de organisator aansprakelijkheid o.g.v. art 6:173 en art 6:162 BW. 2. De rechtbank oordeelt dat sprake is van 50% eigen schuld; geen billijkheidscorrectie. Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: bij verlies arbeidsvermogen uitgaan van netto gemaakte onkostenvergoedingen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:1599

Arbeidsongeval. Aan de orde is de vraag hoe bij de begroting van het verlies verdienvermogen moet worden omgegaan met onbelaste onkostenvergoedingen waar geen daadwerkelijke kosten tegenover staan. In de hypothetische situatie zonder ongeval moet rekening worden gehouden met genetteerde onkostenvergoedingen na aftrek van de werkelijk gemaakte kosten. Geen grond om… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Sporthogeschool aansprakelijk voor val van klimmuur buiten lesuren, 60% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6934

Benadeelde, tweedejaars student aan Sporthogeschool, valt tijdens oefening ter voorbereiding op de eindtoets van klimmuur 14 meter naar beneden en loopt zwaar letsel op. Tussen partijen staat vast dat het klimongeval niet tijdens lesuren en niet gedurende de stage van benadeelde heeft plaatsgevonden. 1.De rechtbank is van oordeel dat op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gestelde beperkingen door whiplash en arbeidsongeschikt niet vastgesteld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Whiplash. Benadeelde legt aan haar vordering ten grondslag dat zij aan het ongeval blijvend letsel heeft overgehouden, waardoor zij blijvend volledig arbeidsongeschikt is en niet in staat is zelf alle huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. 1. De rechtbank neemt de conclusie van de expertiserend arts over en stelt vast dat benadeelde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school aansprakelijk wegens schending zorgplicht t.a.v. leerling met dyslexie
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:592

Het geschil draait om de vraag of de leerling op de middelbare school adequaat onderwijs heeft gehad, rekening houdend met de bij hem al op de basisschool vastgestelde dyslexie. 1. De rechtbank verwijst ten aanzien van de zorgplicht naar het arrest van Hof Arnhem-Leeuwarden van 21 november 2017; naar het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: reflexwerking art. 185 WVW, slingerende fietser levert geen overmacht op voor inhalende scooter
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:425

Verzoekster haalt op haar scooter een fietser (verweerder) in; zij komt hierbij ten val. Zij stelt de fietser aansprakelijk. 1. De rechtbank stelt voorop dat het geschil moet worden beoordeeld aan de hand van art 185 WVW en de reflexwerking. 2. De rechtbank gaat er op basis van getuigenverklaringen vanuit… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: exploitant zwembad aansprakelijk voor uitglijden over te gladde vloer, als toedracht komt vast te staan.
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6554

Eiseres stelt te zijn uitgegleden over een door vocht glad geworden vloer op een hellingbaan (voor o.a. rolstoelen) in het horecagedeelte van een zwembad. De rechtbank oordeelt dat de toedracht van de val niet vaststaat en draagt eiseres bewijs op van haar stelling dat de vloer nat was toen zij… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: (overleden) vader aansprakelijk ex art 6:174 BW voor val dochter door verrot dak, 60% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6446

Vrouw verricht werkzaamheden op het dak van schuur van haar vader en valt door een door verrotting zwak geworden deel van het dak. Zij spreekt haar twee zussen aan als (mede-)erfgenamen van haar inmiddels overleden vader. 1. De rechtbank oordeelt de vader als bezitter van de opstal aansprakelijk is op… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruikt ongeschikte PIP-implantaten
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6091

Eiseres heeft in 1984 een borstvergrotingsingreep door middel van PIP-implantaten ondergaan bij het aansprakelijk gestelde ziekenhuis. De ongeschiktheid van de PIP-implantaten staat vast. PIP heeft fraude gepleegd met de vulling van de implantaten. De hoofdregel van artikel 6:77 BW houdt in dat de door het gebruik van een ongeschikte hulpzaak… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling tussen mountainbikes, gedaagde mag noodweer bewijzen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:6040

Partijen zijn op paaszondag op hun mountainbikes het bos in gegaan voor een fietstocht. Zij zijn elkaar tegengekomen, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een fysieke confrontatie tussen eiser en gedaagden. Partijen zijn het niet eens over wat er precies is gebeurd - wie agressor was en wie slachtoffer - en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplashklachten onvoldoende onderbouwd, mede gezien pre-existente klachten, BGK en kosten deelgeschil afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:4869

Ongeval 2008, whiplash, eerdere (whiplash)klachten in 2000. 1. Naar het oordeel van de rechtbank heeft benadeelde onvoldoende gesteld om te kunnen aannemen dat sprake is van een consistent, consequent en samenhangend patroon van klachten. Het door benadeelde overgelegde huisartsenjournaal loopt maar tot 2013. Daarnaast valt op dat benadeelde pas 10… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: onduidelijkheid over overdracht vordering, eiser niet-ontvankelijk in letselzaak
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:2630

In eerder tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat duidelijkheid geboden is over de vraag aan wie de door eiser ingestelde vordering toekomt: aan eiser of aan de Stichting Nagedachtenis X. De rechtbank gaat er op basis van de overgelegde stukken vanuit dat eiser zijn vordering aan de Stichting heeft overgedragen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: kop-staart botsing vrachtwagens na inhaalmanoeuvre, voorste vrachtwagen niet geslaagd in bewijs
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:4508

Vrachtwagen, verzekerd bij gedaagde (DAF), rijdt achterop de vrachtwagen van eiseres (MAN). Door gedaagde wordt gesteld dat eiser de DAF eerst heeft ingehaald en vervolgens voor haar is ingevoegd en bovenop de rem is gaan staan. De kantonrechter heeft eiseres in de gelegenheid gesteld te bewijzen de bestuurder van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: kartbaan aansprakelijk voor ongeval, 50% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:2753

Tijdens het vrij rijden is een deelnemer (20 jaar, onervaren karter) met zijn kart van de baan geraakt en bij het weer oprijden van de baan aangereden door eiseres (bijna 15 jaar, ervaren kartster), die daarbij letselschade opliep. 1. De rechtbank past de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel uit de sport- en speljurisprudentie… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (kort geding): letsel door vallende wand, vordering jegens werkgever afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Uitzendkracht loopt ernstig letsel op als bij het verplaatsen van een losse wand een wanddeel (339 kg) op hem valt. Hij stelt de materiele werkgever aansprakelijk. De kantonrechter oordeelt dat, gezien de diverse getuigenverklaringen het geenszins uitgesloten is dat de werkgever er in een bodemprocedure in zal slagen aan te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: sport-en spel, duw na afloop van partijtje ijsvoetbal onrechtmatig
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:1518

Verzoeker en verweerder spelen tijdens uitje met het voetbalteam waarin zij beiden zitten een partijtje ijsvoetbal. Na het eindsignaal van de wedstrijd, als verzoeker zijn beschermende pak al heeft uitgetrokken, geeft verweerder hem opzettelijk een duw, waardoor verzoeker valt en letsel oploopt. 1. De rechtbank is van oordeelt dat sprake… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om prejudiciële vraag aan Hoge Raad over PIP-implantaten afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:42

Benadeelde heeft het ziekenhuis aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft opgelopen door PIP-implantaten. Zij wil een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad voorleggen, nl.: ‘Kan de zorgverlener (in casu het ziekenhuis) aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van gebrekkige hulpzaken?’ De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: aansprakelijkheidsvraag sprong psychiatrische patiënt niet geschikt voor deelgeschil
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:1280

Psychiatrische patiënt op gesloten afdeling springt van balkon en loopt dwarslaesie op. Hij stelt de inrichting aansprakelijk.1. De rechtbank verwerpt het verweer dat nu geen buitengerechtelijke onderhandelingen hebben plaatsgevonden reeds daarom niet is voldaan aan de voorwaarden voor het instellen van een deelgeschilprocedure. Gelet op de opstelling van de verzekeraar,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: omvang schade staat niet vast, aanvullend voorschot op BGK en kosten deelgeschil afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:923

Medische fout kaakchirurg (3 tanden getrokken die moesten blijven staan). Verzoekster vraagt om aanvullend voorschot van € 11.387,- ter zake van BGK (door verzekeraar is reeds € 6.000,- a € 7.000,- betaald aan BGK). 1. De rechtbank wijst het verzoek af. Om de vraag te kunnen beantwoorden of het uitblijven… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen causaal verband bevalling en bekkeninstabiliteit, kosten deelgeschil gematigd
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:5487

Verzoekster heeft na haar bevalling last van ernstige lichamelijke klachten als gevolg van bekkeninstabiliteit. 1. Zij stelt dat het ziekenhuis bij de behandeling daarvan op drie punten onzorgvuldig heeft gehandeld en dat zij als gevolg daarvan thans grotendeels rolstoel-gebonden is. Partijen hebben een gezamenlijke expertise laten uitvoeren. Op grond van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash, verlies van arbeidsvermogen personal shopper afgewezen, nu andere mogelijkheden om inkomen te verwerven mogelijk zijn
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Whiplash, ongeval 2008, destijds 20-jarige vrouw vordert € 187.297,- wegens verlies van arbeidsvermogen; door verzekeraar is € 150.000,- betaald. De rechtbank overweegt dat de stelling van benadeelde dat zij haar verdiencapaciteit thans niet volledig kan benutten, lijkt te zijn gebaseerd op de omstandigheid dat zij niet in staat is een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verklaring voor recht over overwerk en voorschot op BGK afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:3870

Benadeelde vraagt in deelgeschil na voorlopig getuigenverhoor o.a. een verklaring voor recht dat hij voor het ongeval zwart overwerk verrichtte en vergoeding hiervan. De kantonrechter wijst het verzoek af. De stelling van benadeelde dat hij structureel overwerk verrichtte kan niet als vaststaand worden aangenomen, nu deze gemotiveerd wordt betwist. Er… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots