Jurisprudentie
Rb: deelgschilprodeure leent zich niet voor nadere bewijslevering verkeersongeval, verzoek en kosten afgewezen
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Oost-Brabant

Verkeersongeval op rotonde. Partijen verschillen van mening over de exacte toedracht. 1. De rechtbank kan aan de hand van de door verzoeker ter zitting getoonde foto's op zijn telefoon en de door verweerders getoonde video van kort na de aanrijding niet vaststellen welke versie van de feitelijke toedracht de juiste… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (straf): GGZ vrijgesproken na overlijden psychiatrisch patiënte
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2019:2829

De rechtbank spreekt de Stichting GGZ Eindhoven en de Kempen (GGzE) vrij van dood door schuld van een 29-jarige schizofreniepatiënten. De patiënte was in 2013 vrijwillig opgenomen om onder medisch toezicht te worden ingesteld op antipsychoticum. Ze overleed een maand later in de instelling. De rechtbank stelt vast dat er… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, kort geding: Wijst voorschot toe, handhaaft beslagen, mediation niet afdwingbaar
 • Kort Geding, Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:6245

In deelgeschil is geoordeeld dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de val waarbij eiser een partiële dwarslaesie opliep. Hij is volledig a.o. Gedaagde 1 is niet verzekerd en gedaagde 2 is dekking ontzegd door de AVP-verzekeraar. Eiser becijfert de schade op ongeveer 1,5 mio. Eiser heeft diverse executoriale beslagen gelegd… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: geen causaal verband te brede bierfiets en aanrijding met trein
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:5300

De toedracht is niet volledig duidelijk. Het recht kent geen algemene regels op grond waarvan een verhuurder risico-aansprakelijk is voor schade die met verhuurde zaken wordt veroorzaakt. De enkele omstandigheid dat Partybike een bierfiets verhuurt, waarop alcohol gedronken kan worden, is niet zonder meer onrechtmatig jegens NS. Het blijft de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (kort geding): vordering tot aanvullend voorschot afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ongepubliceerd

Eiser is aangereden en heeft sinds het ongeval pijnklachten van de nek/schoudergordel, uitstralend naar de rechterarm. Hierdoor heeft hij zijn professionele carrière als Thai-bokser niet kunnen voortzetten, waardoor zijn inkomen volledig is weggevallen. Eiser vordert een aanvullend voorschot van € 25.000. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. Of de bodemrechter… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: toedracht arbeidsongeval onduidelijk, zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2015:2746

Werknemer loopt letsel op bij het transporteren van postpakketten op een rolcontainer en vraagt verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is. De kantonrechter oordeelt dat ten tijde van de mondelinge behandeling de toedracht onvoldoende vast is komen te staan. Alle genoemde feitelijke geschilpunten tussen partijen (t.a.v. de toedracht van het… Lees verder →

1
Rb: art 185 WVW-zaak niet geschikt voor deelgeschilprocedure vanwege nadere bewijslevering
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5188

Reflexwerking art 185 WVW. 19-jarige automobiliste rijdt voetganger aan, die hierdoor overlijdt. Automobiliste stelt de AVP-verzekeraar van de voetganger aansprakelijk voor de door haar geleden (psychische) schade. De rechtbank oordeelt dat op basis van de eigen stellingen van de automobiliste wel vast dat van overmacht geen sprake is geweest. Ook… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: Spaans recht van toepassing; deelgeschil niet geschikt om debat te voeren over omvang schade
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:5047

Ongeval in Spanje tussen Nederlandse en Belgische camper. De rechtbank acht de zaak geschikt voor deelgeschil, ook al zijn er meerdere geschilpunten. De rechtbank oordeelt dat het toepasselijke recht moet niet worden bepaald aan de hand van de Rome II-Verordening, maar aan de hand van het Haags Verkeersongevallenverdrag van 4… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bij bepaling smartengeld rekening houden met discussie in juridische wetenschap over verhoging bedragen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:4093

Benadeelde verzoekt om het smartengeld na fout bij galblaasoperatie vast te stellen op € 25.000,-; benadeelde is 14 maanden a.o. geweest, blijvende klachten zijn: pijnaanvallen in buik, conditieverlies en littekenproblematiek. Verzekeraar acht smartengeldvergoeding van € 11.250,- (zonder voorbehoud) passend. 1. De rechtbank is van oordeel dat het enkel aansluiten bij… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bewoonster huis niet aansprakelijk voor letsel brandweerman door ontploffende gasflessen
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:721

Benadeelde, hoofd brandwacht bij de vrijwillige brandweer, verliest zijn been als bij bluswerkzaamheden in een schuurtje bij een huis gasflessen exploderen. Hij verzoekt om verklaring voor recht dat de bewoonster van het huis aansprakelijk is, omdat zij onrechtmatig heeft gehandeld door ontkennend te antwoorden op vragen van de brandweer omtrent… Lees verder →

1
Rb: geen beroepsfout advocaat door 50% te adviseren in 185 WVW-zaak
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:1111

Benadeelde heeft zeer zwaar letsel opgelopen, als hij als voetganger ’s nachts na cafébezoek wordt aangereden op donkere provinciale weg. Benadeelde stelt dat advocaat beroepsfout heeft gemaakt door hem te adviseren om akkoord te gaan met vergoeding van 50% van zijn schade. De rechtbank oordeelt dat de advocaat geen beroepsfout… Lees verder →

1
Rb: whiplashklachten leiden niet tot beperkingen, geen verlies van arbeidsvermogen
 • Rechtbank Oost-Brabant

Whiplash. Ongeval 2000; redactiesecretaris; na ongeval volledige WIA-uitkering. Eindvonnis na deskundigenbericht door arbeidsdeskundige (op basis van belastbaarheidsprofiel). De rechtbank verwerpt de bezwaren van benadeelde tegen het deskundigenbericht. De rechtbank verwerpt eveneens het verweer dat de klachten onmiskenbaar bij het postwhiplashsyndroom horen en het daarom zeer plausibel is dat haar klachten… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bezitter paard aansprakelijk ex art 179 BW, geen bedrijfsmatig gebruik ex art 6:181 BW
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:868

Benadeelde stelt gedaagde als bezitter/eigenaar van paard aansprakelijk ex art 6:179 BW voor knieletsel door trap van het paard. Gedaagde stelt dat zij niet aansprakelijk is als bezitter, nu het paard bedrijfsmatig werd gebruikt door benadeelde. Gedurende de periode dat het paard gestald stond bij de manege, heeft benadeelde gedaagde… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bezitter paard aansprakelijk ex art 179 BW, geen bedrijfsmatig gebruik ex art 6:181 BW
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:868

Benadeelde stelt gedaagde als bezitter/eigenaar van paard aansprakelijk ex art 6:179 BW voor knieletsel door trap van het paard. Gedaagde stelt dat zij niet aansprakelijk is als bezitter, nu het paard bedrijfsmatig werd gebruikt door benadeelde. Gedurende de periode dat het paard gestald stond bij de manege, heeft benadeelde gedaagde… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: toedracht ongeval is niet komen vast te staan na voorlopig getuigenverhoor
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:719

Deelgeschil na eerder voorlopig getuigenverhoor. Fietser stelt dat zij ten val is gekomen doordat bestuurder van geparkeerde bedrijfsbus het portier ineens opendeed, terwijl zij passeerde. Verzekeraar van de bus stelt dat zij zelf tegen de spiegel van de bedrijfsbus gereden. De rechtbank weegt de verschillende getuigenverklaringen en komt tot het… Lees verder →

1
Rb: champignonkwekerij aansprakelijk art 7:658 lid 4 voor letsel Poolse uitzendkracht
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:611

Vrijwaringzaak. Uitzendkracht van Pools uitzendbureau loopt letsel op bij het plukken van champignons op een pluklorrie bij het inlenend bedrijf. De kantonrechter oordeelt dat art. 7:658 lid 4 BW van toepassing is; het plukken van champignons is een werkzaamheid in het kader van het bedrijf van de champignonkwekerij. Dat de… Lees verder →

1
Rb: supermarkt aansprakelijk voor val over natte mat bij ingang
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:341

Bezoeker van een supermarkt glijdt bij de ingang van de winkel uit doordat de (door regen kletsnat geworden) droogloopmat onder zijn voet wegglijdt. De rechtbank overweegt dat niet elke gevaarzetting een onrechtmatig handelen oplevert. Dat het bij regenachtig weer nat wordt bij de ingang van de winkel is niet te… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: informed consent, arts behoefde niet te waarschuwen voor risico complicatie
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2013:7185

Bij operatie tot verwijdering van de lymfeklieren is de nervus accessorius (hersenzenuw) van benadeelde beschadigd. Vast staat dat benadeelde niet is gewezen op het risico van beschadiging. Het Centraal Tuchtcollege oordeelde dat nu bij 3 tot 7% van operatieve ingrepen een beschadiging van de nervus accessorius is optreedt er niet… Lees verder →

1
Rb: uurtarief deskundige in deskundigenonderzoek gematigd van € 350,- tot € 200,-
 • Rechtbank Oost-Brabant

Kosten voorlopig deskundigenbericht. 1. De rechtbank oordeelt dat de kosten van het deskundigenonderzoek voorshands moeten worden gedragen door de partij die om het verzoek verzoekt. Benadeelde had zich op het standpunt gesteld dat partijen ieder de helft dienden te vergoeden. 2. De rechtbank matigt het door de deskundige gedeclareerde bedrag… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: Sport- en spelsituatie: onbesuisd gedrag op waterglijbaan onrechtmatig
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2013:6750

Vijf vrienden gaan gezamenlijk van een hoge vierbaans-waterglijbaan in Turkije. Voor verzoeker is geen baan vrij; hij kiest dezelfde baan als benadeelde en glijdt achter hem aan. Zij komen met elkaar in botsing, waardoor benadeelde hoge dwarslaesie oploopt. Verzoeker en verzekeraar vragen verklaring voor recht dat zij niet aansprakelijk zijn;… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: meerijden met dronken bestuurder, zonder gordel: 40% eigen schuld; voorschot afgewezen
 • Rechtbank Oost-Brabant

Benadeelde loopt als passagier in auto zwaar letsel op bij eenzijdig ongeval. Bestuurder had 1,8 promille alcohol in bloed en is hiervoor veroordeeld. 1. De rechtbank komt tot het oordeel oordeelt dat benadeelde in de auto is gestapt, wetende dat hij alcohol had gebruikt. Gelet op het hoge alcoholpercentage moet… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey