Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: school niet tekortgeschoten in zorgplicht en niet aansprakelijk voor tandletsel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3678

Op schoolplein van basisschool heeft incident plaatsgevonden waarbij leerling tandletsel heeft opgelopen. De kantonrechter overweegt dat, zelfs als de leerling is geslagen door een andere leerling, de school niet is tekortgeschoten in het toezicht en er geen sprake is van onzorgvuldig handelen van de school. De school heeft gesteld dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor letsel tijdens jubileumfeest
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3387

Werknemer struikelt na afloop van jubileumfeest van werkgever op parkeerplaats, waar glas, puin en afval ligt en loopt blijvend letsel op. 1. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk ex art 7:658 BW. Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden moet een voldoende nauw verband bestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Recreatie Midden-Nederland niet aansprakelijk voor verdrinking 14-jarige jongen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3479, NL17.12688

14-jarige jongen zonder zwemdiploma verdrinkt in deel van de Maarsseveense Plassen. Zijn ouders stellen Recreatie Midden-Nederland aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een onveilige situatie of dat de organisatie anders of beter had moeten waarschuwen. Er is bebording op het land en belijning in het water.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure niet bedoeld om volledig geschil voor te leggen, kosten afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:3172

Ongeval met terreinauto tijdens evenement op strand Katwijk. Benadeelde vraagt verklaring voor recht dat verzekeraar van terreinauto aansprakelijk is. 1. Verzoek afgewezen. De toedracht van het incident is niet komen vast te staan. Deelgeschil is niet bedoeld om in feite het volledige geschil aan de rechtbank voor te leggen. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitblijven herstel is niet toe te rekenen aan benadeelde, rekenrente 3% (6% en 3%)
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:1907

Benadeelde loopt zwaar letsel bij ongeval. 1. Predispositie. De rechtbank oordeelt dat het uitblijven van herstel niet is toe te rekenen aan benadeelde,, geen beperking van de looptijd. 2. Smartengeld: fracturen rib, borstbeen, pols, scheuring ooglid verwonding gezicht en pijnsyndroom, volledig arbeidsongeschikt: € 20.000,- (gevorderd € 40.000,-. 3. Verlies van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb (in kort geding): voorschot van € 250,000,- in letselzaak afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:2068

Medische fout t.a.v. postoperatieve behandeling na implantatie knieprothese. Eiser vordert in kort geding een voorschot van € 250,000,- op de schadevergoeding. 1. De voorzieningenrecht wijst de vordering af. De bezwaren van het ziekenhuis tegen de letselschadeberekening kunnen naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet op voorhand als onredelijk terzijde worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onvoldoende informatie vóór en na ongeval te beoordelen, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:5839

Benadeelde (trappensteller van beroep) heeft ernstig letsel opgelopen bij ongeval in 2009. Enkele dagen na het ongeval liep zijn arbeidscontract af. Vanaf 2015 werk hij als operator bij 3D-printbedrijf. Benadeelde vordert schade wegens verlies van arbeidsvermogen, omdat de. functies die hij nu kan vervullen minder betalen dan de functie van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Staat aansprakelijk voor ongeval op snelweg tijdens wegwerkzaamheden
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7785

Eenzijdig ongeval tijdens wegwerkzaamheden op snelweg. 1. De rechtbank oordeelt dat de ten tijde van de wegwerkzaamheden niet voldeed aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Er was sprake van een onduidelijke, dus gevaarlijke verkeerssituatie doordat de in het kader van die werkzaamheden aangebrachte gele markering onvoldoende onderscheidend was… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: shockschade afgewezen, uitgangspunten overlijdensschade, rekenrente 3% vanwege lange looptijd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Overlijdensschade. Overledene is over muurtje gestruikeld en enkele meters naar beneden gevallen. 1. Shockschade afgewezen, omdat niet is voldaan aan de confrontatie eis. Van belang is dat eiseres de dag vóórdat zij overledene in het mortuarium zag al te horen had gekregen dat hij was overleden. Tevens speelt de ernst… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: arbeidsongeschiktheid vanwege ernstige depressie niet toegerekend aan ongeval
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:1109

Achterop-aanrijding 2005, whiplash, medevennoot v.o.f. in bemiddeling onroerend goed. Causaal verband tussen depressie en ongeval? 1. De rechtbank overweegt dat de ruime toerekening (Hoge Raad 2001) onverlet laat dat de bewijslast van het causaal verband tussen het ongeval en de gestelde schade op eiser rust. 2. De rechtbank acht het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: belangenbehartiger aansprakelijk voor schade door te beperkt voorbehoud in vaststellingsovereenkomst
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7784

Destijds 11 jarige jongen heeft in 2002 elleboogletsel opgelopen bij gymles. In 2010 is de schade geregeld in vaststellingsovereenkomst met voorbehoud m.b.t. het eventueel operatief corrigeren het ellebooggewricht binnen 5 jaar. Naar het oordeel van de rechtbank had, gelet op het functieverlies, het voorbehoud ook moeten zien op eventuele toekomstige… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toetsing aan PIV-staffel bij bevoorschotting BGK is redelijk
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Acht eisers vorderen in een gezamenlijke procedure BGK van verzekeraar; door verzekeraar is in deze zaken wel bevoorschot t.a.v. de BGK. De kantonrechter stelt vast dat bij eisers 1 t/m 7 de hoogte van de schadevergoeding nog niet is vastgesteld. Niet in geschil is dat nog geen definitieve redelijkheidstoets kan… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: school niet aansprakelijk voor val tijdens gymles
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:774

Leerling loopt tijdens gymles hersenschudding op, als hij op een trapezoïde klimt en achterover valt. 1. De rechtbank stelt voorop dat de bijzondere zorgplicht van scholen niet inhoudt dat leerlingen moeten worden behoed voor ieder mogelijk risico. Buiten het algemene valrisico – als je ergens op klimt, kun je daar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: smartengeld voor evenwichtsproblemen na medische fout: € 65.000,-
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6761

Namens het ziekenhuis is aansprakelijkheid erkend voor het feit dat onvoldoende rekening is gehouden met de bijwerkingen van Gentamicine. Benadeelde heeft ernstige evenwichtsproblemen als gevolg van de beroepsfout. Verzoeker verzoekt om smartengeld van € 100.000,-.1. De rechtbank begroot het smartengeld op € 65.000,-. Voor de rechtbank speelt hierbij een rol… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen causaal verband tussen delay en amputatie, kosten deelgeschil onredelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6760

Tussen partijen staat vast dat de arts een beroepsfout heeft gemaakt, door later dan nodig de juiste diagnose te stellen, waardoor de bypassoperatie later plaats vond. In dit deelgeschil gaat het specifiek om de schade ten gevolge van de amputaties van de tenen van verzoeker. De rechtbank oordeelt op basis… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: hoofdaannemer en onderaannemer hoofdelijk aansprakelijk ex art 7:658 lid 4 voor bedrijfsongeval zzp-er
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:538

ZZP-er, werkzaam als zelfstandig metselaar, loopt letsel op als hij tijdens zijn werkzaamheden wordt een geraakt door een omvallende palletsteiger.1. Hoofdaannemer. Naar het oordeel van de rechtbank is voldaan aan het criterium voor toepasselijkheid van artikel 7:658 lid 4 dat eiser voor zijn veiligheid mede afhankelijk was van de hoofdaannemer.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: niet dragen van gordel vergroot risico, 25% eigen schuld
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6762

Verzoeker stelt dat verzekeraar ten onrechte een gordelkorting van 25% hanteert, omdat niet vaststaat of het niet dragen van de gordel van invloed is geweest op het letsel. De rechtbank overweegt dat het dragen van autogordels wettelijk verplicht is gesteld, omdat vast staat dat een autogordel de kans op ernstig… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: beperkingen onvoldoende aannemelijk, vanwege onderpresteren en onvoldoende gegevens
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Ongeval 2003. Benadeelde verzoekt de rechtbank voor recht te verklaren dat verhouden zal zijn tot vergoeding van het verlies verdienvermogen (€ 756.649,-). 1. De rechtbank oordeelt dat het op grond van de expertises die zijn verricht voldoende aannemelijk is dat er beperkingen zijn die door het ongeval zijn veroorzaakt. Dit… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eigenaar winkelcentrum en aannemer aansprakelijk voor val over bouwplaat
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6770

Benadeelde komt ten val in winkelcentrum over opstaande rand van circa 1,8 centimeter van een van de houten bouwplaten die in verband met werkzaamheden waren neergelegd. Zij stelt de eigenaar van het winkelcentrum en de aannemer aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat gedaagden overweegt dat gedaagden een gevaarlijke situatie in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: fietsongeval door plotseling oversteken voetganger? Bewijs toedracht niet geleverd
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

Fietser loopt partiele dwarslaesie op bij fietsongeval. Hij stelt dat voetganger onzorgvuldig heeft gehandeld door plotseling van achter geparkeerd staande auto is overgestoken. 1. De rechtbank overweegt dat benadeelde de door hem geschetste toedracht dient te bewijzen. De door hemzelf afgelegde verklaring legt onvoldoende gewist in de schaal. Vordering afgewezen.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: nieuw voorlopig deskundigenbericht na gezamenlijke expertise in strijd met procesorde
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:48

Op gezamenlijk verzoek van benadeelde en het ziekenhuis is een expertise verricht door een traumachirurg. Het ziekenhuis wil nu nader onderzoeken in hoeverre er klachten en beperkingen zouden zijn geweest indien het medisch onzorgvuldig handelen wordt weggedacht en verzoekt om een voorlopig deskundigenbericht. De rechtbank overweegt dat de totstandkoming van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bewijs PTSS na klappen bij ophalen kind bij ex
 • Hof Den Haag, Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:4004

Bij het ophalen van het kind na eerdere echtscheiding vielen tussen man en vrouw klappen. De vrouw legde aan haar vordering in eerste aanleg ten grondslag dat de man haar mishandelde door haar keel dicht te knijpen en twee maal in haar gezicht te slaan, waardoor zij korte tijd buiten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: lijdende rol van de rechter bij onderbouwing eis of verweer
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6253

De rechter mag niet zelf in de stukken gaan zoeken naar aanvullende informatie ter ondersteuning van de positie van een procespartij. “Het staat de rechter niet vrij zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eenzijdig ongeval ZZP-er, geen analoge toepassing verzekeringsplicht werkgever ex art. 7:611 BW
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6028

Bodemprocedure na deelgeschil. ZZP-er, loopt als bestuurder van de bedrijfsauto van de inlener ernstig letsel op bij een eenzijdig ongeval. De rechtbank verwerpt het betoog dat art. 7:611 BW analoog moet worden toegepast. De rechtbank overweegt hierbij dat een wezenlijk onderscheid tussen artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW is… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots