Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vacatures

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Mislukte besnijdenis, gedeeltelijke penisamputatie bij 2-jarige, smartengeld € 110.000
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:5461

Bij verzoeker is toen hij ruim twee jaar oud was een besnijdenis verricht door een huisarts, onder verantwoordelijkheid van een uroloog. De ingreep is niet goed verlopen. Zijn penis moest gedeeltelijk worden geamputeerd. In totaal heeft hij tot op heden dertien operatieve ingrepen ondergaan. De penisreconstructie is nog niet afgerond.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: Te veel onduidelijkheid over “flying tackle” voor deelgeschil
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:5702

Bij voetballen liep verzoeker ernstig letsel op. De scheidsrechter gaf verweerder een rode kaart. Van belang is dat het gaat om een sport- en spelsituatie, waarin het handelen minder snel als onrechtmatig wordt aangemerkt. Tijdens de duels vinden onvermijdelijk acties plaats die gevaarlijk, slecht gecoördineerd, verkeerd getimed of ondoordacht zijn.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Na deskundigenbericht alleen causaliteit nekklachten aangenomen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2018:5184

Gedaagde reed achterop de stilstaande auto van eiser. Geen al te hoge eisen mogen bij whiplashklachten worden gesteld. De rechtbank volgt de deskundige. Deze neuroloog acht een whiplash trauma aannemelijk. De nekklachten zijn enkele malen gedocumenteerd. De lage rugklachten passen het meest bij aspecifieke rugklachten. Een causale relatie met het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende bewijs PTSS na klappen bij ophalen kind bij ex
 • Hof Den Haag, Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:GHDHA:2017:4004

Bij het ophalen van het kind na eerdere echtscheiding vielen tussen man en vrouw klappen. De vrouw legde aan haar vordering in eerste aanleg ten grondslag dat de man haar mishandelde door haar keel dicht te knijpen en twee maal in haar gezicht te slaan, waardoor zij korte tijd buiten… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: lijdende rol van de rechter bij onderbouwing eis of verweer
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6253

De rechter mag niet zelf in de stukken gaan zoeken naar aanvullende informatie ter ondersteuning van de positie van een procespartij. “Het staat de rechter niet vrij zijn beslissing te baseren op rechtsgronden of verweren die weliswaar zouden kunnen worden afgeleid uit in het geding gebleken feiten en omstandigheden, maar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: niet onrechtmatig noch disproportioneel gehandeld door agenten
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7736

Het breken van de arm van een ander is in beginsel onrechtmatig. De feiten en omstandigheden van het concrete geval kunnen dit echter anders maken. De verklaringen van agenten zijn in lijn met de direct na de aanhouding, opgemaakte processen-verbaal van bevindingen, die uitgebreid de feiten en omstandigheden rond de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: school niet nalatig in toezicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3230

Aan het einde van een dagje pretpark wil benadeelde een meisje dat door anderen belaagd wordt te helpen. Hij wordt geschopt en geslagen. De school voor kinderen met gedragsproblemen schond geen zorgvuldigheidsnorm door niet in te grijpen toen zij er achter kwam dat twee leerlingen voor het afgesproken tijdstip al… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen ruimte voor uitgebreide bewijslevering, kosten zijn niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:7598

In het kader van een deelgeschilprocedure kan een verzoek tot het bepalen van een voorschot worden gedaan. Niet te zware eisen moeten worden gesteld aan de voorwaarde van een deelgeschil dat de verzochte beslissing een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Geen ruimte bestaat voor uitgebreide bewijslevering.… Lees verder →

1
Rb: gedaagden aansprakelijk voor seksueel misbruik van minderjarigen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:2738

Eisers (destijds 13 en 14 jaar) stellen gedaagden (destijds 44 en 50 jaar) aansprakelijk voor het jarenlang seksueel misbruik vanaf 1991/1992. De rechtbank acht gedaagden aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat eisers destijds ouder dan 16 jaar waren op het moment dat het… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: psychiatrische klachten na whiplash ongevalsgevolg; adequate behandeling o.g.v. schadebeperkingsplicht
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7324

Whiplash, ongeval 2004 (toen) 35-jarige man, somatische en psychiatrische klachten. Causaal verband met ongeval? 1. De rechtbank concludeert op basis van de rapportages van de deskundigen rechtbank dat sprake is van causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Uit het rapport van neuroloog volgt dat hoewel de somatisatie stoornis… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: voorschot op BGK toegewezen, bestede tijd en uurtarief € 240,- redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:7325

Benadeelde verzoekt een aanvullend voorschot van € 11.945,48 op de BGK. Letsel benadeelde: hielbeen-, heup- en dijbeenhalsfractuur, ribfacturen, geperforeerde long; ongeval 2011, nog geen medische eindtoestand. Aanvankelijk aansprakelijkheid erkend voor 70%, later 100%. Op eerste BGK-factuur van € 23.376,44 is € 14.000,00 bevoorschot; op tweede factuur van € 6926,04 is… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: inschatting urenbeperking door verzekeringsarts niet bindend
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:6751

Benadeelde verzoekt de rechtbank te bepalen dat het in gezamenlijk overleg aangevraagde deskundigenrapport van de verzekeringsgeneeskundige tot uitgangspunt strekt in de verdere onderhandelingen en te bepalen dat benadeelde een urenbeperking van 10 uur per week heeft. De rechtbank stelt vast partijen het wel eens over de geformuleerde beperkingen, maar niet… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: bezitters paard aansprakelijk voor letsel benadeelde, geen eigen schuld
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:6750

Verzoekster is, toen zij hielp met het naar buiten brengen van paarden, ten val gekomen door een manoeuvre van het paard van verweerders. De rechtbank oordeelt dat verweerders aansprakelijk zijn ex art. 6:179 BW. Het beroep op eigen van verzoekster wordt verworpen. Niet gesteld of gebleken is dat verzoekster heeft… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val over ontbrekende stoeptegel
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:6749

Benadeelde komt ten val als zij in winkelcentrum met haar voet in gat van ontbrekende stoeptegel blijft haken en loopt letsel op. 1. De rechtbank overweegt dat niet van doorslaggevende betekenis of de stoeptegel al dan niet ontbrak. De rechtbank oordeelt op grond van door partijen overgelegd beeldmateriaal dat het… Lees verder →

1
Rb: asbest, beroep op verjaring niet in strijd met EVRM en niet onaanvaardbaar
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:5507

Werknemer is van 1956 tot 1970 in dienst geweest bij werkgever en daarbij blootgesteld aan asbest. In 2011 is mesothelioom vastgesteld; in 2013 heeft hij werkgever aansprakelijk gesteld en is hij overleden. Werkgever beroep zich op verjaring. 1. De kantonrechter oordeelt dat een beroep op verjaring niet in strijd is… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor uitglijden werkneemster op natte vloer
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:4759

Werkneemster, huishoudelijk medewerkster, glijdt uit over natte vloer en breekt pols. De kantonrechter is van oordeel dat werkgever door niet te (laten) waarschuwen voor het feit dat een vloer in haar pand glad kan zijn als gevolg van schoonmaakwerkzaamheden (dweilen), niet heeft voldaan aan de zorgplicht van art 7:658 BW.… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: deskundigenbericht te algemeen gesteld, causaal verband niet vastgesteld
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:4506

Medische fout bij hernia-operatie in 2008. Benadeelde is op verkeerd lumbaal niveau geopereerd en een dag later opnieuw geopereerd. 1. Benadeelde verzoekt onder meer om verlies arbeidsvermogen vast te stellen. Causaal verband klachten en fout? Op basis van een in gezamenlijke opdracht opgesteld deskundigenrapport kan de rechtbank het causaal verband… Lees verder →

1
Rb (in k.g.): Meldpunt misbruik Rooms-Katholieke Kerk moet langer open blijven
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:4604

Het meldpunt Misbruik RKK moet tot tenminste 1 mei 2015 open blijven, oordeelt de voorzieningenrechter. De bisschoppenconferentie besloot eerder het meldpunt per 1 juli 2014 te sluiten voor verjaarde zaken en zaken tegen overleden personen. Vijf vrouwen en het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik hebben in een kort geding gevraagd het indienen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: hypothetische situatie onvoldoende aannemelijk gemaakt; rekenrente lager dan 3% gezien economische omstandigheden
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ongepubliceerd

Meerdere verzoeken in één deelgeschil. 1. Benadeelde (uitzendkracht) verzoekt vergoeding verlies van arbeidsvermogen op basis van vaste aanstelling. De rechtbank overweegt dat geen hoge eisen mogen worden gesteld aan het bewijs van een hypothetische situatie, maar dat het standpunt wel voldoende aannemelijk moet zijn. Benadeelde heeft onvoldoende onderbouwd dat hij… Lees verder →

1
Rb: SVI, psychiatrisch onderzoek gelast ter beoordeling psychische gesteldheid i.v.m. opzetclausule
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:3699

Schadeverzekering Inzittenden, beroep op opzetclausule. Vrouw met psychiatrisch verleden, rijdt frontaal in op tegemoet komende auto. SVI-verzekeraar beroept zich op opzetuitsluiting. De rechtbank overweegt dat het begrip opzet twee aspecten omvat, namelijk weten en willen. Bij een aantasting van het vermogen van weten en/of het vermogen van willen door een… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: gestelde toedracht bedrijfsongeval onvoldoende betwist door werkgever
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:1826

Werknemer stelt dat hij tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden in een autoreparatiebedrijf met zijn voet in een rooster is gekomen en letsel heeft opgelopen. Niemand heeft het vermeende ongeval gezien. Op basis van de verklaring van werknemer zelf, de verklaringen van een collega en van zijn echtgenote, aan wie… Lees verder →

1
Rb: geen winterbanden, geen beroep op overmacht ex art 185 WVW
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:783

Aanrijding trein en taxi. Prorail stelt het taxibedrijf aansprakelijk ex art 185 WVW voor schade aan wegmeubilair. 1. De rechtbank oordeelt dat art 185 WVW ook van toepassing is bij schade aan zaken die niet toebehoren aan een bij het verkeersongeval betrokken partij. 2. Beroep op overmacht afgewezen; de aanrijding… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: ziekenhuis wel aansprakelijk voor geboorte eerste kind, maar niet voor tweede kind na mislukte sterilisatie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:784

(Bij de eerder plaatsing van het vonnis stond een onjuiste samenvatting; daarom nogmaals.) Benadeelde raakt na mislukte sterilisatie nog twee maal zwanger van haar zesde en zevende kind. De aansprakelijkheid voor de eerste zwangerschap is erkend. 1. Geschil leent zich voor deelgeschilprocedure. Het niet adequaat uitvoeren van de op geboortebeperking… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots