Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: medische aansprakelijkheid, causaal tussen schade en tekortkoming onvoldoende gesteld
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8504

Eiser is vanwege plasklachten in 2006 door huisarts doorverwezen naar polikliniek urologie van het ziekenhuis. Eiser heeft vernauwing in de urinebuis opgelopen. 1. Omkeringsregel niet van toepassing. 2. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, omdat ten aanzien van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval twee fietsers op onoverzichtelijk fietspad, voorrangsplichtige fietser niet aansprakelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:8584

Ongeval tussen twee fietsers. De rechtbank oordeelt dat, nu eiser niet zichtbaar was voor gedaagde toen hij het fietspad opdraaide, daarmee vast staat dat gedaagde niet in strijd heeft gehandeld met art. Gedaagde mocht het fietspad opdraaien. Eiser daarentegen heeft in strijd gehandeld met art. 19 RVV (voertuig tot stilstand… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: verzoek om deelgeschil over aansprakelijkheid afgewezen, toch kosten deelgeschil toegewezen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2015:922

Verzoeker stelt gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor val over oneffenheid op weg. 1. De kantonrechter wijst het verzoek af. Niet alleen is de feitelijke toedracht tussen partijen nog in geschil, ook verschillen partijen nog van mening over de aansprakelijkheid en de hoogte van de hobbels in de weg. Nadere bewijsvoering… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gebroken neus na mishandeling: smartengeld € 750,-
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2821

Ruzie in de klas tussen twee jonge jongens, waarbij 15-jarige jongen de andere jongen een gebroken neus slaat. 1. De kantonrechter acht de jongen volledig aansprakelijk; geen eigen schuld eisende partij. 2. Een deel van de gevorderde materiële schade wordt toegekend. 3. Smartengeld: € 750,- (gevorderd: € 3000,-), psychische schade… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: botsing motorrijder en kerende auto, bestuurder auto aansprakelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2241

Frontale botsing tussen motorrijder (verzoeker) en op de weg kerende auto met aanhanger. 1. De rechtbank volgt het rapport van de ongevallenanalist en oordeelt dat de bestuurder op het moment dat hij zijn keermanoeuvre inzette, verzoeker] had moeten laten voorgaan door hem ongehinderd zijn weg te laten verFrontale botsing tussen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: vordering op erven van overleden veroorzaker afgewezen o.g.v. rechtsverwerking
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2158

Ongeval 2000; vordering ruim € 1,7 miljoen. 1. Vordering jegens WAM verzekeraar is verjaard. 2. De rechtbank oordeelt dat de vordering op de rechtstreeks aangesproken ervan niet is verjaard. 3. De rechtbank oordeelt dat sprake is van rechtsverwerking door eiser en wijst de vordering af. De rechtbank acht daarbij van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: causaal verband tussen rugklachten en ongeval aangenomen, nu andere oorzaak ontbreekt
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:11913

Whiplash, ongeval 2012.1. Uit de medische rapportages blijkt dat benadeelde na het ongeval een scala aan pijnklachten had en dat daarvan enkel de rugklachten zijn overgebleven. Geen van de geraadpleegde artsen, andere behandelaars en deskundigen heeft het bestaan van de klachten in twijfel getrokken. Uit het samenstel van feitelijke omstandigheden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: baarmoeder verwijderd zonder informed consent door taalbarrière, smartengeld: € 30.000,-
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:9987

Bij 35-jarige Poolse vrouw wordt baarmoeder verwijderd door gynaecoloog vanwege een verzakking; zij dacht dat de baarmoeder zou worden ‘opgehangen’. De tuchtrechter heeft het handelen reeds tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht. 1. De rechtbank ziet geen redenen om van dit oordeel af te wijken. De rechtbank acht hierbij van belang dat het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: benadeelde moet huisartsenjournaal overleggen aan medisch adviseur verzekeraar
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg

In deze procedure is de vraag aan de orde of benadeelde het huisartsenjournaal aan verzekeraar moest overleggen. De rechtbank maakt een afweging tussen de processuele belangen van beide partijen die worden beschermd door artikel 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) en de individuele privacybelangen van benadeelde die worden… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ziekenhuis aansprakelijk voor naadlekkage na operatie, BGK en omvang schade
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:11635

Bij een operatie vanwege een darmtumor is een naadlekkage ontstaan, waardoor verzoeker buikvliesontsteking oploopt. Hij stelt het ziekenhuis aansprakelijk ex art 6:77 BW. 1. De deskundige noemt twee mogelijke oorzaken van opgetreden naadlekkage: falen van draad of falen van de arts. De rechtbank is van oordeel dat beide mogelijke oorzaken… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk wegens onvoldoende instructies aan werknemer die geen Nederlands spreekt
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:7743

Ingeleende werknemer loopt tijdens werkzaamheden bij betonbedrijf letsel op, doordat één of meer betonmatten op hem vallen. Hij stelt het betonbedrijf als materiele werkgever aansprakelijk. 1. De kantonrechter oordeelt dat wanneer die toedracht onduidelijk blijkt, dat niet voor rekening en risico van de werknemer komt, maar van de werkgever. 2.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: toedracht niet bewezen, geen aansprakelijkheid voor afgevallen onderdeel van autohefbrug op voet
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:5686

Eiser heeft gedaagde gevraagd om met behulp van de loader van gedaagde onderdelen van een autohefbrug uit zijn vrachtwagen te halen en deze op een pallet te plaatsen. Een onderdeel is daarbij op de voet van eiser terechtgekomen. 1. De rechtbank toetst aan de kelderluikcriteria en komt tot het oordeel… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebruik gebrekkige PIP-borstimplantaten (2)
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:4981

PIP-borstimplantaten. Aansprakelijkheid voor gebrekkige hulpzaken (artikel 6:77 BW). De rechtbank acht, daargelaten of de gebruikte implantaten de door eiseres gestelde gebreken hebben en of deze de door eiseres gestelde gezondheidsklachten hebben veroorzaakt, het ziekenhuis niet aansprakelijk voor het gebruik van de PIP-borstimplantaten. Naar het oordeel van de rechtbank zou het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: onvoldoende onderbouwing van schadeposten
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3843

De kantonrechter is van oordeel dat de noodzaak van ergonomische aanpassingen van keuken, toilet en badkamer op onvoldoende wijze zijn onderbouwd. Zo ontbreken medische verklaringen die de zienswijze van eiseres zouden kunnen ondersteunen. Daarbij komt dat eiseres offertes heeft overgelegd die niet zien op aanpassingen van de diverse ruimtes, maar… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eisen van zelfstandige onvoldoende onderbouwd
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:3046

Verzekeraar heeft voor een ongeval in 2003 reeds € 270.000 betaald. De gewonde zelfstandige vordert een groot bedrag wegens VAV, mede aan de hand van een Duits rapport. De rechter acht het VAV onvoldoende onderbouwd omdat geen jaarrekeningen, begroting of strategisch plan zijn overgelegd. Onvoldoende is aangetoond dat het bedrijf… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: waterschap aansprakelijk voor door brug zakken paard, 70% eigen schuld
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1874

Eiser loopt met paard over voetgangersbruggetje. Het paard zakt met been door het bruggetje en loopt letsel op. De kantontrechter toets aan de criteria van het Kelderluikarrest en acht het waterschap aansprakelijk ex art 6:174 BW. Het waterschap heeft een gevaarlijke situatie in het leven geroepen. De kantonrechter concludeert dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ontploffing woonwagen in 2005, vordering op gemeente verjaard
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1054

In 2005 heeft eiseres letsel opgelopen bij een ontploffing bij haar woonwagen op een locatie die zij huurde van de gemeente. In 2006 heeft zij de gemeente per brief laten weten dat zij tevoren had gemeld dat zij en gaslucht rook. Van 2007 tot 2009 heeft een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval ZZP-er, verzwegen sportactiviteiten niet relevant, diverse schadeposten toegewezen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2017:1058

ZZP-er valt in december 2011 tijdens onderhoudswerkzaamheden in Engeland van vliegtuigtrap en verbrijzelt zijn voet. Bij eerder tussenvonnis is de opdrachtgever aansprakelijk geacht. 1. De opdrachtgever stelt dat benadeelde de kantonrechter niet volledig en naar waarheid heeft voorgelicht, door niet te vermelden dat hij heeft deelgenomen aan een triatlon en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig, benadeelde moet schadevergoeding terugbetalen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:10506

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO). Terugvordering door aansprakelijkheidsverzekeraar van uitgekeerde schadevergoeding. Rechtbank oordeelt dat besluit van verzekeraar tot het instellen van een persoonlijk onderzoek niet onrechtmatig was, noch dat de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd onrechtmatig was. Uit de in dat kader geobserveerde gedragingen blijkt volgens de rechtbank dat de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rechtbank veroordeelt ouders tot betaling aan de zoon van de schadevergoeding
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:9796

De zoon is op 6 juli 1992 betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeval en heeft hersenletsel opgelopen. De WAM-verzekeraar van de ouders heeft de volledige aansprakelijkheid erkend. In een vaststellingsovereenkomst werd de zoon een vergoeding van ƒ 350.000,- toegekend. Het bedrag is overgemaakt op de rekening van de wettelijke vertegenwoordigers,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: geen gebruik van statistische gegevens gezien concrete gezondheidssituatie
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2016:2670

Benadeelde (60 jarige bouwvakker met lichte degeneratieve veranderingen van schoudergewricht zonder klachten) raakt arbeidsongeschikt na ongeval. 1. De rechtbank oordeelt dat in het onderhavige geval geen gebruik moet wordt gemaakt van de statistische gegevens (eindleeftijd 63 jaar en 7 maanden), nu uit de concrete gezondheidssituatie van benadeelde blijkt dat aannemelijk… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: whiplash, klachten plausibel, causaal verband tussen beperkingen en ongeval aangenomen
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2015:10244

Causaal verband tussen de whiplashachtige klachten en beperkingen van verzoekster en het ongeval? Vast staat dat een medisch substraat voor de klachten ontbreekt. Onder verwijzing naar HR 8 juni 2001 (ZA/de Greef ECLI:NL:HR:AB2054) concludeert de rechtbank dat er niettemin sprake kan zijn van toerekening van de klachten aan het ongeval… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: whiplash; klagen over beperkingen is onvoldoende, beperkingen moeten ook objectief kunnen worden vastgesteld
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Limburg

Uitspraak rechtbank in zaak waarin al deelgeschil heeft plaatsgevonden (uitspraak in deelgeschil geldt als bindende eindbeslissing). In het deelgeschil ging het om de vraag of de klachten na een ongeval van 1995 zijn verergerd door het ongeval van 2005. De rechtbank overweegt dat ten aanzien van whiplashklachten voor het bewijs… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: deelgeschilprocedure (nog) niet bedoeld voor ‘first party’ verzekeringen (SVI)
 • Rechtbank Limburg

Verzoekster heeft letsel opgelopen als inzittende van auto van echtgenoot en verzoekt verzekeraar om medewerking aan expertise en om voorschot. Verzoekster heeft aan haar verzoek enkel de schadeverzekering inzittenden (SVI) ten grondslag heeft gelegd. De rechtbank overweegt dat een SVI-verzekering een ‘first party’ verzekering is. De deelgeschilprocedure is op dit… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots