Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: shockschade na moord op dochter/zus, deskundige benoemd ter vaststelling psychiatrisch erkend ziektebeeld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:11220

15 jarig meisje is op gruwelijke wijze vermoord door gedaagde en naakt achtergelaten op straat. De rechtbank stelt vast dat de nabestaanden zijn na het overlijden geconfronteerd met gruwelijke en gedetailleerde informatie over de moord op hun dochter en zus. Zij hebben de verwondingen twee dagen later zelf gezien. De… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling, 50% eigen schuld eiser
 • Rechtbank Den Haag
 • CLI:NL:RBDHA:2018:9474

Eiser haalt samen met anderen spullen op uit woning, na het beëindigen van de relatie tussen zijn zoon en diens vriendin. Hij wordt mishandeld door de moeder van de vriendin, die hiervoor strafrechtelijk is veroordeeld. De rechtbank is van oordeel dat eiser en gedaagde beiden in even grote mate hebben… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: toedracht is niet vast komen te staan, verzoek afgewezen
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:9042

Ongeval auto en motorscooter, waarvan bestuurder geen rijbewijs had (verzoeker). 1. De rechtbank oordeelt dat het feitenrelaas van verzoeker over de toedracht van het ongeval tegenover dat van de WAM-verzekeraar van de auto staat. Verzoeker heeft tegenover de gemotiveerde betwisting van de WAM-verzekeraar, hoewel dat op zijn weg lag, geen… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: links afslaande auto aansprakelijk wegens niet verlenen voorrang aan motorfietser
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:5115

Aansprakelijkheid autobestuurder wegens het niet verlenen van voorrang aan een motorbestuurder, hoewel de motorbestuurder rechts inhaalde, met een te hoge snelheid reed, geen motorrijbewijs had en over een verdrijvingsvlak/busbaan reed. Verwijzing schadestaat. Dat verzekeraar aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval, betekent niet zonder meer dat zij ook alle… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzoek om voorschot afgewezen, deelgeschil volstrekt onnodig ingesteld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:3124

Whiplash. 1. Verzoek om voorschot afgewezen. De kantonrechter oordeelt dat de klachten die verzoeker]heeft gesteld te hebben niet zonder meer gerelateerd kunnen worden aan het ongeval. Dat sprake is van pre-existentie heeft verzoeker niet bestreden, terwijl uit niets blijkt dat deze klachten wel gerelateerd moeten worden aan het ongeval. Daarnaast… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verlies van arbeidsvermogen en huishoudelijke hulp afgewezen, kosten deelgeschil bovenmatig
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:4865

Benadeelde heeft letsel opgelopen na val op parkeerterrein. 1. Verlies van arbeidsvermogen. De rechtbank is van oordeel dat op basis van de overgelegde (financiële) bescheiden niet kan worden vastgesteld dat verzoekster voor haar werkzaamheden t.b.v. de webshop van haar man een maandelijkse beloning van € 1.000,-- bruto ontving. 2. Huishoudelijke… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Staat niet aansprakelijk voor fataal schietincident in Penitentiaire Inrichting
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:3093

Gedetineerde wordt tijdens zijn detentie in een Penitentiaire Inrichting doodgestoken door andere gedetineerde. Zijn nabestaanden stellen de Staat aansprakelijk. De rechtbank komt tot het oordeel dat geen sprake is geweest van nalatigheid en wijst de vordering af. Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: prejudiciële vragen aan Hoge Raad over polisvoorwaarden AOV en consumentenrecht
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:2733

AOV. De rechtbankbank vraagt onder meer aan de Hoge Raad: 1.Welke gezichtspunten moeten in aanmerking worden genomen bij het vaststellen of een AOV door een verzekerde wordt aangegaan als consument? 2. Vormen de polisvoorwaarden voor consumenten een oneerlijk beding in de zin van de Europese Richtlijn over oneerlijke bedingen in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Tristan van der V. niet verzekerd op AVP-polis van ouders
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:358

De rechtbank overwoog eerder o.a. dat bewijs ontbrak dat verzekeraar het verzoek om de dekking van de AVP te wijzigen naar ‘gezin zonder te kinderen’ had geaccepteerd. De gegeven verklaring voor het ontbreken van een polisaanhangsel waaruit verzochte wijziging zou blijken, strookte niet met in het geding gebrachte stukken. Behoudens… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor thuisbesmetting asbest door wassen kleding
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:10452

De rechtbank oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van blootstelling aan asbest van een niet-werknemer. De zoon van het slachtoffer was als loodgieter werkzaam bij een installatiebedrijf. Tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden droeg hij bedrijfskleding, die wekelijks uitgeklopt en gewassen zijn door zijn moeder. Bij de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gemeente niet aansprakelijk voor val fietser in opengebroken tramspoor
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:11804

Fietser rijdt onder invloed van alcohol in opengebroken tramsporen, komt ten val en loopt hersenletsel op. Hij stelt de gemeente aansprakelijk ex art 6:174 BW en 6:162 BW. Vaststaat voorts dat benadeelde in strijd met de ten tijde van het ongeval op de kruising geldende verkeersregels is gefietst. De rechtbank… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever niet aansprakelijk voor depressie werknemer
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:9803

Werknemer stelt werkgever ex art 7:658 en 6:162 BW aansprakelijk voor depressie als gevolg van slechte werkomstandigheden, onder meer door pesten en hoge werkdruk. Werkgever stelt dat werknemer geen bewijs heeft geleverd van de omstandigheden en dat er sprake was van een recidiverende psychische stoornis. De kantonrechter overweegt dat er… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verzekeraar niet aansprakelijk voor pensioenschade na faillissement werkgever
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:8443

Benadeelde is in 2009 volledig arbeidsongeschikt geraakt door ongeval waarvoor de werkgever aansprakelijk is. In 2010 gaat de werkgever failliet. Benadeelde claimt pensioenschade van verzekeraar. Verzekeraar betwist het causaal verband en stelt dat pensioenschade ontstaan door het faillissement en doordat benadeelde zelf geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: onderneming niet rendabel, instandhouding betreft immateriële schade
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:6065

De arbeid die verzoekster vóór het ongeval op de boerderij verrichtte, betrof geen loonvormende arbeid omdat van een economisch rendabel boerenbedrijf geen sprake is. De kosten van een derde in verband met het verrichten van werkzaamheden die zij zelf niet meer kan verrichten komen alleen als vermogensschade voor vergoeding in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: kosten hulp bij exploitatie boerderij zijn kosten ter beperking van immateriële schade
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:6086

Benadeelde - alleenstaande vrouw, geboren en getogen op een boerderij, die zij zelfstandig exploiteert zonder economische opbrengst, behoudens voor eigen gebruik - loopt blijvend letsel op. 1. De rechtbank oordeelt dat de kosten als vermogensschade te dienen worden gekwalificeerd. Het gaat hier om kosten ter beperking van de immateriële schade… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: proportionele aansprakelijkheid ziekenhuis (60%) wegens overlijden patiënt na darmoperatie
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:5685

Medische aansprakelijkheid. Patiënt overlijdt na operatie aan een ileus (verkleving van darm). Eiseres stelt het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk. 1. Tuchtrechtelijke klachten zijn reeds gedeeltelijk gegrond verklaard; verhouding tussen tuchtrecht en civielrechtelijke norm. 2. De rechtbank oordeelt dat sprake is van een beroepsfout van de SEH arts door patiënt niet eerder… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: gemeente niet aansprakelijk voor val voetganger over hekje
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:5213

Voetganger valt over dwars op de looprichting geplaatst hekje in de binnenstad. 1. De rechtbank oordeelt dat de gemeente niet aansprakelijk is ex art 6:174 BW. De rechtbank acht de situatie ter plaatse niet zodanig gevaarzettend dat sprake is van een onrechtmatige situatie, althans een gebrekkige opstal. Daartoe is van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: letsel na duw door bestuurder vanuit stilstaande auto; geen vordering op WAM-verzekeraar
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:5212

Verzoeker geeft, zittend op zijn fiets, een klap op een bestelbus, omdat hij meent dat deze een gevaarlijke situatie creëerde. Daarop pakt de bestuurder van de bus (verweerder) verzoeker vanuit het openstaande raam vast, waardoor verzoeker uit balans raakt en een breuk in de knie oploopt. Verweerder is hiervoor aansprakelijk.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: knieletsel tijdens voetbalwedstrijd, geen onrechtmatige gedraging
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:4845

Eiser loopt knieletsel op tijdens voetbalwedstrijd, als hij bij een actie om de bal richting het doel te draaien met zijn knie vol tegen de knie van gedaagde komt. De scheidsrechter heeft de actie van gedaagde als een overtreding beoordeeld. De rechtbank stelt daarbij voorop dat een gedraging binnen een… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever niet aansprakelijk voor losmaken van afscherming
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:3461

Op een bouwplaats is in de betonnen vloer een opening aanwezig die door een plank die met meerdere spijkerpluggen door de werkgever was dichtgemaakt. Een onbekende heeft de afscherming met kracht losgemaakt en verlegd. De werknemer is in het gat gevallen. De werkgever kan geen schending van enige zorgplicht als… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: verband tussen polsklachten en werk te onzeker en te onbepaald
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:2703

De rechter memoreert dat wanneer een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, het door de werknemer te bewijzen oorzakelijk verband tussen de werkzaamheden en die schade in beginsel moet worden aangenomen indien de werkgever… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: twee tegenstijdige SAF’s, bewijs niet geleverd
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:16923

Tussen partijen bestaat discussie over twee SAF’s. Verzoeker stelt dat zijn aanrijdingsformulier is ingevuld door de politie in aanwezigheid van verweerder. Hierop stond dat verweerder aansprakelijk was. Verweerder heeft vervolgens een ander aanrijdingsformulier ingevuld, waarop en vier i.p.v. twee getuigen zijn genoemd. 1. De kantonrechter stelt vast dat het door… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk voor letsel ervaren werknemer door ongeschikte luchtslang
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2017:2623

Werknemer, ervaren meewerkend voorman, krijgt tijdens werkzaamheden met het hoge druk inblazen van glasvezeltubes in een leiding een slangklem in zijn been. 1. De kantonrechter overweegt dat gebleken is dat de luchtslang niet geschikt was voor een compressor. Dit betekent dat het door de werkgever ter beschikking gestelde materiaal daarmee… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots