Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: botsing met onderpicktruck, werkgever heeft onvoldoende aanwijzingen gegeven
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Werknemer in pompwagen komt met zijn voet in aanraking met vork van onderpicktruck en loopt letsel op. 1. Het hof stelt vast dat partijen een verschillende toedracht van het ongeval schetsen. Dat de exacte toedracht niet vast staat doet er niet aan af dat werknemer schade heeft opgelopen in de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde heeft door beroep op blokkeringsrecht stellingen onvoldoende onderbouwd, vordering afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:3867

In letselschadezaak uit 1995 heeft benadeelde zich beroepen op het blokkeringsrecht t.a.v.een door het hof gelast deskundigenonderzoek door verzekeringsgeneeskundige. Het hof oordeelt dat benadeelde een blokkeringsrecht toekomt. Echter het blokkeringsrecht laat onverlet dat benadeelde (ook) gehouden is mee te werken aan het deskundigenonderzoek en ervoor zorg te dragen dat de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: AOV-uitkering mag als schadeverzekering worden verrekend, betaalde premies in mindering gebracht
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:4122

Mag verzekeraar AOV-uitkering in mindering brengen op schade wegens verlies van arbeidsvermogen (art 6:100 BW)? 1. Of de AOV een schadeverzekering of een sommenverzekering is, moet worden bepaald aan de hand van het ‘Haviltex-criterium. 2. Het hof oordeelt dat uit de polisvoorwaarden moet worden afgeleid dat de AOV een schadeverzekering… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vliegschool en instructeur niet aansprakelijk voor ongeval tijdens schermvliegen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:3874

Tijdens cursus schermvliegen in Frankrijk in 2003 is benadeelde over de rand van de startplaats naar beneden gevallen en terechtgekomen op de lager gelegen weg; hij heeft ernstig letsel aan benen en rug heeft opgelopen en stelt de vliegschool en de instructeur aansprakelijk. Het hof komt tot het oordeel dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis moet medisch dossier overleden zoon verstrekken aan moeder
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:4396

Moeder van in het ziekenhuis overleden jongeman vordert op grond van 843a Rv afgifte van het medisch dossier en het obductieverslag betreffende haar zoon van het ziekenhuis en twee betrokken artsen. Het ziekenhuis en de artsen weigeren afgifte. Zij beroepen zich op hun geheimhoudingsplicht. Anders dan de rechtbank, acht het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof (straf): smartengeld van € 225.000,- resp. € 150.000,- voor slachtoffers brandbom
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:4192; ECLI:NL:GHARL:2018:4193; ECLI:NL:GHARL:2018:4194

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft drie mannen veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen wegens betrokkenheid bij het gooien van een brandbom in het zgn. 'Polenpand' in Velp in 2014, waarbij twee slachtoffers zeer ernstig verbrand raakten. De mannen zijn ook veroordeeld tot het vergoeden van de door de slachtoffers geleden materiële en immateriële… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplashklachten moeten plausibel zijn, geen toetsing aan criterium ‘reëel, niet ingebeeld etc.’
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:1661

Whiplash, ongeval 2010, 31-jarige vrouw die samen met echtgenoot een restaurant heeft. 1. Het hof oordeelt, net als de rechtbank, dat benadeelde haar stelling dat het inkomen uit het restaurant meer dan (laat staan een veelvoud van) € 15.000,- bruto per jaar heeft bedragen, onvoldoende heeft onderbouwd. 2. Ten aanzien… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: whiplash, geringe Delta V is omstandigheid bij vaststelling causaal verband, multidisciplinair onderzoek nodig
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2018:733

Whiplash, ongeval 2010 van destijds 13 jarig meisje; zeer ernstige gezondheidsklachten. Benadeelde acht zich niet in staat een opleiding te volgen 1. Het hof gaat ervanuit dat sprake is van een geringe Delta v (3,4 tot 7,2 km/uur). Het hof is van oordeel dat deze geringe Delta v op zichzelf… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: lenende werkgever aansprakelijk voor beknelling hand uitzendkracht
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:9995

Uitzendkracht raakt met hand bekneld tijdens montagewerkzaamheden die hij verricht bij (inmiddels failliet gegaan) bedrijf waaraan de inlener hem tijdelijk heeft te werk gesteld. De verzekeraar van de uitzender vergoedt de schade van de werknemer en spreekt de inlener aan, primair op grond van de NBBU-voorwaarden. Het hof oordeelt dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: regresvordering WAM-verzekeraar op verzekerde zonder rijbewijs toegewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:9215

WAM-verzekeraar heeft letselschade en autoschade vergoed en neemt regres op haar verzekerde die niet beschikte over een geldig rijbewijs. In de polis is bepaald dat geen dekking bestaat indien de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. Die uitsluiting geldt echter niet voor de verzekerde die aantoont… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde niet geslaagd in bewijs mishandeling door (ex-) partner
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:8781

In eerder tussenarrest heeft het hof benadeelde (appellante) opgedragen te bewijzen dat haar (inmiddels ex-)partner haar in 2009, terwijl zij tegenover elkaar op bed zaten, met zijn vuist op het rechteroog heeft geslagen en dat zij daarbij het door de huisarts vastgestelde letsel heeft opgelopen. Het hof acht benadeelde niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen bindende eindbeslissing in deelgeschil over materiële rechtsverhouding; hoger beroep niet ontvankelijk
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:5372

Benadeelde, werkzaam als ZZP-er, loopt in 2009 bij eenzijdig verkeersongeval in auto van het bedrijf van zijn ouders ernstig letsel op. Hij heeft het bedrijf aansprakelijk gesteld op grond van het feit dat geen behoorlijke verzekering was afgesloten voor deelname aan het verkeer (art 7:611 BW). De rechtbank heeft het… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vordering verjaard, absolute termijn niet van toepassing
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:4609

Benadeelde liep letsel op door een gebrekkige gasbuis. Zij ontving het rapport van de Raad voor Transportveiligheid in 2002 waardoor zij op de hoogte was van de aansprakelijke rechtspersoon. In de jaren 2002-2003 al onderhandelde zij over haar letselschade. Zij verkeerde toen in de positie waarop zij zowel met de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Het Nederlands Bureau mag niet vereenzelvigd worden met een buitenlandse verzekeraar
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:2867

Bij een ongeval in Nederland heeft het Nederlands Bureau een deskundige benoemd voor het vaststellen van de letselgevolgen. AXA België heeft de benadeelde gedagvaard. De rechtbank oordeelde dat de schade door voorschotten reeds was vergoed. Daartegen ging de benadeelde in beroep. Naast deze procedure vraagt de benadeelde het hof een… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: uit rapport deskundige volgt niet dat hernia gevolg is van arbeidsongeval
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1635

Hoger beroep deelgeschil over de vraag of deskundigenrapport uitgangspunt is voor de verdere onderhandelingen. Arbeidsongeval in mei 2006. Medio 2007 wordt bij werknemer een hernia (HNP) geconstateerd. Vraag is of de hernia veroorzaakt is door het arbeidsongeval. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat uit het rapport van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: causaal verband tussen nekklachten en incident in bus niet bewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1936

Elfjarige jongen wordt in 2006 door begeleider hardhandig uit bus gezet. De jongen stelt dat hij als gevolg hiervan de rug- en nekklachten heeft. Het hof stelt vast dat de deskundige het causaal verband tussen de klachten en het incident in de bus (minst genomen) discutabel acht. De deskundige acht… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: vier deskundigen benoemd ter vaststelling verband gezondheidsklachten en blootstelling aan oplosmiddelen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1960

Beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan oplosmiddelen bij schildersbedrijf in 1999-2000? Het hof heeft in eerder tussenarrest overwogen dat nog niet vaststaat dat de gezondheidsklachten van werknemer zijn veroorzaakt (dan wel dat aannemelijk is dat ze kunnen zijn veroorzaakt) door de blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij het schildersbedrijf en dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis heeft niet voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht en is aansprakelijk voor mislukte oorreconstructie (behoudens tegenbewijs)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1676

Reconstructie van oor is mislukt. Het hof overweegt dat benadeelde moet stellen en zo nodig te bewijzen dat niet lege artis is gehandeld. Op het ziekenhuis rust verzwaarde motiveringsplicht, die meebrengt dat het ziekenhuis benadeelde voldoende feitelijke gegevens en aanknopingspunten verschaft ten aanzien van de mogelijke oorzaken van het niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: ziekenhuis heeft niet voldaan aan verzwaarde motiveringsplicht en is aansprakelijk voor mislukte oorreconstructie (behoudens tegenbewijs)
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:1676

Reconstructie van oor is mislukt. Het hof overweegt dat benadeelde moet stellen en zo nodig te bewijzen dat niet lege artis is gehandeld. Op het ziekenhuis rust verzwaarde motiveringsplicht, die meebrengt dat het ziekenhuis benadeelde voldoende feitelijke gegevens en aanknopingspunten verschaft ten aanzien van de mogelijke oorzaken van het niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever aansprakelijk voor val bij uitstappen 62 cm diepe put
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2017:520

Werknemer, expeditie- en magazijnmedewerker, moet dagelijks stand van watermeter van fabriek opnemen. Hij moet hierbij in en uit een 62 centimeter diepe put te stappen waarin geen afstap of trede is aangebracht. De werknemer verstapt zich en loopt letsel op. Het hof verwerpt het verweer van de werkgever dat sprake… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: onvoldoende gesteld over toedracht rond vechtpartij schoonzussen, vordering afgewezen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:10342

Vechtpartij tussen twee schoonzussen in kringloopwinkel, waarbij appellante letsel heeft opgelopen. Het hof overweegt dat op appellante de stelplicht en de bewijslast rusten van de feitelijke toedracht , die zij ten grondslag heeft gelegd aan haar vordering. Geïntimeerde heeft deze feiten gemotiveerd betwist. De door geïntimeerde gestelde toedracht vindt op… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Vergoeding immateriële schade naar maatschappelijke opvattingen niet als beloning ervaren
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:1393

Aan een politieambtenaar is een aanslag in de inkomstenbelasting opgelegd voor een van de werkgever ontvangen bruto vergoeding voor immateriële schade wegens ernstig letsel tijdens de dienst opgelopen. De rechtbank verklaarde zijn beroep ongegrond. De vergoeding is loon in de zin van art. 10 LB. In het kader van dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: arbeidsrechtelijke omkeringsregel, werkgever aansprakelijk voor letsel werknemer door tillen zware papiervellen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:8930

Beroepsziekte. Werknemer (heftruckchauffeur/ papiersnijder) is arbeidsongeschikt geworden als gevolg van arthose aan zijn handen zijn rechter schouder, hoofd en nek en stelt zijn werkgever aansprakelijk. Het hof stelt voorop dat op werknemer de bewijslast rust van zijn stelling dat sprake is van gezondheidsklachten die door de blootstelling aan gevaarlijke omstandigheden… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werknemer moet bewijzen dat werkgever niet bekend was met eerdere bedreigingen
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2016:6980

Werkgeversaansprakelijkheid. Vestigingsmanager van uitzendbureau is jaren geleden (2002) mishandeld door een uitzendkracht. Enkele jaren later wordt hij gedurende een periode van zo’n twee jaar (2006-2008) herhaaldelijk verbaal bedreigd door iemand die zegt dat te doen namens (voormalige) uitzendkrachten. Na kennisname van de bedreigingen heeft de werkgever daar een einde aan… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots