Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Hof: Zonder verzwijging zou stress uitgesloten zijn geweest op AOV-verzekering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3853

Het moet voor appellant duidelijk zijn geweest dat de vragen in het aanvraagformulier over last hebben van stress met ja had moeten beantwoorden. Als iemand zich met stress gerelateerde klachten meermaals tot zijn huisarts wendt houdt dat in dat deze persoon dan "last" heeft van stress. De vragen zijn dan… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: opdrachtgever heeft onvoldoende toezicht gehouden op naleving instructies rond gebruik vorkheftruck (art 7:658 lid 4 BW)
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3709

Aansprakelijkheid ex 7:658 lid 4 BW. Opdrachtnemer springt op vorken van rijdende heftruck, valt eraf en loopt beenbreuk op. 1. Naar het oordeel van het hof komen vast te staan dat niet alleen onvoldoende toezicht werd gehouden op het naleven van de gegeven instructies rond het gebruik van de vorkheftruck,… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof (kort geding): werkgever aansprakelijk voor blootstellen aan gevaarlijke stof, onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3116

Arbeidsongeval van een werknemer die bij industriële schoonmaakwerkzaamheden aan een filterinstallatie in een besloten ruimte een giftige stof (calcine) heeft ingeademd. 1. Grensoverschrijdende arbeid; art. 7:658 BW van toepassing op grond van artikel 1 Waga (rov. 3.11). 2. Het hof oordeelt dat, gezien de bekendheid van werkgever met de giftigheid… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bestuurder bestelauto aansprakelijk voor botsing met tegemoetkomende bromfiets in onoverzichtelijke bocht, eigen schuld bromfietser
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:2822

Hoger beroep deelgeschil. Aanrijding tussen bestelwagen (appellant) en bromfietser (geïntimeerde) op smalle weg in onoverzichtelijke bocht. Door de bocht hadden bestuurders geen zicht op elkaars nadering. Het hof acht de bestelwagen (mede)aansprakelijk is voor het ongeval. Daarbij acht het hof relevant dat het ongeval plaats vond in een fietsstraat in… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: BGK, vordering belangenbehartiger op cliënt afgewezen vanwege ondoorzichtige beloningsstructuur
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1997

Belangenbehartiger vordert hoog honorarium van zijn cliënt. Het hof wijst de vordering om meerdere redenen af. Uitleg van de overeenkomst aan de hand van de Haviltexmaatstaf in afwijking van de letterlijke tekst, mede omdat de tekst moeilijk te doorzien is, de cliënt bovendien de Nederlandse taal nauwelijks beheerste en de… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: mishandeling zwangere ex-partner: smartengeld € 1500,-
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1753

Mishandeling door voormalige partner, die daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld. Smartengeld: € 1.500,-toegewezen (gevorderd € 6000,-). Het hof weegt hierbij mee: benadeelde heeft letsel in gezicht, keel en aan haar armen opgelopen; zij heeft nog geruime tijd na het incident angstklachten gehad die medische behandeling vergden; zij was 20 weken zwanger;… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: opdrachtgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW, wel ex art 6:162 BW voor ongeval met pomp
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1097

Benadeelde krijgt tijdens reparatie van pomp in aanraking met natronloog en raakt blind aan een oog en gedeeltelijk blind aan zijn andere oog. Appellante (de aansprakelijke formele werkgever) stelt dat geïntimeerde als materiële werkgever op basis van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor de schade van benadeelde. 1.… Lees verder →

Hof: rugletsel als gevolg van bedrijfsongeval onvoldoende onderbouwd
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:822

Bedrijfsongeval uitzendkracht. Het hof oordeelt dat appellant zijn stellingen onvoldoende onderbouwd. Enig letsel (als gevolg van een bedrijfsongeval) is niet geconcretiseerd en er is ook niet van gebleken. Dientengevolge geleden of te lijden schade is niet aannemelijk geworden. Bij gebreke van voldoende onderbouwde stellingen komt het hof aan bewijslevering niet… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: uitleg bepaling over letselschade uitkering in echtscheidingsconvenant
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:828

Echtscheidingsconvenant, letseluitkering van man. 1. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de passage “partijen komen overeen dat een door de rechter toe te kennen schadevergoedingsbedrag terzake materiële schade voor 40% toekomt aan de vrouw”. De vraag is of een onderscheid moet worden gemaakt tussen de huwelijkse en na-huwelijkse… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever aansprakelijk voor mishandeling wegens onvoldoende maatregelen nemen om spanningen te verminderen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:338

Werknemer, interne kwaliteitscontroleur (appellant), wordt na onenigheid met externe kwaliteitsmedewerkers door hen mishandeld. 1. Het hof acht werknemer - in het kader van de beantwoording van de vraag of hij de gestelde schade heeft geleden in de uitoefening van de werkzaamheden- geslaagd in het opgedragen bewijs dat de mishandeling kort… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: dubieuze achterop-aanrijding, bewijslast rust op voorste auto op eisende partij
 • Hof Den Bosch
 • RECLI:NL:GHSHE:2017:5463

Kop-staart botsing, opzetaanrijding? Betrokkene, verzekerd bij WAM-verzekeraar( geïntimeerde), is achterop de auto van appellant gereden. WAM-verzekeraar stelt dat appellant zonder verkeersnoodzaak abrupt is gestopt en dat hij bij meerdere soortgelijke aanrijdingen betrokken is geweest. 1. Het hof stelt voorop dat de bewijslast rust op de eisen partij, die zich beroept… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: botsing auto die achteruit oprit verlaat en andere auto, toedracht onvoldoende onderbouwd
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4675

Aanrijding tussen auto van appellante die achteruit oprit van haar woning verlaat en auto van geïntimeerde. Geen letselzaak. Appellante stelt dat zij is gestopt om te kijken of er verkeer aan kwam. Daarna is zij de weg is opgedraaid, waarna zij 9 á 10 seconden op de weg stilstond. Op… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever aansprakelijk voor val werknemer van ongeschikte steiger
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4431

Werknemer is heeft trapje/bankje op steiger geplaatst en is door een misstap van het trapje/bankje en de steiger gevallen. Tussen partijen is niet in geschil dat de door werknemer gebruikte kamersteiger niet geheel geschikt was voor de te verrichten werkzaamheden, omdat deze niet hoog genoeg was. Werkgever heeft niet betwist… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: werkgever aansprakelijk voor knieletsel van dierenarts kopstoot van koe
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4429

Dierenarts in loondienst loopt in 2006 knieletsel op na een kopstoot van een koe. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. 1. Het hof oordeelt dat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden, omdat een touw om het dier mee in bedwang te houden ontbrak in de standaarduitrusting. Nu… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: toedracht ongeval tussen twee fietsers tijdens inhalen staat niet vast, vordering afgewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4109

Eiser op elektrische fiets wordt ingehaald door gedaagde op mountainbike. De fietsers raken elkaar; eiser komt ten val en loopt letsel op. Gedaagde stelt dat eiser tijdens het inhalen plotseling naar links kwam. De door de eiser gestelde feitelijke toedracht – dat hij rustig rechtdoor fietste zonder uit te wijken… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen analoge toepassing art. 185 WVW op ongeval scootmobiel en auto
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4154

Hoger beroep van deelgeschil; ongeval tussen scootmobiel en auto. In deelgeschil heeft de rechtbank geoordeeld dat het aansprakelijkheidsregime van art. 185 WVW niet van overeenkomstige toepassing is op het ongeval. 1. Het hof oordeelt dat de rechtbank in het deelgeschil alleen ten aanzien van dát geschilpunt (analoge toepassing artikel 185… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever niet bekend met gevaar van rugklachten door til- en duwwerk, zorgplicht niet geschonden
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3928

Werknemer heeft lage rugklachten opgelopen en stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof heeft in eerder arrest overwogen dat algemeen bekend is dat zwaar til- en duwwerk lage rugklachten kunnen veroorzaken. Daarmede is niet gezegd dat sprake is geweest van een blootstelling aan een zodanige mate van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever aansprakelijk voor visusklachten na smeltspat, deskundigenbericht ter vaststelling hoofdpijnklachten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3803

Werknemer - ovenoperator – krijgt in 2005 smeltspat in oog bij (schoon)werkzaamheden van de oven en loopt een hoornvliesbeschadiging op. Ondanks het herstel van het hoornvlies houdt werknemer visus- en hoofdpijnklachten en raakt hij volledig arbeidsongeschikt.1. Het hof acht de werkgever aansprakelijk voor de visusklachten. De omstandigheid dat de werkgever… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: verlies van arbeidsvermogen, weging goed en kwade kansen valt in het nadeel van benadeelde uit
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3351

Benadeelde heeft bij ongevallen in 2008 en 2011 letsel opgelopen; hij vordert schade wegens verlies van arbeidsvermogen. 1. Het hof oordeelt vervolgens dat gezien de omstandigheden (geen afgeronde opleiding, alleen korte dienstverbanden, detentie, eerdere rugklachten) heeft benadeelde onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat redelijkerwijs verwacht had kunnen worden dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: bromfietser botst tegen boom, deskundigenbericht gelast ter vaststelling aansprakelijkheid wegbeheerder
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:3308

Bromfietser botst in het donker na flauwe bocht op in de berm geplante boom en loopt letsel op. Hij stelt de provincie als wegbeheerder aansprakelijk. Het hof oordeelt dat noodzakelijk is dat duidelijk is wat voor de weggebruiker op het fietspad ter plaatse van het ongeval onder vergelijkbare (weers)omstandigheden waarneembaar… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof, strafzaak: terecht beroep op noodweer, geen schadevergoeding.
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:639

Voor het slagen van een beroep op noodweer is vereist dat de handeling wordt geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding of de onmiddellijke dreiging daarvan. Hierin ligt besloten dat de verdedigingshandeling moet voldoen aan eisen van proportionaliteit… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: benadeelde moet bewijs leveren van arbeidsongeschikt en gesloten arbeidsovereenkomst
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:2888

Ongeval 2009. Schade wegens verlies van arbeidsvermogen door ongeval? 1. Het hof oordeelt dat op basis van de beschikbare gegevens niet kan worden geoordeeld dat appellant zodanig gewond is geraakt bij het verkeersongeval dat hij daardoor arbeidsongeschikt is geraakt. Het hof draagt appellant op zijn huisartsendossier over 2009-2010 over te… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots