Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vacatures

Jurisprudentie
Hof: Onvoldoende onderbouwing causaal verband en ontbreken informed consent
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:5182

Bij tussenarrest oordeelde het hof eerder dat niet is komen vast te staan dat de facelift niet lege artis werd uitgevoerd. Over informed consent vond comparitie plaats. Naar het oordeel van het hof heeft appellante onvoldoende onderbouwd gesteld dat het litteken in de hals zodanig meer opvalt dat zij, indien… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Bewijs van overgang van onderneming i.v.m asbestblootstelling
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:5106

Asbestblootstelling van de overledene vond plaats in 1985 tot 1987. Hij trad in 1980 in dienst bij gedaagde. Deze stelt dat hij in 1983 is overgegaan naar een op hetzelfde adres gevestigde failliet gegane onderneming waar gevelwerkzaamheden met asbestexpositie wel plaatsvonden. Dat is een bevrijdend verweer, waardoor gedaagde daarvan bij… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: AOV-verzekeraar geslaagd in bewijs van verzwijging
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:5101

Het deskundigenbericht is naar het oordeel van het hof deugdelijk gemotiveerd. Het gaat volgens de deskundige bij CTE om een aandoening die een sluipend beloop heeft. De deskundige meent dat appellant dus klachten gedurende een langere tijd moet hebben gehad. Bij een toenemend verloop van de klachten zou de aanvraag… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Zonder verzwijging zou stress uitgesloten zijn geweest op AOV-verzekering
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:3853

Het moet voor appellant duidelijk zijn geweest dat de vragen in het aanvraagformulier over last hebben van stress met ja had moeten beantwoorden. Als iemand zich met stress gerelateerde klachten meermaals tot zijn huisarts wendt houdt dat in dat deze persoon dan "last" heeft van stress. De vragen zijn dan… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof, strafzaak: terecht beroep op noodweer, geen schadevergoeding.
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:639

Voor het slagen van een beroep op noodweer is vereist dat de handeling wordt geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding of de onmiddellijke dreiging daarvan. Hierin ligt besloten dat de verdedigingshandeling moet voldoen aan eisen van proportionaliteit… Lees verder →

Hof: geen shockschade indien psychiatrisch ziektebeeld niet bewijsbaar
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:637

De dader bracht het slachtoffer om het leven door messteken en wurging. Enkele weken later werd de vader met het zijn overleden zoon geconfronteerd wat bij hem hevige emotionele schok teweegbracht. De jurisprudentie biedt onvoldoende steun voor het standpunt van de vader dat geen hoge eisen zouden mogen worden gesteld… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen door aanvaarding van het aanbod door advocaat
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:3458

De advocaat van appellant heeft aan het aansprakelijke ziekenhuis bericht “ dat cliënt akkoord is. U kunt de vaststellingsovereenkomst dus opmaken”. Appellant weigert de vaststellingsovereenkomsten te ondertekenen, stellende dat de aangeboden schadevergoeding te laag is en dat partijen geen overeenkomst van finale kwijting zijn overeengekomen. Volgens jurisprudentie van de Hoge… Lees verder →

1
Hof: geen verjaring vordering na langdurig huiselijk geweld vanwege daardoor ontstane psychische toestand
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1690

Stiefdochter is – evenals haar moeder en zusje -i n periode 1999-2003 ernstig en stelselmatig mishandeld door haar stiefvader. In 2005 is stiefvader hiervoor veroordeeld; in 2008 heeft stiefdochter hem aansprakelijk gesteld. Het hof verwerpt het beroep op verjaring. Het hof komt tot het oordeel dat de verjaringstermijn pas is… Lees verder →

1
Hof: 20% proportionele aansprakelijkheid voor klachten na ongeval vanwege voor rekening van benadeelde komende factoren
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1249

Werknemer heeft rugklachten na arbeidsongeval in 1997 en raakt volledig arbeidsongeschikt. Uit diverse deskundigenberichten – door orthopedisch chirurg, psychiater en verzekeringsarts - volgt onder meer dat werknemer pre-existente rugklachten had, dat hij behandeladviezen niet heeft opgevolgd, dat sprake was van Cannabisverslaving en dat er psychiatrische problemen zijn ontstaan. 1. Het… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk voor val in doucheruimte wegens niet verstrekken veiligheidsschoenen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1104

Werknemer, schoonmaker, is gevallen in de doucheruimte van de kleedkamer van een sportcomplex. De exacte toedracht is niet vast komen te staan. Het hof oordeelt dat de werkgever onvoldoende aan haar zorgplicht heeft voldaan door de vloer van een antislip laag te voorzien. Van de werkgever kon redelijkerwijs ook worden… Lees verder →

1
Hof: whiplash, bezwaren tegen deskundigenberichten en persoon van deskundige afgewezen
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:1062

Whiplash, ongeval 1998, (toen) 31-jarige zelfstandige (groothandel in Catalaans aardewerk). De rechtbank heeft de conclusie van de arbeidsdeskundige overgenomen dat benadeelde een restcapaciteit van 100% in zijn eigen onderneming heeft. Alle 22 grieven van benadeelde tegen dit oordeel falen. De hof verwerpt de inhoudelijke bezwaren van benadeelde tegen de rapporten… Lees verder →

1
Hof: deskundigenbericht ter vaststelling tekortschieten arts, causaal verband en kansschade
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:933

Door huisarts is caudasyndroom (beknelde zenuwen in rug) niet onderkend. Naar het voorlopig oordeel van het hof had een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts diverse genoemde onderzoeken niet achterwege gelaten hadden mogen worden. Het hof heeft er behoefte aan zijn voorlopige oordeel te laten toetsen door een neuroloog. Het… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk voor letselschade apothekersassistente na sprong uit raam bij overval nachtapotheek
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:453

Apothekersassistente springt uit het raam bij overval nachtapotheek en loopt letsel op. Het hof oordeelt dat de werkgever niet aan haar zorgplicht ex art 7:658 BW heeft voldaan. Gelet op de vestigingsplaats (in regio waren in de regio al eerder meerdere apotheken doelwit van inbraken), de branche (apotheek met waardevolle… Lees verder →

1
Hof: benoemt deskundige voor dekking pakketverzekering voor garage, 7:611 BW.
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2015:428

Een werknemer van een garage liep als bestuurder van een autoambulance letsel op. De garage had een pakket autobedrijvenverzekering met o.a. de modules ‘Schade Inzittenden/Opzittenden’, verzekerd bedrag € 2.269,-- per persoon, ‘Ongevallenverzekering inzittenden Collectief’ verzekerde som € 27.227,-, die volledig tot uitkering kwam. Het hof kan uit de stukken niet… Lees verder →

1
Hof: geen doorstuiting verjaring ex art. 10 lid 4 WAM bij mishandeling na verkeersruzie
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:5337

Hof Den Bosch | 16 december 2014 | ECLI:NL:GHSHE:2014:5337 | HD 200.112.901_01 Mishandeling na verkeersruzie in 2003. Vordering op WAM-verzekeraar verjaard? In 2005 is benadeelde procedure gestart tegen dader. Het hof oordeelt dat art. 10 lid 4 WAM (vordering tegen verzekerde stuit verjaring WAM-verzekeraar) niet van toepassing is, zodat geen… Lees verder →

1
Hof: politie aansprakelijk voor val fietser over afzettouw in natuurgebied
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:5184

Politie zet ’s nachts deel natuurgebied af met lint en touw om ontsnapte paarden binnen de wildroosters te houden. De middag daarna komt fietser ten val over het nog steeds daar gespannen touw. Het hof toetst onder meer aan de Kelderluik-criteria en acht de politie aansprakelijk voor het opgelopen letsel.… Lees verder →

1
Hof: ziekenhuis aansprakelijk voor schade door lekkende PIP-implantaten
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4936

Benadeelde heeft in 2001 een borstvergroting ondergaan, waarbij PIP-implantaten zijn geplaatst, die in 2009 zijn gaan lekken. Zij stelt het ziekenhuis aansprakelijk. 1. Het hof oordeelt dat niet met zekerheid is te zeggen of deze implantaten vallen onder de categorie implantaten geproduceerd na 2001, waarmee is gefraudeerd (industriële gel gebruikt… Lees verder →

1
Hof: deskundigenbericht gelast over causaal verband niet toedienen antistollingsmiddel en herseninfarct
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4655

Medische aansprakelijkheid. Herseninfarct na operatie aan aortaklep. Partijen hebben gezamenlijke expertise gevraagd aan cardioloog (Prof.). Deze oordeelde dat het niet toedienen van antistollingsmiddel niet van invloed was op herseninfarct. Benadeelde acht het ziekenhuis aansprakelijk, omdat het in strijd met het protocol geen antistollingsmiddel heeft toegediend en subs. dat geen onderzoek… Lees verder →

1
Hof: voldaan aan stelplicht en verzwaarde motiveringsplicht: deskundigenbericht over prostaatoperatie
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:4784

Medische aansprakelijkheid; impotentie na prostaatoperatie. Het hof oordeelt dat benadeelde heeft voldaan aan zijn stelplicht. De stelling ‘voor de operatie had ik klachten niet en na de operatie wel’ is onvoldoende, maar benadeelde heeft met andere stellingen aan zijn stelplicht voldaan (o.a dat hij niet is gewaarschuwd voor de risico’s).… Lees verder →

1
Hof: werkgever niet geslaagd in bewijs dat werd toegezien op naleving van instructie
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:3782

Werkgeversaansprakelijkheid. Ongeval met rolcontainer op laadklep. Bij eerder tussenarrest is aan werkgever (onder meer) opgedragen te bewijzen dat werknemer er diverse keren op is gewezen dat niet zo lomp met de bedrijfsmiddelen moest gaan. Het hof komt tot het oordeel dat de werkgever niet is geslaagd in het bewijs dat… Lees verder →

1
Hof: geen omkeringsregel bij te onzeker causaal verband tussen gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:3643

Werkgeversaansprakelijkheid. Arrest na deskundigenbericht door internist-klinisch farmacoloog. Het hof oordeelt dat werknemer niet heeft bewezen dat hij is blootgesteld aan een gevaarlijke stof ofwel aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden; werknemer heeft met name niet bewezen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt die door het ongeval, de blootstelling aan Casifos M75,… Lees verder →

1
Hof: werkgever aansprakelijk voor schouderluxatie werknemer door ruk aan arm door collega
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:3524

Werknemer loopt schouderluxatie op doordat collega hem aan zijn arm omhoog trekt. Het hof neemt de conclusie uit het deskundigenbericht over, dat met grote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat benadeelde niet geleidelijk uit de ligstand aan zijn arm omhoog is getrokken, maar dat aan zijn arm moet zijn gerukt dan… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots