Jurisprudentie
Rb: seksueel misbruik door broeder, beroep op verjaring door Congregatie van Priesters niet onaanvaardbaar
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • ECLI:NL:RBZWB:2020:478

Eiser stelt de Congregatie van de Priesters aansprakelijk ex art 6:170 BW voor de gevolgen van seksueel misbruik door inmiddels overleden broeder tijdens verblijf in jongensinternaat Huize Sint Joseph. De vordering is verjaard o.g.v. de absolute verjaringstermijn. Niet duidelijk is of sprake is van verborgen schade. Om proceseconomische redenen past… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey