Jurisprudentie
Rb: seksueel misbruik door broeder, beroep op verjaring door Congregatie van Priesters niet onaanvaardbaar
  • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  • ECLI:NL:RBZWB:2020:478

Eiser stelt de Congregatie van de Priesters aansprakelijk ex art 6:170 BW voor de gevolgen van seksueel misbruik door inmiddels overleden broeder tijdens verblijf in jongensinternaat Huize Sint Joseph. De vordering is verjaard o.g.v. de absolute verjaringstermijn. Niet duidelijk is of sprake is van verborgen schade. Om proceseconomische redenen past… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: Smartengeld na sexueel misbruik van 11-jarige
  • Hof Den Bosch
  • ECLI:NL:GHSHE:2019:87

De dochter van 11 jaar woonde sinds de echtscheiding bij haar moeder, maar verbleef ook regelmatig bij haar vader. Een vriend van haar vader heeft gedurende ongeveer anderhalf jaar de vader geholpen met de verbouwing van diens woning. Hij bleef ook slapen. Dochter en moeder werden geconfronteerd met een echo… Lees verder →

1
Rb: gedaagden aansprakelijk voor seksueel misbruik van minderjarigen
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • ECLI:NL:RBMNE:2015:2738

Eisers (destijds 13 en 14 jaar) stellen gedaagden (destijds 44 en 50 jaar) aansprakelijk voor het jarenlang seksueel misbruik vanaf 1991/1992. De rechtbank acht gedaagden aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat, ook indien er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan dat eisers destijds ouder dan 16 jaar waren op het moment dat het… Lees verder →

1
Rb: Schending bijzondere zorgplicht door zorginstelling
  • Rechtbank Rotterdam
  • ECLI:NL:RBROT:2014:2975

Zoon van eiseres is door een bewoner van de instelling seksueel misbruikt. Op de zorginstelling rust, gezien de verhoogde kwetsbaarheid van de bij haar verblijvende personen met een verstandelijke beperking, een (ongeschreven) bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van deze personen die aan haar zorg zijn toevertrouwd… Lees verder →

1
Rb: voorlopig getuigenverhoor tegen Aartsbisdom Utrecht toegestaan ondanks verjaring (advies Cie Lindenbergh)
  • Rechtbank Utrecht
  • BT6206

Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor inzake seksueel misbruik Katholieke kerk. Naar het oordeel van de rechtbank kan op voorhand niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot de conclusie komt dat een beroep op verjaring door het Aartsbisdom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij deze… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots

hey