Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Vaknieuws
Opzet verzekerd
 • PIV-bulletin
 • Henk van Katwijk, advocaat bij OAK advocaten

“Geschopt, geslagen en bespuugd. Het overkwam de 17-jarige Quirine toen ze woensdag haar hondje Nugget uitliet in het Schiebroeksepark in Rotterdam. De tiener liep een gezwollen gezicht en gekneusde ribben op. “Gelukkig ben ik niet al te zwaar toegetakeld, maar ik had wel goed de schrik te pakken. Achteraf ben… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: werkgever aansprakelijk omdat geen deugdelijke SVI is afgesloten, geen bewuste roekeloosheid
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2018:2504

Koerier in bestelbusje wordt op spoorwegovergang aangereden door trein en loopt ernstig letsel op. Hij stelt zijn formele werkgever aansprakelijk ex art 7:611 BW. 1. De rechtbank oordeelt dat de werkgever o.g.v. vaste jurisprudentie (HR 1 februari 2008) uit hoofde van zijn verplichting zich als een goed werkgever te gedragen,… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: reikwijdte opzetclausule, geen beroep op opzetclausule in AVP bij shaken baby syndroom
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2018:601

Vader schudt baby door elkaar, waardoor deze hersenletsel oploopt (shaken baby syndroom). De moeder heeft de AVP-verzekeraar van de vader aansprakelijk gesteld. De AVP-verzekeraar beroep zich op de opzetclausule. 1. De Hoge Raad bespreekt in het arrest de reikwijdte van de 'nieuwe' opzetclausule in het Opzetclausule AVP 2000, die is… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: Tristan van der V. niet verzekerd op AVP-polis van ouders
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:358

De rechtbank overwoog eerder o.a. dat bewijs ontbrak dat verzekeraar het verzoek om de dekking van de AVP te wijzigen naar ‘gezin zonder te kinderen’ had geaccepteerd. De gegeven verklaring voor het ontbreken van een polisaanhangsel waaruit verzochte wijziging zou blijken, strookte niet met in het geding gebrachte stukken. Behoudens… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: uitleg ‘nieuwe’ opzetclausule AVP, beroep op opzetclausule na mishandeling verworpen
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2015:7321

Eiser, hoofdagent bij de politie, loopt zwaar letsel op als gedaagde hem bij arrestatie in zijn kruis trapt. De rechtbank acht gedaagde en de AVP-verzekeraar hoofdelijk aansprakelijk. AVP-verzekeraar beroep zich op de opzetclausule en stelt daarbij dat sprake is van een ‘nieuwe’ opzetclausule, waarbij opzet is gekoppeld aan de gedraging… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: aanrijding op snelweg uitgestapte bestuurder en auto: 50%regel, geen aan opzet grenzende roekeloosheid
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2017:3436

Benadeelde heeft –in het donker in de spits- zijn auto vanwege een lekke band op de wisselrijstrook van de snelweg tot stilstand gebracht en is naar de achterkant van zijn auto gelopen om zijn gevarendriehoek te pakken. Hij wordt hierbij aangereden en loopt zwaar letsel op en stelt de bestuurster… Lees verder →

Vaknieuws
Pleidooi voor vergoeding schade slachtoffers misdrijven via aansprakelijkheidsverzekering
 • Assurantie Magazine

Slachtoffers van een misdrijf moeten hun schade ook kunnen regelen via de aansprakelijkheidsverzekering van de dader. Hiervoor pleit advocaat Arlette Schijns naar aanleiding van nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden om schadevergoeding aan slachtoffers van misdrijven te vereenvoudigen. Nu zijn slachtoffers van misdrijven nog aangewezen op vaak langdurige civiele procedures… Lees verder →

Jurisprudentie
HR: bij aansprakelijkheid q.q. voor zoon, pro se belang bij proces
 • Hoge Raad
 • ECLI:NL:HR:2017:757

De destijds veertienjarige zoon van eisers heeft de toen vijftienjarige dochter van verweerster doodgestoken, opgehitst door anderen. De rechtbank achtte de ouders als vertegenwoordiger van de zoon en daarnaast voor zichzelf aansprakelijk. Het hof oordeelde in beroep dat deze geen belang hebben bij het beroep omdat zij hetzij als vertegenwoordiger… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW wegens onvoldoende toezicht op werkplek door chef-monteur
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2016:3167

Hoger beroep deelgeschil; ongeval 2009. destijds 23 jarige werknemer van installatiebedrijf knipt stroomdraad door die onder spanning blijkt te staan. Hij moet zich losrukken, valt daarbij van ladder en raakt arbeidsongeschikt. Het hof acht–anders dan de kantonrechter- de werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Het hof weegt daarbij de volgende… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: shaken baby syndroom: geen (voorwaardelijk) opzet, geen beroep op opzetclausule
 • Hof Den Haag
 • ECLI:NL:GHDHA:2015:3916

Vader heeft zoontje van 5 maanden zodanig door elkaar geschud dat hij hersenletsel heeft opgelopen. De vader is door het hof (strafrechter) vrijgesproken, omdat geen sprake was van (voorwaardelijk) opzet. De moeder heeft (als wettelijk vertegenwoordiger van het kind) de vader en de AVP-verzekeraar van de vader (ex 7:954 BW)… Lees verder →

Rb, deelgeschil: shaken-baby syndroom, geen beroep op opzetclausule ondanks strafrechtelijke veroordeling
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2015:4480

Vader is strafrechtelijk veroordeeld wegens opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan drie maanden oude baby (shaken-baby syndroom). Moeder verzoekt namens de zoon verklaring voor recht omtrent de aansprakelijkheid van de vader, alsmede verklaring voor recht dat de AVP-verzekeraar gehouden is de schade te vergoeden. Verzekeraar beroept zich op opzetclausule.… Lees verder →

1
Rb: SVI, psychiatrisch onderzoek gelast ter beoordeling psychische gesteldheid i.v.m. opzetclausule
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2014:3699

Schadeverzekering Inzittenden, beroep op opzetclausule. Vrouw met psychiatrisch verleden, rijdt frontaal in op tegemoet komende auto. SVI-verzekeraar beroept zich op opzetuitsluiting. De rechtbank overweegt dat het begrip opzet twee aspecten omvat, namelijk weten en willen. Bij een aantasting van het vermogen van weten en/of het vermogen van willen door een… Lees verder →

1
Rb: geen beroepsfout advocaat door 50% te adviseren in 185 WVW-zaak
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2014:1111

Benadeelde heeft zeer zwaar letsel opgelopen, als hij als voetganger ’s nachts na cafébezoek wordt aangereden op donkere provinciale weg. Benadeelde stelt dat advocaat beroepsfout heeft gemaakt door hem te adviseren om akkoord te gaan met vergoeding van 50% van zijn schade. De rechtbank oordeelt dat de advocaat geen beroepsfout… Lees verder →

1
Hof: beraamde moord niet verijdeld, terecht beroep op opzetclausule door AVP-verzekeraar
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:938

Het hof acht –evenals de rechtbank- het beroep op opzetclausule door AVP-verzekeraar terecht. Appellante was op de hoogte van voornemen van daders om het slachtoffer te vermoorden, maar had dit niet bij de politie gemeld; zij was veroordeeld wegens dit opzettelijk nalaten. Appellante was hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de schade… Lees verder →

1
Hof: terecht beroep op opzetclausule ‘nieuwe stijl’ na brandstichting
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2013:9641

Appellant heeft brand gesticht op korenveld; hiervoor is hij strafrechtelijk veroordeeld. Kan AVP-verzekeraar een beroep op de opzetclausule ‘nieuwe stijl’ doen? Het hof oordeelt dat aan het in het strafvonnis bewezen verklaarde opzet niet de dwingende bewijskracht van artikel 161 Rv toekomt, nu de strafrechtelijke kwalificatie ‘opzet’ en het civielrechtelijk… Lees verder →

1
HR: geen beroep op opzetclausule bij seksueel misbruik, cassatieberoep verworpen (art 81 RO) (2)
 • Hoge Raad
 • BY6783

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het cassatieberoep tegen het oordeel van het hof. Verweerder in cassatie was veroordeeld tot gevangenisstraf wegens seksueel misbruik van drie meisjes en deed een beroep op zijn AVP-verzekering . Het hof oordeelde de AVP-verzekeraar geen beroep kon doen op de… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots