Actualiteiten

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →

AVG

De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb: Geen eigen schuld ZZP-er die plotseling in gevaar kwam
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:6804

De reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW is niet beperkt tot de werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- en bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever kunnen worden gerekend. De ZZP-er verkeerde in hoge mate in de situatie vergelijkbaar met die van een eigen werknemer. Niet gesproken kan worden van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: organisator outdoor event aansprakelijk voor letsel op springkussen, 50% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:4483

Eiser breekt rugwervels tijdens Outdoor Event letsel op, als hij van 9 meter hoge toren springt op deels leeggelopen springkussen. 1. De rechtbank acht de organisator aansprakelijkheid o.g.v. art 6:173 en art 6:162 BW. 2. De rechtbank oordeelt dat sprake is van 50% eigen schuld; geen billijkheidscorrectie. Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling, 50% eigen schuld eiser
 • Rechtbank Den Haag
 • CLI:NL:RBDHA:2018:9474

Eiser haalt samen met anderen spullen op uit woning, na het beëindigen van de relatie tussen zijn zoon en diens vriendin. Hij wordt mishandeld door de moeder van de vriendin, die hiervoor strafrechtelijk is veroordeeld. De rechtbank is van oordeel dat eiser en gedaagde beiden in even grote mate hebben… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: links afslaande auto aansprakelijk wegens niet verlenen voorrang aan motorfietser
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2018:5115

Aansprakelijkheid autobestuurder wegens het niet verlenen van voorrang aan een motorbestuurder, hoewel de motorbestuurder rechts inhaalde, met een te hoge snelheid reed, geen motorrijbewijs had en over een verdrijvingsvlak/busbaan reed. Verwijzing schadestaat. Dat verzekeraar aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval, betekent niet zonder meer dat zij ook alle… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gebroken neus na mishandeling: smartengeld € 750,-
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2821

Ruzie in de klas tussen twee jonge jongens, waarbij 15-jarige jongen de andere jongen een gebroken neus slaat. 1. De kantonrechter acht de jongen volledig aansprakelijk; geen eigen schuld eisende partij. 2. Een deel van de gevorderde materiële schade wordt toegekend. 3. Smartengeld: € 750,- (gevorderd: € 3000,-), psychische schade… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: botsing motorrijder en kerende auto, bestuurder auto aansprakelijk
 • Rechtbank Limburg
 • ECLI:NL:RBLIM:2018:2241

Frontale botsing tussen motorrijder (verzoeker) en op de weg kerende auto met aanhanger. 1. De rechtbank volgt het rapport van de ongevallenanalist en oordeelt dat de bestuurder op het moment dat hij zijn keermanoeuvre inzette, verzoeker] had moeten laten voorgaan door hem ongehinderd zijn weg te laten verFrontale botsing tussen… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: opdrachtgever niet aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW, wel ex art 6:162 BW voor ongeval met pomp
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2018:1097

Benadeelde krijgt tijdens reparatie van pomp in aanraking met natronloog en raakt blind aan een oog en gedeeltelijk blind aan zijn andere oog. Appellante (de aansprakelijke formele werkgever) stelt dat geïntimeerde als materiële werkgever op basis van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk is voor de schade van benadeelde. 1.… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: eigenaar paard aansprakelijk, geen eigen schuld benadeelde vanwege aanwezigheid in wei
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:4170

Appellante wordt, bij het vullen van waterbakken in de wei, omver gelopen door een paard. De kantonrechter achtte de eigenaar van het paard aansprakelijk ex art 6:179 BW, maar oordeelde dat 70% van de schade voor haar eigen rekening blijft, omdat zij heeft ervoor had gekozen de wei in te… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: niet dragen van gordel vergroot risico, 25% eigen schuld
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6762

Verzoeker stelt dat verzekeraar ten onrechte een gordelkorting van 25% hanteert, omdat niet vaststaat of het niet dragen van de gordel van invloed is geweest op het letsel. De rechtbank overweegt dat het dragen van autogordels wettelijk verplicht is gesteld, omdat vast staat dat een autogordel de kans op ernstig… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eigenaar winkelcentrum en aannemer aansprakelijk voor val over bouwplaat
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:6770

Benadeelde komt ten val in winkelcentrum over opstaande rand van circa 1,8 centimeter van een van de houten bouwplaten die in verband met werkzaamheden waren neergelegd. Zij stelt de eigenaar van het winkelcentrum en de aannemer aansprakelijk. 1. De rechtbank oordeelt dat gedaagden overweegt dat gedaagden een gevaarlijke situatie in… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: reflexwerking art. 185 WVW, slingerende fietser levert geen overmacht op voor inhalende scooter
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2018:425

Verzoekster haalt op haar scooter een fietser (verweerder) in; zij komt hierbij ten val. Zij stelt de fietser aansprakelijk. 1. De rechtbank stelt voorop dat het geschil moet worden beoordeeld aan de hand van art 185 WVW en de reflexwerking. 2. De rechtbank gaat er op basis van getuigenverklaringen vanuit… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: mishandeling van de één impliceert nog geen groepsaansprakelijkheid voor mishandeling van de ander
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:6762

De politierechter veroordeelde gedaagde 2 wegens twee pogingen tot zware mishandeling. Hij is in beginsel aansprakelijk voor de schade van eiseres. Dat zij de discussie heeft opgezocht over problemen die samenhingen met drugsgebruik van bewoners betekent niet dat zij daarmee, afgezet tegen de mogelijkheid dat zij daardoor schade zou oplopen,… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: botsing inhalende motor en linksaf slaande auto: 40%-60%
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:8165

Een links inhalende motorrijder (verzoeker) komt in botsing met een links afslaande autobestuurder (verzekerde). 1. De rechtbank komt tot het oordeel dat verzekerde een verkeersfout heeft gemaakt en dat verzoeker eigen schuld heeft aan het ongeval. De stelling dat er sprake is van 100% eigen schuld aan de zijde van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: geen analoge toepassing art. 185 WVW op ongeval scootmobiel en auto
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:4154

Hoger beroep van deelgeschil; ongeval tussen scootmobiel en auto. In deelgeschil heeft de rechtbank geoordeeld dat het aansprakelijkheidsregime van art. 185 WVW niet van overeenkomstige toepassing is op het ongeval. 1. Het hof oordeelt dat de rechtbank in het deelgeschil alleen ten aanzien van dát geschilpunt (analoge toepassing artikel 185… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: eigenaar hond aansprakelijk voor zwaar letsel door hondenbeet
 • Rechtbank Rotterdam
 • ECLI:NL:RBROT:2017:7453

Eiseres is in haar arm gebeten door de hond van gedaagde. Pas nadat gedaagde de hond met een mes verwondt laat de hond de arm van eiseres los. Zij loopt ernstig letsel op en raakt volledig arbeidsongeschikt. De rechtbank acht gedaagde aansprakelijk ex art 6:179 BW. Het verweer van gedaagde… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: botsing tussen links afslaande auto en inhalende motorfiets: 80%-20% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4946

Eiser haalt op zijn motorfiets de personenauto van gedaagde in, die op dat moment linksaf slaat. Eiser raakt door de botsing zwaar gewond. 1. De rechtbank stelt vast dat gedaagde de motorfiets niet heeft laten voorgaan toen hij afsloeg. Ook als gedaagde heeft voorgesorteerd en richting aangegeven ontheft hem dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ongeval te hard rijdende inhaler en verzoekster: 80%-20% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4058

Aanrijding tussen verzoekster die met auto voorrangsweg opreed en de bij verweerder verzekerde auto, die met hoge snelheid aan het inhalen was. 1. Vast staat dat de inhaler te hard heeft gereden. De rechtbank overweegt dat verzoekster onvoldoende heeft geanticipeerd op de mogelijkheid dat auto’s harder rijden dan is toegestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: gordelkwestie niet geschikt voor deelgeschil vanwege bewijslevering, kosten deelgeschil voor 100% toegewezen
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4228

Benadeelde verzoekt verklaring voor recht dat de verzekeraar volledige aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval; verzekeraar beroep zich op eigen schuld wegens het niet dragen van de gordel. 1. De rechtbank oordeelt dit zonder bewijslevering niet is vast te stellen. Gezien de tijd en kosten die met bewijslevering… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: zwembadbeheerder aansprakelijk voor dwarslaesie op glijbaan, 25% eigen schuld na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3055

Benadeelde (toen 16 jaar oud) loopt in 2011 hoge dwarslaesie op als hij op zijn knieën van de net geopende familieglijbaan in het zwembad afgaat en met zijn hoofd op de bodem komt. Hij stelt de beheerder van het zwembad aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat zowel voor de vraag of… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: bezitter aansprakelijk voor letsel door onstuimige hond, geen eigen schuld
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:7165

Verzoekster wordt omver gelopen door de hond van gedaagde, die met zijn aan het spelen was en loopt letsel op. 1. De rechtbank acht verweer aansprakelijk ex art 6:179 BW. De rechtbank verwerpt het beroep op risicoaanvaarding. 2. De rechtbank oordeelt dat evenmin sprake is van eigen schuld. Gesteld noch… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: aanrijding op snelweg uitgestapte bestuurder en auto: 50%regel, geen aan opzet grenzende roekeloosheid
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • ECLI:NL:RBZWB:2017:3436

Benadeelde heeft –in het donker in de spits- zijn auto vanwege een lekke band op de wisselrijstrook van de snelweg tot stilstand gebracht en is naar de achterkant van zijn auto gelopen om zijn gevarendriehoek te pakken. Hij wordt hierbij aangereden en loopt zwaar letsel op en stelt de bestuurster… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: toedracht waterski-ongeval bewezen –behoudens tegenbewijs-, comparitie gelast
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2017:2271

Benadeelde gaat op boot van buurman meevaren en waterskiën. Hij loopt –als onervaren waterskiër- ernstig letsel op als hij tijdens het waterskiën uit de bocht vliegt en op de stenen terecht komt. Benadeelde acht de buurman aansprakelijk, omdat hij onrechtmatig heeft gehandeld, door een gevaarlijke manoeuvre uit te halen door… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: kartbaan aansprakelijk voor ongeval, 50% eigen schuld
 • Rechtbank Oost-Brabant
 • ECLI:NL:RBOBR:2017:2753

Tijdens het vrij rijden is een deelnemer (20 jaar, onervaren karter) met zijn kart van de baan geraakt en bij het weer oprijden van de baan aangereden door eiseres (bijna 15 jaar, ervaren kartster), die daarbij letselschade opliep. 1. De rechtbank past de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel uit de sport- en speljurisprudentie… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots