Actualiteiten

Reactie PIV op klacht ASP

Op woensdag 31 oktober heeft het PIV een mail ontvangen van de ASP

Lees verder →

NIEUW! De PIV Vacaturekaart

Ontmoetingsplatform voor de sector

Lees verder →

Nieuwe PIV Website

Versneld, versimpeld en sterk uitgebreid...

Lees verder →
Zoektermen
Bronnen

Tweets

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: licht tot matig letsel geen reden voor billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2018:7396

Verzoekster is als voetganger aangereden door een snorfiets op een fietspad. Een blijvende invaliditeit van 8% wordt verwacht. Een snorfiets is een motorrijtuig. De eigenaar is in beginsel o.g.v. art. 185 WVW aansprakelijk. Omdat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van overmacht, en er wel een fout van… Lees verder →

Jurisprudentie
Hof: eigenaar paard aansprakelijk, geen eigen schuld benadeelde vanwege aanwezigheid in wei
 • Hof Amsterdam
 • ECLI:NL:GHAMS:2017:4170

Appellante wordt, bij het vullen van waterbakken in de wei, omver gelopen door een paard. De kantonrechter achtte de eigenaar van het paard aansprakelijk ex art 6:179 BW, maar oordeelde dat 70% van de schade voor haar eigen rekening blijft, omdat zij heeft ervoor had gekozen de wei in te… Lees verder →

Vaknieuws
Toch bescherming voor de bestuurder van een scootmobiel
 • PIV-bulletin
 • Sanneke van Manen, schadebehandelaar bij a.s.r. en Daniëlle van den Dungen, advocaat bij Kennedy Van der Laan

De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig, waaronder een scootmobiel, is een bijzondere verkeersdeelnemer. Scootmobielen komen in alle soorten en maten voor en met de vergrijzing verschijnen ze ook steeds meer in het straatbeeld. Niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers genieten ingevolge artikel 185 WVW bescherming tegen gemotoriseerde verkeersdeelnemers. De ratio van dit artikel is het… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: botsing tussen links afslaande auto en inhalende motorfiets: 80%-20% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2017:4946

Eiser haalt op zijn motorfiets de personenauto van gedaagde in, die op dat moment linksaf slaat. Eiser raakt door de botsing zwaar gewond. 1. De rechtbank stelt vast dat gedaagde de motorfiets niet heeft laten voorgaan toen hij afsloeg. Ook als gedaagde heeft voorgesorteerd en richting aangegeven ontheft hem dat… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ongeval te hard rijdende inhaler en verzoekster: 80%-20% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:4058

Aanrijding tussen verzoekster die met auto voorrangsweg opreed en de bij verweerder verzekerde auto, die met hoge snelheid aan het inhalen was. 1. Vast staat dat de inhaler te hard heeft gereden. De rechtbank overweegt dat verzoekster onvoldoende heeft geanticipeerd op de mogelijkheid dat auto’s harder rijden dan is toegestaan.… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: zwembadbeheerder aansprakelijk voor dwarslaesie op glijbaan, 25% eigen schuld na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Midden-Nederland
 • ECLI:NL:RBMNE:2017:3055

Benadeelde (toen 16 jaar oud) loopt in 2011 hoge dwarslaesie op als hij op zijn knieën van de net geopende familieglijbaan in het zwembad afgaat en met zijn hoofd op de bodem komt. Hij stelt de beheerder van het zwembad aansprakelijk. De rechtbank overweegt dat zowel voor de vraag of… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: ongeval overstekende jongen en auto: 85% -15% na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2014:8216

Art 185 WVW. Verzoekster (destijds 16-jarige jongen) steekt vanuit de berm plotseling over en wordt aangereden door verweerder. In opdracht van de verzekeraar is onderzoek verricht door verkeersongevallendeskundige. 1. De rechtbank verwerpt het beroep op overmacht. 2. Geen aan opzet grenzende roekeloosheid. 3. De rechtbank oordeelt dat de 50%-regel van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: manege voor 75% aansprakelijk voor letsel door val van paard
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2016:5470

Verzoekster, destijds 14 jaar, valt tijdens paardrijles van paard, als het paard weigert over een hindernis te springen. De manege is aansprakelijk voor het opgelopen letsel ex art 6:179 jo 6:181 BW. 1. De rechtbank overweegt dat het enkele feit dat verzoekster vrijwillig krachtens een overeenkomst met toestemming van de… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: pizzakoerier botst op betonblokken; eigen schuld 50%, na billijkheidscorrectie 25%
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2017:1475

Pizzakoerier op brommer rijdt tegen de richting in en botst op onverlichte betonblokken op de weg, die door gemeente waren geplaatst bij wegwerkzaamheden en breekt beide polsen. 1. De rechtbank stelt vast dat verzoeker zijn snelheid onvoldoende heeft aangepast aan de omstandigheden. De rechtbank oordeelt komt tot een causaliteitsverdeling van… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: 185 WVW, ongeval door rood rijdende fietser en auto: 75 % na billijkheidscorrectie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Den Haag

Art 185 WVW; 17- jarig meisje fiets op kruising door rood licht en wordt aangereden door auto die 70 km/uur reed, waar 50 km/uur was toegestaan. Zij loopt ernstig hersenletsel op. Verzekeraar heeft 75% aangeboden; gevorderd wordt 90%. 1. Er is geen sprake van overmacht. De rechtbank is van oordeel… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: ongeval afslaande auto en inhalende motor, 100% schuld automobilist na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2016:3557

Ongeval tussen linksaf slaande auto, waarvan de bestuurder onder invloed van verdovende middelen verkeerde en (mogelijk hard rijdende,) inhalende motorfiets. De motorrijder loopt ernstig hersenletsel op. Door de verzekeraar van de auto is aansprakelijkheid erkend; het geschil draait om de eigen schuld van de motorrijder. De rechtbank is van oordeel… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: rechtbank komt in bodemprocedure terug op eindbeslissing in deelgeschil, andere causaliteitsafweging
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2016:4211

Bodemprocedure tussen benadeelde en verzekeraar/verzekerde na deelgeschil. Benadeelde stelt dat hij geschrokken is van auto die uit parkeervak reed en daardoor met zijn snorfiets ten val is gekomen. Door verzekeraar auto was aansprakelijkheid voor 50% erkend. In deelgeschil kwam de rechtbank tot een causaliteitsafweging van 35% (auto)- 65% (benadeelde) en… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb: amputatie onderarm zzp’er door kettingzaag andere zzp’er, 50% eigen schuld met billijkheidscorrectie
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:6879

Eiser en gedaagde zijn beiden als zzp-er werkzaam bij stichting. Eiser loopt vrijwel volledige amputatie van de onderarm op, als gedaagde hem tijdens m in schijven zagen van een boomstam raakt met een kettingzaag. Eigen schuld eiser? De rechtbank komt tot een causaliteitsverdeling van 50%-50%. Wat betreft de billijkheidcorrectie overweegt… Lees verder →

Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: gemeente aansprakelijk voor letsel racefietser na val over onverlichte bussluis, 25% eigen schuld na billijkheidscorrectie
 • Rechtbank Gelderland
 • ECLI:NL:RBGEL:2015:8301

Racefietser komt ten val over bussluis. De kantonrechter acht de gemeente Groesbeek aansprakelijk ex art 6:174 BW. Het gaat hier om een bussluis in landelijk gebied waar deze nog minder dan in het centrum van een grote stad te verwachten valt. De gemeente moest er rekening mee te houden dat… Lees verder →

1
Hof: ongeval tijdens paardrijles, deel schade voor eigen rekening na toerekening omstandigheden?
 • Hof Arnhem-Leeuwarden
 • ECLI:NL:GHARL:2014:5670

Vrouw valt tijdens paardrijles in manege van paard en loopt hoge dwarslaesie op. Niet ter discussie staat dat de manege aansprakelijk is ex art. 6:179 BW. In de procedure is aan de orde of een deel van de schade voor rekening van benadeelde moet blijven (art .6:101 BW). Het hof… Lees verder →

1
Hof: ook billijkheidscorrectie voor regresnemer
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2014:206

Regres door zorgverzekeraar voor ziektekosten bromfietser. Het hof stelt vast dat de chauffeur van een taxibusje plotseling en abrupt en zonder verkeersnoodzaak heeft geremd en daarmee een verkeersfout heeft gemaakt. Er is sprake van eigen schuld van de bromfietser, die te dicht achter het taxibusje reed, met een snelheid van… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen eigen schuld deelnemer fietsevenement bij aanrijding met auto
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:8678

Benadeelde, deelnemer aan fietsclassic, komt ten val als hij moet remmen en uitwijken voor een tegemoetkomende, hard rijdende auto, waarna de auto hem aanrijdt. 1. In geschil is of sprake is van eigen schuld van benadeelde. De rechtbank oordeelt op basis van getuigenverklaringen dat er geen grond is de schadevergoedingsplicht… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: geen eigen schuld deelnemer fietsevenement bij aanrijding met auto
 • Rechtbank Amsterdam
 • ECLI:NL:RBAMS:2013:8678

Benadeelde, deelnemer aan fietsclassic, komt ten val als hij moet remmen en uitwijken voor een tegemoetkomende, hard rijdende auto, waarna de auto hem aanrijdt. 1. In geschil is of sprake is van eigen schuld van benadeelde. De rechtbank oordeelt op basis van getuigenverklaringen dat er geen grond is de schadevergoedingsplicht… Lees verder →

1
Hof: grove roekeloosheid en noodweer bij art. 185 WVW
 • Hof Den Bosch
 • ECLI:NL:GHSHE:2013:5320

De huidige partner van de vrouw reed tegen haar ex die met een soort schep op hem afkwam en met kracht tegen de voorruit sloeg. Het hof aanvaardde het beroep van de partner op noodweer als overmacht niet. De vrouw had de partner gevraagd weg te blijven, toch had deze… Lees verder →

1
Rb, deelgeschil: botsing in mist op stilstaande aanhanger: 30%-70%; na billijkheidscorrectie 50% eigen schuld
 • Rechtbank Den Haag
 • ECLI:NL:RBDHA:2013:15014

Automobiliste botst bij mistig weer op tweebaansweg tegen stilstaande aanhanger van vrachtwagen. Verzekeraar heeft zich beroepen op eigen schuld en wil 50% van de schade vergoeden. De rechtbank oordeelt benadeelde kan worden verweten dat zij geen gordel heeft gedragen, dat zij haar voorruit niet voldoende ijsvrij heeft gemaakt en dat… Lees verder →

1
Hof: opzetclausule: geen beperkende werking van redelijkheid en billijkheid
 • Hof Amsterdam
 • BZ9780

17-jarig meisje gooit in café glas in oog van man die haar lastig valt, die daardoor oogletsel oploopt. Rechtbank oordeelde dat beroep op opzetclausule door de AVP-verzekeraar in strijd is met redelijkheid en billijkheid. Het hof oordeelt dat de onderhavige aansprakelijkheid van de verzekerde onder het bereik van de opzetclausule… Lees verder →

2
Rb, deelgeschil: scoutingvereniging voor 90% aansprakelijk voor letsel vrijwilliger door val van kabelbaan
 • Rechtbank Utrecht
 • BZ1412

Benadeelde, als vrijwilliger werkzaam bij scoutingvereniging, valt van kabelbaan op scoutingterrein en loopt zwaar letsel op. 1. Rechtbank is bevoegd kennis te nemen van een vordering op grond van 7:658 lid 4 BW. Er is geen sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor de kantonrechter bevoegd zou zijn. 2. Er is geen… Lees verder →

1
Rb: Aan Waarborgfonds als regresnemer staat toepassing van de billijkheidscorrectie niet in de weg
 • Rechtbank Arnhem
 • BY9767

Degene die zich erop beroept dat geen autogordel werd gedragen dient dat te bewijzen (vgl. HR 11 juni 2010, BM1733). Bewijs niet geleverd. 80 kilometer per uur was de maximaal toegestane snelheid, maar te hoog omdat de bestuurder een onoverzichtelijke kruising naderde. Hij droeg daardoor voor 30% bij aan het… Lees verder →

Bent u deelnemer van het PIV? Vergeet dan niet om in te loggen Inloggen

Website by Webroots

Website by Webroots